CMKP zainaugurowało rok akademicki 2023/2024

11 października 2023 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało rok akademicki 2023/2024. Uroczystości przewodniczył prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP.

— Dzisiejsza uroczystość to wydarzenie wyjątkowe, bo w tym roku świętujemy 70-lecie instytucjonalnego kształcenia podyplomowego  w Polsce – podkreślił prof. Ryszard Gellert. 21 kwietnia 1953, 60 lat po powstaniu w Baltimore w USA pierwszego na świecie systemu szkolenia specjalistów, powołano Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich, pierwszą w Polsce instytucję, której zadaniem było rozwijanie umiejętności absolwentów wydziałów lekarskich i wyrównywanie różnic w poziomie ich wykształcenia  — dodał. Dyrektor przypomniał, że Instytut przekształcono w 1958 r. w Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej w Warszawie a następnie, po 13 latach, w Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

— Zadaniem uczelni, którą kieruję jest organizacja i prowadzenie szkolenia przyszłych specjalistów w różnych dyscyplinach medycznych, nie tylko lekarskich. Szkolimy absolwentów innych uczelni, a jedyni nasi studenci to studenci Szkoły Doktorskiej. Jest ich osiemdziesięcioro z ośmiu współtworzących szkołę ośrodków naukowych – mówił prof. Gellert.

Dyrektor CMKP, przypominając historię zaznaczył, że decyzja władz Polski Ludowej stymulowana przez wizjonerów dydaktyki lekarskiej profesorów: Walentego Hartwiga, Edwarda Rużyłłę i Stefana Łukasika –  była bardzo odważna.

— Byliśmy pierwszym krajem na świecie wprowadzającym jednolity, krajowy system kształcenia lekarzy i to odmienny od obowiązującego w Związku Radzieckim – mówił prof. Gellert. – W Niemczech, jeszcze w 1957 r., lekarze po stażu czekali 5-7 lat na to, by znaleźć zatrudnienie w bismarckowskim systemie ubezpieczeniowym. Z braku innych opcji lekarze ci rozpoczynali źle płatną pracę oferowaną i fundowaną przez szpitale w ramach programów specjalizacji. W USA dopiero w 1965 r. ustanowienie Medicare i Medicaid zwiększyło dziesięciokrotnie liczbę specjalizujących się lekarzy — mówił.

Prof. Gellert podkreślił również, że historia szkolenia podyplomowego lekarzy toczy się od stuleci dwiema ścieżkami:  pierwsza i najstarsza to praktyka zawodowa po uzyskaniu dyplomu, druga to zawężenie działalności i nabycie szczególnych umiejętności w wąskim zakresie, czyli specjalizacja. Ostanie trzy lata odmieniły kształcenie medyków w Polsce. Uczelnie tworzą centra symulacyjne, nauczają komunikacji i innych miękkich umiejętności, oswajają studentów ze zdalnym nauczaniem i telemedycyną.

Dyrektor CMKP podkreślił, że rok 2023 to rok przełomu w kształceniu kadr medycznych, bo pokazał potrzebę współpracy, transferu kompetencji i znaczenia komunikacji interdyscyplinarnej, a także pozwolił zidentyfikować niezbędne zmiany tradycyjnego nauczania w epoce dynamicznych zmian pokoleniowych i wsparcia technologiczno-informatycznego.

Na inaugurację przybyli m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, podsekretarze stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber i Maciej Miłkowski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta  oraz Karol Niechciał, doradca w gabinecie politycznym Ministra Edukacji i Nauki.

W Inauguracji udział wzięli także: rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, prorektor ds. współpracy międzynarodowej  SGGW dr hab. Marta Mendel, prof. SGGW, prorektor ds. studenckich i kształcenia AWF dr hab. Ida Wiszomirska, prof. AWF oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM prof. Mariusz Gujski.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele samorządów zawodowych zawodów medycznych, prezesi towarzystw naukowych i konsultanci krajowi i wojewódzcy. W tym szczególnym dniu byli z nami także dyrektorzy szpitali CMKP i placówek medycznych, z którymi współpracujemy. Podniosłym momentem było wręczenie pracownikom CMKP odznaczeń i medali państwowych i resortowych.

Tradycyjnie głównymi punktami inauguracji były: immatrykulacja słuchaczy Szkoły Doktorskiej, wręczenie dyplomu doktora habilitowanego oraz promocja doktorów nauk medycznych.

Prof. Ryszard Gellert oficjalnie otwierając rok akademicki 2023/2024 zacytował sentencję: „Quod Felix, Fastum Fortunatumque sit”.

Na zakończenie uroczystości wykład „Seks – kardiologiczne fakty i mity” wygłosił prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, specjalista w zakresie kardiologii, interny, hipertensjologii i farmakologii klinicznej.

Link do transmisji

Zdjęcia do pobrania

W związku z inauguracją Roku Akademickiego do CMKP wpłynęły listy gratulacyjne:

List Uniwersytet Medyczny w Łodzi

List GUMed

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego

List PUM

List Prezydent Warszawy

List Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu

List Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

List SGH

List Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

List Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej