Lista pracowników działu


Naczelnik Biura Programów Szkolenia i Akredytacji
Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych

Wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursów doskonalących dla ratowników medycznych obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów ds. akredytacji lekarskich w dziedzinie medycyna rodzinna


mgr Marta Opałka

tel. 22 56 01 112
Schroegera 82, pokój 109
01-828 Warszawa


Specjalista
Koordynator Zespołu ds. Programów Szkolenia


mgr Janina Wojciechowska

tel. 22 56 01 142
Schroegera 82, pokój 208
01-828 Warszawa

Zespół ds. Programów Szkolenia

Pełnomocnik Dyrektora ds. harmonizacji procesu szkolenia specjalizacyjnego
Programy specjalizacji


lek. Zbigniew Węgrzyn

tel.  22 56 01 081
ul. Schroegera 82, pokój 207
01-828 Warszawa


Programy specjalizacji


mgr Kamila Arczewska

tel.  22 56 01 080
ul. Schroegera 82, pokój 208
01-828 Warszawa


Programy specjalizacji


mgr Iwona Leśniewska-Bąkowska

tel.  22 56 01 082
ul. Schroegera 82, pokój 207
01-828 Warszawa


Rozliczanie umów z Zespołami Ekspertów
Programy specjalizacji


mgr Bożena Mandziak

tel.  22 56 01 083
ul. Schroegera 82, pokój 206
01-828 Warszawa


Programy specjalizacji


mgr Paulina Żukowska

tel.  22 56 01 084
ul. Schroegera 82, pokój 206
01-828 Warszawa

Zespół ds. Akredytacji

Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne
w typie reorganizacja i zmiana formy prawnej


Małgorzata Przeździak

tel.  22 56 01 106
ul. Schroegera 82, pokój 105
01-828 Warszawa

Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne w typie reorganizacja i zmiana formy prawnej


mgr Elżbieta Gmur

tel.  22 56 01 105
ul. Schroegera 82, pokój 106
01-828 Warszawa


Obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów ds. akredytacji, umowy z Zespołami Ekspertów
w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów


mgr Małgorzata Gromadka

tel.  22 56 01 104
ul. Schroegera 82, pokój 105
01-828 Warszawa


Wnioski akredytacyjne fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów,
zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia, obsługa posiedzeń Zespołów Ekspertów
ds. akredytacji w ww. grupach zawodowych, umowy z Zespołami Ekspertów


mgr Agnieszka Stępień

tel.  22 56 01 102
ul. Schroegera 82, pokój 106
01-828 Warszawa


Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne

Alicja Drzewiecka

tel.  22 56 01 034
ul. Schroegera 82, pokój 107
01-828 Warszawa


Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne

Elżbieta Wysocka

tel.  22 56 01 107
ul. Schroegera 82, pokój 103
01-828 Warszawa


Wnioski akredytacyjne lekarskie i lekarsko-dentystyczne

Marta Zając

tel.  22 56 01 046
ul. Schroegera 82, pokój 103
01-828 Warszawa

mgr Longina Balcerczyk – referent
tel. 22 56 01 104
longina.balcerczyk@cmkp.edu.pl

Joanna Komar – referent
tel. 22 56 01 128
joanna.komar@cmkp.edu.pl