CMKP zainaugurowało rok akademicki 2023/2024

11 października 2023 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało rok akademicki 2023/2024. Uroczystości przewodniczył prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP.

— Dzisiejsza uroczystość to wydarzenie wyjątkowe, bo w tym roku świętujemy 70-lecie instytucjonalnego kształcenia podyplomowego  w Polsce – podkreślił prof. Ryszard Gellert. 21 kwietnia 1953, 60 lat po powstaniu w Baltimore w USA pierwszego na świecie systemu szkolenia specjalistów, powołano Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich, pierwszą w Polsce instytucję, której zadaniem było rozwijanie umiejętności absolwentów wydziałów lekarskich i wyrównywanie różnic w poziomie ich wykształcenia  — dodał. Dyrektor przypomniał, że Instytut przekształcono w 1958 r. w Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie a następnie, po 13 latach, w Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

— Zadaniem uczelni, którą kieruję jest organizacja i prowadzenie szkolenia przyszłych specjalistów w różnych dyscyplinach medycznych, nie tylko lekarskich. Szkolimy absolwentów innych uczelni, a jedyni nasi studenci to studenci Szkoły Doktorskiej. Jest ich osiemdziesięcioro z ośmiu współtworzących szkołę ośrodków naukowych – mówił prof. Gellert.

Dyrektor CMKP, przypominając historię zaznaczył, że decyzja władz Polski Ludowej stymulowana przez wizjonerów dydaktyki lekarskiej profesorów: Walentego Hartwiga, Edwarda Rużyłłę i Stefana Łukasika –  była bardzo odważna.

— Byliśmy pierwszym krajem na świecie wprowadzającym jednolity, krajowy system kształcenia lekarzy i to odmienny od obowiązującego w Związku Radzieckim – mówił prof. Gellert. – W Niemczech, jeszcze w 1957 r., lekarze po stażu czekali 5-7 lat na to, by znaleźć zatrudnienie w bismarckowskim systemie ubezpieczeniowym. Z braku innych opcji lekarze ci rozpoczynali źle płatną pracę oferowaną i fundowaną przez szpitale w ramach programów specjalizacji. W USA dopiero w 1965 r. ustanowienie Medicare i Medicaid zwiększyło dziesięciokrotnie liczbę specjalizujących się lekarzy — mówił.

Prof. Gellert podkreślił również, że historia szkolenia podyplomowego lekarzy toczy się od stuleci dwiema ścieżkami:  pierwsza i najstarsza to praktyka zawodowa po uzyskaniu dyplomu, druga to zawężenie działalności i nabycie szczególnych umiejętności w wąskim zakresie, czyli specjalizacja. Ostanie trzy lata odmieniły kształcenie medyków w Polsce. Uczelnie tworzą centra symulacyjne, nauczają komunikacji i innych miękkich umiejętności, oswajają studentów ze zdalnym nauczaniem i telemedycyną.

Dyrektor CMKP podkreślił, że rok 2023 to rok przełomu w kształceniu kadr medycznych, bo pokazał potrzebę współpracy, transferu kompetencji i znaczenia komunikacji interdyscyplinarnej, a także pozwolił zidentyfikować niezbędne zmiany tradycyjnego nauczania w epoce dynamicznych zmian pokoleniowych i wsparcia technologiczno-informatycznego.

Na inaugurację przybyli m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, podsekretarze stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber i Maciej Miłkowski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta  oraz Karol Niechciał, doradca w gabinecie politycznym Ministra Edukacji i Nauki.

W Inauguracji udział wzięli także: rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, prorektor ds. współpracy międzynarodowej  SGGW dr hab. Marta Mendel, prof. SGGW, prorektor ds. studenckich i kształcenia AWF dr hab. Ida Wiszomirska, prof. AWF oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM prof. Mariusz Gujski.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele samorządów zawodowych zawodów medycznych, prezesi towarzystw naukowych i konsultanci krajowi i wojewódzcy. W tym szczególnym dniu byli z nami także dyrektorzy szpitali CMKP i placówek medycznych, z którymi współpracujemy. Podniosłym momentem było wręczenie pracownikom CMKP odznaczeń i medali państwowych i resortowych.

Tradycyjnie głównymi punktami inauguracji były: immatrykulacja słuchaczy Szkoły Doktorskiej, wręczenie dyplomu doktora habilitowanego oraz promocja doktorów nauk medycznych.

Prof. Ryszard Gellert oficjalnie otwierając rok akademicki 2023/2024 zacytował sentencję: „Quod Felix, Fastum Fortunatumque sit”.

Na zakończenie uroczystości wykład „Seks – kardiologiczne fakty i mity” wygłosił prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, specjalista w zakresie kardiologii, interny, hipertensjologii i farmakologii klinicznej.

Link do transmisji

Zdjęcia do pobrania

W związku z inauguracją Roku Akademickiego do CMKP wpłynęły listy gratulacyjne:

List Uniwersytet Medyczny w Łodzi

List GUMed

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego

List PUM

List Prezydent Warszawy

List Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu

List Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

List SGH

List Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

List Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej