Zespoły ekspertów

Regulamin Zespołu Ekspertów wydającego opinie o spełnieniu przez jednostki organizacyjne warunków do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego, staży kierunkowych oraz szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego (wersja z dnia 24 stycznia 2019)

Zarządzenie_169/2020 Dyrektora CMKP w sprawie zmiany Zarządzenia 6/2019 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu Zespołu Ekspertów wydającego opinie o spełnieniu przez jednostki organizacyjne warunków do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego, staży kierunkowych oraz szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego (z dnia 3 grudnia 2020)

Szanowni Państwo, Członkowie Zespołów Ekspertów ds. Akredytacji

W celu ułatwienia  pracownikom Zespołu ds. Akredytacji kontaktu z Państwem w sprawach związanych z realizacją Państwa zadań, uprzejmie prosimy o aktualizowanie swoich danych osobowych oraz danych teleadresowych na bieżąco. Powyższe informacje proszę wysyłać na adresy mailowe:

elzbieta.gmur@cmkp.edu.pl – zespoły ekspertów w dziedzinach lekarskich i lekarsko dentystycznych

agnieszka.stepien@cmkp.edu.pl, malgorzata.aliszewska@cmkp.edu.pl – zespoły ekspertów w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, farmacji, ochrony zdrowia, fizjoterapii