Bezpłatne webinarium Międzynarodowej Unii Angiologii

Zapraszamy na bezpłatne webinarium Międzynarodowej Unii Angiologii, które odbędzie się 21 listopada o godz. 15:00. Webinar dotyczyć będzie krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych, którego główną przyczyną jest gwałtowny wzrost chorych na cukrzycę, w tym z zespołem stopy cukrzycowej, kończącym się często amputacją.

Tylko w Polsce przeprowadza się rocznie kilka tysięcy amputacji nóg, a liczba ich rośnie w zatrważającym tempie. Choroby naczyniowe, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej i czynniki behawioralne, takie jak niewłaściwa dieta, siedzący tryb życia czy palenie tytoniu, przyspieszają rozwój miażdżycy w tętnicach kończyn dolnych, prowadząc coraz częściej do ich utraty.

Świadomość społeczna, również w środowisku medycznym jest znikoma. Niestety wiedza o najnowszych możliwościach leczenia niedokrwionych kończyn dolnych z trudem przebija się do szerokiego środowiska medycznego, a poza wąskim kręgiem angiologów i chirurgów naczyniowych nadal pozostaje czymś w rodzaju wiedzy tajemnej. Na szczęście równie szybki rozwój diagnostyki i terapii daje szansę na uratowanie nóg u coraz większej liczby pacjentów zagrożonych amputacją.

Moderatorem webinaru będzie prezes Międzynarodowej Unii Angiologii prof. Pier Luigi Antignani z centrum naczyniowego w Rzymie, a wśród wykładowców udział wezmą wybitni światowi specjaliści chorób naczyń.

Wśród przedstawicieli z Polski lek. Michał Juszyński z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP CMKP.

Rejestracja na webinar: https://www.angiology.org/

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej