Władze

Dyrektor

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych

dr hab. n. med. Wojciech Bik,
prof.  CMKP

Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych

mgr inż. Zbigniew Piotrowski

Kwestor

mgr inż. Katarzyna Tomaszewska

Pełnomocnik Dyrektora ds. nowych projektów realizowanych w CMKP, współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak,
prof. CMKP

Pełnomocnik Dyrektora ds. projektu POWER

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

dr hab. n. med. Romuald Dębski,
prof. nadzw. w CMKP

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Naukowej

prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig

Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji

mgr inż. Michał Świątek