Aktualności

Aktualności

Przerwy techniczne w e-learningu

Szanowni Państwo, może się zdarzyć, że wystąpią przerwy techniczne, niezależne od nas a spowodowane dużym obciążeniem serwerów dostawcy. W niektórych przypadkach w krótkim czasie (do 15 minut) wszystko wraca do normy. Prosimy o „pozostanie w pokoju” i poczekanie na wznowienie wykładu. Mogą również zdarzyć się dłuższe przerwy, potwierdzone przez operatorów i dostawcę usług – w takiej sytuacji prosimy o cierpliwość i śledzenie komunikatów wyświetlanych na stronie platformy. W związku z możliwymi przerwami technicznymi, czas trwania […]

23 marca 2020
Więcej
Aktualności

Elektroniczny tryb wyborczy

Wybory Dyrektora CMKP odbędą się w planowanym terminie tj. 25 marca 2020 r. przy użyciu elektronicznej formy głosowania (zgodnie z Regulaminem Wyborów w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami: https://www.cmkp.edu.pl/struktura/rada-naukowa/komisja-wyborcza/wybory-2020/

20 marca 2020
Więcej
Aktualności

Obrady i transmisje Rady Naukowej CMKP 25 marca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, decyzją Przewodniczącego Rady Naukowej CMKP, umożliwia się członkom RN uczestnictwo w obradach Rady Naukowej w kilku lokalizacjach równolegle. Obrady i transmisje, dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi teleinformatycznych (łącznie telekonferencji oraz systemu do głosowania online), będą realizowane równocześnie w siedmiu lokalizacjach, w których mogą się zebrać członkowie Rady Naukowej, tj: CMKP-Marymoncka (Aula Magna), CMKP-Kleczewska, SPSK im. A. Grucy […]

19 marca 2020
Więcej
Aktualności

Przerwa w e-learningu

Szanowni Państwo, Firma dostarczająca usługę wykładów online ma aktualnie problemy techniczne związane z przeciążeniem serwerów – wynika to z wyjątkowo intensywnego wykorzystania tej usługi. Sytuacja powinna się ustabilizować ok. godz. 14. Za utrudnienia przepraszamy.

18 marca 2020
Więcej
Aktualności

Działania profilaktyczne w Szpitalach

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy CMKP wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych. Zakaz obowiązuje do odwołania. Od 16 marca 2020 wstrzymuje się planowe wizyty ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych działających w Przychodni Specjalistycznej oraz ogranicza się przyjmowanie pacjentów na Izbie Przyjęć Ostrego Dyżuru. Szpital udostępnia możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzem konsultantem w ramach procedury teleporady. Konsultacje udzielane w ramach procedury teleporady prowadzone są przez lekarzy […]

17 marca 2020
Więcej
Aktualności

Komunikat nr 6 z dn. 13 marca 2020 r. dotyczący kursów

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w kursach, od poniedziałku tj. 16 marca 2020 r.: wybrane kursy teoretyczne, realizowane przez i na zlecenie CMKP, odbywać się będą WYŁĄCZNIE poprzez platformę e-learningową, BEZ MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO UDZIAŁU UCZESTNIKÓW. Kursy z zajęciami praktycznymi zostają zawieszone do odwołania. O nowych terminach kursów zostaną Państwo powiadomieni. Szczegółowe, zindywidualizowane informacje dotyczące udziału […]

13 marca 2020
Więcej
Aktualności

Informacja w nawiązaniu do materiału prasowego

W nawiązaniu do materiału zamieszczonego na portalu Onet.pl w dniu 12 marca 2020 r. informujemy, że w opisanym zdarzeniu wszystkie działania podjęte przez Szpital Kliniczny im. prof.  W. Orłowskiego, odbyły się zgodnie z procedurami przewidzianymi w okresie zwiększonego ryzyka związanego z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Wszelkie procedury przeprowadzono z zabezpieczeniem i pod nadzorem epidemiologiczno-sanitarnym.

13 marca 2020
Więcej