Ankieta skierowana do pracowników ochrony zdrowia związana z Programem Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przygotował ankietę dotyczącą wytycznych postępowania z osobami w kryzysie samobójczym. Powstała ona w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, finansowanego przez ministra zdrowia.

Ankieta jest skierowana do profesjonalistów systemu ochrony zdrowia. Jej wypełnienie trwa krócej niż 10 minut. Na jej podstawie w kolejnych miesiącach będą organizowane specjalistyczne szkolenia służące rozwojowi kompetencji w zakresie prewencji zachowań samobójczych.

Link do ankiety: https://forms.gle/sWBZAbhsbpnmUSQS7

Zachęcamy do jej wypełnienia. Termin odsyłania upływa w środę, 24 października 2022 roku, należy ją przesłać na adres szkolenia.biurozzs@ipin.edu.pl.

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej