Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało rok akademicki 2022/2023

Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023, która w tym roku odbywała się w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie, rozpoczął prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Minister zdrowia Adam Niedzielski, który wziął udział w inauguracji, w swoim wystąpieniu podkreślił, iż ma nadzieję, że ewolucja CMKP doprowadzi do tego, że za rok będziemy mieć pełnoprawny status uczelni wyższej.

Szef resortu zdrowia mówił, jak COVID-19 odcisnął piętno na przebiegu nauki, wymuszając ograniczenie tradycyjnych form nauczania na rzecz nauki zdalnej. Wyraził także nadzieję, że ten rok już taki nie będzie.

Minister zdrowia powiedział, że inauguracja jest dobrą okazją do tego, by dokonać podsumowania i zastanowić się nad planami. W tym kontekście przypomniał, że CMKP wraz z konsultantami krajowymi i zespołami ekspertów opracowuje nowe programy specjalizacji w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

– Bardzo się cieszę z inicjatywy, którą podjęliśmy – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. – Jesteśmy w trakcie aktualizacji wszystkich programów specjalizacyjnych, biorąc pod uwagę bieżącą wiedzę medyczną. Oczywiście to jest praca, która będzie się toczyła systematycznie przez najbliższy okres – zapowiedział.

Adam Niedzielski dodał, że wyzwaniem jest zwiększająca się liczba studentów na uczelniach medycznych.

– Ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o liczbę przyjętych studentów na kierunek lekarsko-dentystyczny. To blisko 10 tys. nowych studentów w całej Polsce – podał minister. – Za chwilę będzie to stanowiło ogromne wyzwanie dla kształcenia podyplomowego, a w zasadzie – już stanowi, bo proces zwiększania naborów trwa od lat – dodał szef MZ i zaakcentował, że zwiększenie naboru nie może odbywać się kosztem jakości kształcenia.

– Razem z CMKP pilnujemy standardów jakości tak, by pacjent, korzystając z pomocy medycznej, zawsze był pewien, że lekarz jest wykształcony według najnowszej wiedzy – powiedział.

Minister mówił też m.in. o planach połączenia CMKP z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Podkreślił, że dzięki temu utworzony zostanie bardzo silny ośrodek zajmujący się studiami podyplomowymi.

W przemówieniu inauguracyjnym prof. Ryszard Gellert wskazał, że trwają prace modernizacyjne w kampusie przy ul. Schroegera-Kleczewska, remontowana jest także Aula Magna w budynku przy ul. Marymonckiej. Dyrektor podał, że w ostatnim roku akademickim CMKP zorganizowało 755 kursów specjalizacyjnych dla lekarzy, w których uczestniczyły 25 662 osoby. To prawie połowa wszystkich uczestniczących w tym roku w kursach specjalizacyjnych przewidzianych programem specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych w Polsce.

– Ale nie tylko szkolimy przyszłych specjalistów – mówił dyrektor. – W 425 kursach doskonalących zorganizowanych przez naszą uczelnię uczestniczyło 7240 osób.

Dyrektor CMKP przypomniał, że – na zlecenie Ministerstwa Zdrowia – przeszkoliliśmy 16 791 farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów do wykonywania szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz 17 618 osób w zakresie kwalifikowania do szczepień. Ponadto, kurs pobierania wymazów na potrzeby wykonywania testów wykrywających wirusa ukończyło 7325 farmaceutów. Nasze filmy instruktażowe o postępowaniu z chorującymi na COVID-19 obejrzało ponad 160 tys. osób.

Profesor wspomniał także o tym, że dzięki naszej uczelni 1200 medyków z Ukrainy uzyskało certyfikat ze znajomości podstaw medycznego języka polskiego. Była to wspólna inicjatywa MZ i CMKP.

Dyrektor Centrum wskazał, że liczba specjalizujących się lekarzy jest już o 24 proc. większa niż w 2016 r. i będzie nadal rosnąć dzięki zwiększaniu limitów przyjęć.

– W tym roku zaczyna studia ok. 10 tys. osób, które za sześć, siedem lat staną się naszymi słuchaczami. Jeśli ten trend się utrzyma, a wszystko na to wskazuje, to za 9-11 lat liczba specjalizujących się lekarzy sięgnie 50 tys., czyli będzie dwa razy większa niż obecnie – zaznaczył. – Musimy się zatem przygotować do dalszego zwiększania liczby miejsc akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego – dodał.

Na inaugurację przybyli również m.in.: Barbara Brodowska-Mączka, dyrektor generalna w Kancelarii Prezydenta RP ze współpracownikami, Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy instytutów medycznych, a wśród nich ci, z którymi utworzyliśmy Wspólną Szkołę Doktorską.

W uroczystości udział również wzięli przedstawiciele samorządów zawodowych, prezesi towarzystw naukowych i konsultanci krajowi oraz wojewódzcy. W tym szczególnym dniu byli z nami także dyrektorzy szpitali CMKP i placówek medycznych, z którymi współpracujemy oraz rektorzy uczelni.

