CMKP na seminarium dotyczącym standardów szkolenia psychoterapeutów

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prof. CMKP Michał Lew-Starowicz, kierownik Kliniki Psychiatrii CMKP wzięli udział w seminarium „Standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów – dobre praktyki i regulacje” organizowanym 14 kwietnia przez Uniwersytet SWPS. W trakcie debaty eksperci dyskutowali na temat założeń i celów regulacji w obszarze psychoterapii w Polsce.

– Mój udział w tym seminarium to dowód na to, że jesteśmy otwarci na dyskusje. To kolejne spotkanie ze środowiskiem, które jest zainteresowane rozwojem psychoterapii – mówił Piotr Bromber, wiceminister zdrowia. – W Europie istnieją różne rozwiązania systemowe dotyczące standardów szkolenia w psychoterapii. Nie ma jednego, optymalnego rozwiązania.

Podkreślił, że w ostatnim czasie zostały utworzone dwie nowe specjalizacje: psychoterapia dzieci i młodzieży oraz psychoterapia uzależnień.

– W tych dwóch nowych specjalizacjach powstały programy specjalizacji – powiedział Bromber. – Przygotowywały je zespoły ekspertów powołane przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Rolą Ministerstwa Zdrowia jako regulatora jest stworzyć przestrzeń formalno-prawną.

Wiceminister zdrowia zapowiedział, że rozporządzenie dotyczące ustanowienia specjalizacji z psychoterapii jest w trakcie procesu legislacyjnego.

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP podkreślił, że to dobrze, że zaczynamy mówić o standardach szkolenia psychoterapeutów w Polsce.

– Są pewne ramy, w których działamy, gdy przygotowujemy programy specjalizacji. Za każdym razem zaczynamy od powołania zespołu ekspertów i to oni powiedzą nam, które dziedziny są evidence-based, bo to jest kluczowe z punktu widzenia pacjenta – mówił prof. Gellert. – My nie decydujemy o tym, jak będzie wyglądał program specjalizacji z psychoterapii tylko eksperci reprezentujący środowisko. Podkreślam, program zawsze tworzą eksperci powołani do prac w zespole.

Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii w trakcie debaty podkreślił, że oczekuje uregulowania psychoterapii w naszym kraju. – Teraz nie mamy kontroli nad tym, kto dziś nazywa siebie psychoterapeutą. A to jest konieczne, bo psychiatrzy, kierując pacjenta do psychoterapeuty chcą mieć pewność, że nie będzie on prowadzić jakiejś eksperymentalnej terapii.

Prof. CMKP Michał Lew-Starowicz podkreślił, że zapotrzebowanie na psychoterapię jest ogromne i nawet na prywatną wizytę czeka się bardzo długo. – Dlatego potrzebujemy sprawnie wprowadzonych rozwiązań, które pozwolą wykształcić takich specjalistów. W Polsce mamy teraz ok. 14 tysięcy osób praktykujących jako psychoterapeuci. Należy uregulować ten rynek nie tracąc jednocześnie obecnego potencjału. W kontekście planowanych zmian ważne jest zbliżenie środowiska psychoterapeutycznego i lekarskiego, bo to może usprawnić współpracę tych grup zawodowych z korzyścią dla pacjenta – podkreślił profesor.

Seminarium „Standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów – dobre praktyki i regulacje” było okazją do wymiany doświadczeń i refleksji na temat zwiększenia dostępności do psychoterapii opartej na dowodach naukowych w Polsce. Referat „Oparte na dowodach leczenie metodami psychologicznymi” wygłosiła dr Joanna Kłosowska, psycholog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UJ.  Na temat uregulowań psychoterapii w Europie mówiła prof. SWPS Agnieszka Popiel, psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii, kierownik Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Natomiast wnioski z badań na temat skuteczności szkolenia w psychoterapii przedstawił dr hab. Rafał Styła, psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy i superwizor psychoterapii, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej