CMKP na seminarium dotyczącym standardów szkolenia psychoterapeutów

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prof. CMKP Michał Lew-Starowicz, kierownik Kliniki Psychiatrii CMKP wzięli udział w seminarium „Standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów – dobre praktyki i regulacje” organizowanym 14 kwietnia przez Uniwersytet SWPS. W trakcie debaty eksperci dyskutowali na temat założeń i celów regulacji w obszarze psychoterapii w Polsce.

– Mój udział w tym seminarium to dowód na to, że jesteśmy otwarci na dyskusje. To kolejne spotkanie ze środowiskiem, które jest zainteresowane rozwojem psychoterapii – mówił Piotr Bromber, wiceminister zdrowia. – W Europie istnieją różne rozwiązania systemowe dotyczące standardów szkolenia w psychoterapii. Nie ma jednego, optymalnego rozwiązania.

Podkreślił, że w ostatnim czasie zostały utworzone dwie nowe specjalizacje: psychoterapia dzieci i młodzieży oraz psychoterapia uzależnień.

– W tych dwóch nowych specjalizacjach powstały programy specjalizacji – powiedział Bromber. – Przygotowywały je zespoły ekspertów powołane przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Rolą Ministerstwa Zdrowia jako regulatora jest stworzyć przestrzeń formalno-prawną.

Wiceminister zdrowia zapowiedział, że rozporządzenie dotyczące ustanowienia specjalizacji z psychoterapii jest w trakcie procesu legislacyjnego.

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP podkreślił, że to dobrze, że zaczynamy mówić o standardach szkolenia psychoterapeutów w Polsce.

– Są pewne ramy, w których działamy, gdy przygotowujemy programy specjalizacji. Za każdym razem zaczynamy od powołania zespołu ekspertów i to oni powiedzą nam, które dziedziny są evidence-based, bo to jest kluczowe z punktu widzenia pacjenta – mówił prof. Gellert. – My nie decydujemy o tym, jak będzie wyglądał program specjalizacji z psychoterapii tylko eksperci reprezentujący środowisko. Podkreślam, program zawsze tworzą eksperci powołani do prac w zespole.

Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii w trakcie debaty podkreślił, że oczekuje uregulowania psychoterapii w naszym kraju. – Teraz nie mamy kontroli nad tym, kto dziś nazywa siebie psychoterapeutą. A to jest konieczne, bo psychiatrzy, kierując pacjenta do psychoterapeuty chcą mieć pewność, że nie będzie on prowadzić jakiejś eksperymentalnej terapii.

Prof. CMKP Michał Lew-Starowicz podkreślił, że zapotrzebowanie na psychoterapię jest ogromne i nawet na prywatną wizytę czeka się bardzo długo. – Dlatego potrzebujemy sprawnie wprowadzonych rozwiązań, które pozwolą wykształcić takich specjalistów. W Polsce mamy teraz ok. 14 tysięcy osób praktykujących jako psychoterapeuci. Należy uregulować ten rynek nie tracąc jednocześnie obecnego potencjału. W kontekście planowanych zmian ważne jest zbliżenie środowiska psychoterapeutycznego i lekarskiego, bo to może usprawnić współpracę tych grup zawodowych z korzyścią dla pacjenta – podkreślił profesor.

Seminarium „Standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów – dobre praktyki i regulacje” było okazją do wymiany doświadczeń i refleksji na temat zwiększenia dostępności do psychoterapii opartej na dowodach naukowych w Polsce. Referat „Oparte na dowodach leczenie metodami psychologicznymi” wygłosiła dr Joanna Kłosowska, psycholog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UJ.  Na temat uregulowań psychoterapii w Europie mówiła prof. SWPS Agnieszka Popiel, psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii, kierownik Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Natomiast wnioski z badań na temat skuteczności szkolenia w psychoterapii przedstawił dr hab. Rafał Styła, psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy i superwizor psychoterapii, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej