Lista pracowników Biura


Naczelnik Biura Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia
Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych 


mgr Marta Opałka
tel.: 22 56 01 112
Schroegera 82, pokój 102
01-828 Warszawa
marta.opalka@cmkp.edu.pl

Wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych


Z-ca naczelnika Biura Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia
Koordynator Zespołu ds. Programów Szkolenia


mgr Janina Wojciechowska
tel.: 22 56 01 142
Schroegera 82, pokój 208
01-828 Warszawa
janina.wojciechowska@cmkp.edu.pl

Z-ca naczelnika Biura Programów, Akredytacji i Kontroli Szkolenia
Koordynator Zespołu ds. Kontroli Szkolenia


mgr Anna Borzym
tel.: 22 56 01 070/ 573 865 570
Schroegera 82, pokój 100
01-828 Warszawa
anna.borzym@cmkp.edu.pl

Zespół ds. Programów Szkolenia

Programy specjalizacji i rozliczanie umów z Zespołami Ekspertów


mgr Bożena Mandziak
tel.:  22 56 01 083
ul. Schroegera 82, pokój 206
01-828 Warszawa
bozena.mandziak@cmkp.edu.pl

 Programy specjalizacji


mgr Katarzyna Marciszewska
tel.:  22 56 01 081
ul. Schroegera 82, pokój 207
01-828 Warszawa
katarzyna.marciszewska@cmkp.edu.pl

Natalia Jazgarska
tel.:  22 5601 080
ul. Schroegera 82, pokój 208
01-828 Warszawa
natalia.jazgarska@cmkp.edu.pl

Programy specjalizacji i piśmiennictwo do programów

mgr Paulina Żukowska
tel.:  22 56 01 084
ul. Schroegera 82, pokój 206
01-828 Warszawa
paulina.zukowska@cmkp.edu.pl

Programy specjalizacji i rozliczanie umów z Zespołami Ekspertów

Sylwia Kobus-Szaciłło
tel.:  22 5601096
ul. Schroegera 82, pokój 206
01-828 Warszawa
sylwia.kobus-szacillo@cmkp.edu.pl

mgr Urszula Szczurowska
tel.:  22 5601135
ul. Schroegera 82, pokój 206
01-828 Warszawa
urszula.szczurowska@cmkp.edu.pl

Zespół ds. Akredytacji


Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne
w typie reorganizacja i zmiana formy prawnej


Małgorzata Przeździak
tel.:  22 56 01 106
ul. Schroegera 82, pokój 105
01-828 Warszawa
malgorzata.przezdziak@cmkp.edu.pl

Obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów ds. akredytacji, umowy z Zespołami Ekspertów
w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów


mgr Elżbieta Gmur
tel.:  22 56 01 104
ul. Schroegera 82, pokój 103
01-828 Warszawa
elzbieta.gmur@cmkp.edu.pl

Wnioski akredytacyjne fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ratowników medycznych, obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów ds. Akredytacji w ww. grupach zawodowych, umowy z Zespołami Ekspertów

mgr Agnieszka Stępień
tel.:  22 56 01 102
ul. Schroegera 82, pokój 106
01-828 Warszawa
agnieszka.stepien@cmkp.edu.pl

Wnioski akredytacyjne fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ratowników medycznych, obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów ds. Akredytacji w ww. grupach zawodowych, umowy z Zespołami Ekspertów

mgr Małgorzata Aliszewska
tel.:  22 56 01 134
ul. Schroegera 82, pokój 106
01-828 Warszawa
malgorzata.aliszewska@cmkp.edu.pl

Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne


Elżbieta Wysocka
tel.:  22 56 01 107
ul. Schroegera 82, pokój 107
01-828 Warszawa
elzbieta.wysocka@cmkp.edu.pl

Joanna Komar
tel.: 22 56 01 128
ul. Schroegera 82, pokój 107
01-828 Warszawa
joanna.komar@cmkp.edu.pl

Aleksandra Woźniak
tel.: 22 56 01 046
ul. Schroegera 82, pokój 105
01-828 Warszawa
aleksandra.wozniak@cmkp.edu.pl

Natalia Rawa
tel.: 22 56 01 034
ul. Schroegera 82, pokój 107
01-828 Warszawa
natalia.rawa@cmkp.edu.pl

Agata Marczewska
tel.: 22 56 01 105
ul. Schroegera 82, pokój 109
01-828 Warszawa
agata.marczewska@cmkp.edu.pl

Zespół ds. Kontroli Szkolenia

Alicja Drzewiecka
tel.:  22 56 01 079/ 573 865 579
ul. Schroegera 82, pokój 100
01-828 Warszawa
alicja.drzewiecka@cmkp.edu.pl


Natalia Pikul
tel.: 22 5601 076/ 573 865 716
ul. Schroegera 82, pokój 102
01-828 Warszawa
natalia.pikul@cmkp.edu.pl


mgr Anna Popielec
tel.: 22 5601 075/ 573 865 575
ul. Schroegera 82, pokój 100
01-828 Warszawa
anna.popielec@cmkp.edu.pl


mgr Karol Szymański
tel.: 22 5601 073/ 573 865 580
ul. Schroegera 82, pokój 109
01-828 Warszawa
karol.szymanski@cmkp.edu.pl


inż. Tawi Gizińska
tel.: 22 5601 071/ 573 865 563
ul. Schroegera 82, pokój 100
01-828 Warszawa
tawi.gizinska@cmkp.edu.pl


mgr Marzena Malczyk
tel.: 22 5601 133/ 573 865 578
ul. Schroegera 82, pokój 109
01-828 Warszawa
marzena.malczyk@cmkp.edu.pl


mgr Magdalena Strzech
tel.: 22 5601 116/ 573 865 735
ul. Schroegera 82, pokój 100
01-828 Warszawa
magdalena.strzech@cmkp.edu.pl


mgr Ewa Grzybek
tel.: 22 5601 115/ 573 865 552
ul. Schroegera 82, pokój 109
01-828 Warszawa
ewa.grzybek@cmkp.edu.pl