Lista pracowników Biura


Naczelnik Biura Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia
Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych 


mgr Marta Opałka
tel. 22 56 01 112
Schroegera 82, pokój 109
01-828 Warszawa
marta.opalka@cmkp.edu.pl

Wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych


Z-ca naczelnika Biura Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia
Koordynator Zespołu ds. Programów Szkolenia


mgr Janina Wojciechowska
tel. 22 56 01 142
Schroegera 82, pokój 208
01-828 Warszawa
janina.wojciechowska@cmkp.edu.pl

Z-ca naczelnika Biura Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia
Koordynator Zespołu ds. Kontroli Szkolenia


mgr Anna Borzym
tel. 22 56 01 070
Schroegera 82, pokój 102
01-828 Warszawa
anna.borzym@cmkp.edu.pl

Zespół ds. Programów Szkolenia

Programy specjalizacji i rozliczanie umów z Zespołami Ekspertów


mgr Bożena Mandziak
tel.  22 56 01 083
ul. Schroegera 82, pokój 206
01-828 Warszawa
bozena.mandzik@cmkp.edu.pl

 Programy specjalizacji


mgr Iwona Leśniewska-Bąkowska
tel.  22 56 01 082
ul. Schroegera 82, pokój 207
01-828 Warszawa
iwona.lesniewska-bakowska@cmkp.edu.pl

Programy specjalizacji


Natalia Jazgarska
tel.  22 5601 080
ul. Schroegera 82, pokój 208
01-828 Warszawa
natalia.jazgarska@cmkp.edu.pl

Programy specjalizacji i piśmiennictwo do programów

mgr Paulina Żukowska
tel.  22 56 01 084
ul. Schroegera 82, pokój 206
01-828 Warszawa
paulina.zukowska@cmkp.edu.pl

Programy specjalizacji i rozliczanie umów z Zespołami Eksertów

Sylwia Kobus-Szaciłło
tel.  22 5601096
ul. Schroegera 82, pokój 206
01-828 Warszawa
sylwia.kobus-szaciłło@cmkp.edu.pl

Zespół ds. Akredytacji


Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne
w typie reorganizacja i zmiana formy prawnej


Małgorzata Przeździak
tel.  22 56 01 106
ul. Schroegera 82, pokój 105
01-828 Warszawa
malgorzata.przezdziak@cmkp.edu.pl

Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne w typie reorganizacja i zmiana formy prawnej


mgr Elżbieta Gmur
tel.  22 56 01 105
ul. Schroegera 82, pokój 106
01-828 Warszawa
elzbieta.gmur@cmkp.edu.pl

Obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów ds. akredytacji, umowy z Zespołami Ekspertów
w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów


mgr Małgorzata Gromadka
tel.  22 56 01 104
ul. Schroegera 82, pokój 103
01-828 Warszawa
malgorzata.gromadka@cmkp.edu.pl

Wnioski akredytacyjne fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów,
zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów
ds. akredytacji w ww. grupach zawodowych, umowy z Zespołami Ekspertów


mgr Agnieszka Stępień
tel.  22 56 01 102
ul. Schroegera 82, pokój 106
01-828 Warszawa
agnieszka.stepien@cmkp.edu.pl

Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne

Sylwia Hudzik
tel. 22 5601 034
ul. Schroegera 82, pokój 103
01-828 Warszawa
sylwia.hudzik@cmkp.edu.pl

Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne


Elżbieta Wysocka
tel.  22 56 01 107
ul. Schroegera 82, pokój 107
01-828 Warszawa
elzbieta.wysocka@cmkp.edu.pl

Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne

mgr Longina Balcerczyk
tel.  22 56 01 046
ul. Schroegera 82, pokój 103
01-828 Warszawa
longina.balcerczyk@cmkp.edu.pl

Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne

Joanna Komar
tel. 22 56 01 128
ul. Schroegera 82, pokój 107
01-828 Warszawa
joanna.komar@cmkp.edu.pl

Zespół ds. Kontroli Szkolenia

Alicja Drzewiecka
tel.  22 56 01 079
ul. Schroegera 82, pokój 100
01-828 Warszawa
alicja.drzewiecka@cmkp.edu.pl


Natalia Pikul
tel. 22 5601 076
ul. Schroegera 82, pokój 102
01-828 Warszawa
natalia.pikul@cmkp.edu.pl


mgr Anna Popielec
tel. 22 5601 075
ul. Schroegera 82, pokój 100
01-828 Warszawa
anna.popielec@cmkp.edu.pl


mgr Karol Szymański
tel. 22 5601 073
ul. Schroegera 82, pokój 109
01-828 Warszawa
karol.szymanski@cmkp.edu.pl


inż. Tawi Gizińska
tel. 22 5601 071
ul. Schroegera 82, pokój 100
01-828 Warszawa
tawi.gizinska@cmkp.edu.pl


mgr Marzena Malczyk
tel. 22 5601 133
ul. Schroegera 82, pokój 109
01-828 Warszawa
marzena.malczyk@cmkp.edu.pl


mgr Magdalena Strzech
tel. 22 5601 116
ul. Schroegera 82, pokój 100
01-828 Warszawa
magdalena.strzech@cmkp.edu.pl


mgr Ewa Grzybek
tel. 22 5601 115
ul. Schroegera 82, pokój 109
01-828 Warszawa
ewa.grzybek@cmkp.edu.pl