Dział Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym

Do podstawowych zadań Działu Uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym (Dział Organizacji Kształcenia) w ramach koordynacji organizacji działalności związanej z prowadzeniem kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób z wyższym wykształceniem mającym zastosowanie w ochronie zdrowia należy:

 1. organizacja i koordynacja działań związanych z przygotowaniem wniosków dyrektora Centrum Medycznego:
  • o uznanie przez Ministra Zdrowia za równoważne w Polsce – tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w dziedzinach lekarskich, lekarsko-stomatologicznych, farmaceutycznych, diagnostycznych oraz mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • o uznanie przez Ministra Zdrowia do specjalizacji – staży i kursów odbytych za granicą lub w kraju przed rozpoczęciem specjalizacji lub za granicą w trakcie specjalizacji, w dziedzinach lekarskich i lekarsko-stomatologicznych;
  • o uznanie przez Ministra Zdrowia dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji;
  • o powierzenie przez Ministra Zdrowia obowiązków specjalisty i kierownika specjalizacji;
  • decyzji w sprawie przystąpienia do specjalizacji, w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przez osoby posiadające inne wykształcenie niż określają przepisy;
 2. ustalanie składów i organizacja pracy zespołów ekspertów powołanych do opiniowania spraw związanych z realizacją zadań zawartych w pkt 1 i 2.