Podniosłym momentem było wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działaniu na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju medycyny otrzymał prof. Michał Pirożyński. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała dr n. med. Barbara Terelak – Borys.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Mróz
 • dr n. med. Małgorzata Kalisz
 • dr n. biol. Katarzyna Arczewska
 • dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Michał Lew – Starowicz, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Agnieszka Paziewska, prof. CMKP
 • mgr Piotr Werżanowski
 • mgr Karolina Włodarczyk

Medale Złote za długoletnią służbę otrzymali:

 • Teresa Gdak
 • mgr Agnieszka Jakubowska
 • mgr Zofia Kopyść
 • Maria Skrzycka

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała mgr Paulina Niedzielska.

Minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” prof. Wojciechowi Bikowi, zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP.

Szef resortu zdrowia wręczył także trzy nagrody dla nauczycieli akademickich. Nagrodę Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymał prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP.

Zespołową naukową nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji pod wspólnym tytułem Zaburzenia neuroendokrynne w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego oraz chorobach układu sercowo-naczyniowego otrzymał zespół w składzie:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik
 • dr hab. n. med. Agnieszka Baranowska-Bik, prof. CMKP
 • dr n. med. Małgorzata Kalisz
 • dr n. med. Lidia Martyńska
 • dr n. wet. Anna Litwiniuk
 • mgr Anita Domańska.

Zespołową dydaktyczną nagrodę Ministra Zdrowia za wydanie i redakcję monografii pt.: Dostępy naczyniowe do dializ. Przetoki tętniczo-żylnej i cewniki dla celów dializoterapii otrzymał zespół w składzie:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski
 • prof. dr. hab. n. med. Ryszard Gellert
 • dr hab. n. med. Grzegorz Styczyński
 • dr hab. n. med. Szymon Brzósko
 • prof. dr. hab. n. med. Tomasz Hryszko
 • dr n. med. Michał Toborek
 • prof. dr. hab. n. med. Radosław Pietura
 • dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
 • dr n. med. Rafał Kamiński
 • dr  hab. n. med. Krzysztof Letachowicz

Tradycyjnie głównymi punktami inauguracji były: immatrykulacja słuchaczy Szkoły Doktorskiej, wręczenie dyplomu doktora habilitowanego oraz promocja doktorów nauk medycznych.

Profesor Urszula Mackiewicz, dziekan i dyrektor Szkoły Kształcenia Doktorantów, przyjęła ślubowanie od nowo przyjętych słuchaczy Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Profesor Ryszard Gellert wręczył dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Podniosłym momentem było również ślubowanie i promocja doktorów nauk medycznych. Tekst ślubowania odczytał profesor Michał Mączewski, dziekan i dyrektor Szkoły Nauk Medycznych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny prof. Mirosława Ząbka, kierownika Kliniki Neurochirurgii CMKP pt. Neurochirurgia na przełomie wieków. Prof. Ząbek jako pierwszy w Polsce wykonał wspólnie z prof. Krzysztofem Bankiewiczem wiele unikatowych operacji takich jak: wszczepienie stymulatora mózgu w leczeniu dystonii, drżenia samoistnego, choroby Parkinsona, zespołu Tourette’a. Wykonał również pierwsze w Europie operacje głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego. Głównymi tematami wykładu profesora były: nieinwazyjne metody leczenia chorób mózgu, skoncentrowane wiązki ultradźwięków w leczeniu drżenia, operacje mózgu bez otwierania czaszki i nowe metody diagnostyki śródoperacyjnej mózgu.

Prof. Ryszard Gellert podkreślając, że rok akademicki uważa za oficjalnie otwarty, zacytował łacińską sentencję: „Quod Felix, Fastum Fortunatumque sit”.

W związku z inauguracją Roku Akademickiego do CMKP wpłynęły listy gratulacyjne:

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
List Marszałka Senatu
List Ministra Edukacji i Nauki
List Marszałka Województwa Mazowieckiego
List Prezydenta m. st. Warszawy
List Prorektora ds. Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
List Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
List Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
List Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
List Rektora Szkoły Głównej Handlowej
List Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
List Prorektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
List Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
List Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

POBIERZ ZDJĘCIA Z INAUGURACJI

Aktualności

Utrudniony kontakt telefoniczny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji kontakt z pracownikami Biura Koordynacji Kształcenia oraz Działu Postępowań Kwalifikacyjnych w dniach 1-5 lipca będzie utrudniony. Prosimy kontaktować się mailowo. Z utrudnienia przepraszamy.

28.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich – 25.06.2024

Niezmiernie miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyły się aż trzy obrony rozpraw doktorskich. Lek. Dorota Kuryga z Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej CMKP jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zaburzenia oddychania podczas snu w przebiegu nagłych idiopatycznych deficytów funkcji ucha wewnętrznego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski. Lek. Agata Popielarz-Grygalewicz przedstawiła pracę […]

25.06.2024
Więcej
Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej