CMKP rozpoczyna kurs z organizacji ochrony zdrowia dla medyków spoza Polski

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Światową Organizacją Zdrowia, organizuje kurs e-learningowy „Organizacja ochrony zdrowia w Polsce” skierowany do pracowników medycznych z zagranicy, głównie z Ukrainy. Kurs rozpoczyna się 9 stycznia 2023. Ze szkolenia będzie mógł skorzystać personel medyczny, który pracuje lub będzie pracować w polskich przychodniach czy szpitalach.

Do tej pory lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni z państw spoza Unii Europejskiej złożyli do ministra zdrowia ponad 7 tysięcy wniosków o zatrudnienie w oparciu o tryb uproszczony.

– Po 24 lutego 2022 r. przyjechało z Ukrainy do Polski bardzo dużo personelu medycznego, dlatego uruchamiając kursy chcemy im pomóc poznać polski system opieki zdrowotnej – mówi prof. CMKP Mateusz Jankowski z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, koordynator tego projektu. – Kurs stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania wynikające z migracji kadr medycznych w związku z sytuacją geopolityczną. Zidentyfikowano dwie kluczowe bariery uniemożliwiające aktywizacją zawodową medyków z Ukrainy: barierę językową oraz systemową związaną z brakiem znajomości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Prof. CMKP Jankowski dodaje, że kurs ma dostarczyć informacje dotyczące organizacji ochrony zdrowia w Polsce niezbędne do realizacji świadczeń medycznych przez przedstawicieli zawodów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Polską.

Kurs będzie dostępny bezpłatnie online przez 12 miesięcy na platformie internetowej w formie wykładów-video prowadzonych po polsku z napisami w języku ukraińskim. Każdy zarejestrowany uczestnik kursu uzyska certyfikat. Kurs finansowany jest ze środków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

– Wśród wykładowców kursu znajdują się prawnicy, lekarze, ale także specjaliści zdrowia publicznego – wymienia prof. CMKP Jankowski. – Wykłady wygłosili także przedstawiciele Centrum e-Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia jako instytucji partnerskich, aktywnie zaangażowanych we wsparcie medyków z Ukrainy.

Polskie prawo przewiduje uproszczone systemy zatrudniania personelu medycznego z państw spoza Unii Europejskiej od grudnia 2020 r. Jednakże, po 24 lutego 2022 r., gdy wybuchła wojna w Ukrainie, do Polski zaczęli masowo przyjeżdżać medycy zza wschodniej granicy.

Łącznie lekarze i lekarze dentyści – głównie obywatele Ukrainy – do ministra zdrowia złożyli ponad 5 tys. wniosków o wydanie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Jak dotąd wydano 3610 pozytywnych decyzji. Pielęgniarki i położne złożyły 1931 wniosków i wydano 1185 zgód, natomiast ratownicy medyczni złożyli 128 wniosków i wydano 73 decyzje.

CMKP w marcu 2022 r., tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, zorganizowało bezpłatne kursy języka polskiego dla medyków, którzy przyjechali do Polski. Była to wspólna inicjatywa Ministerstwa Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Kurs ukończyło 1461 osób. To głównie lekarze, dentyści, ale także pielęgniarki i ratownicy medyczni. Przedstawiciele zawodów medycznych uczyli się języka polskiego z uwzględnieniem specjalistycznego, medycznego słownictwa.

We współpracy z uczestnikami zajęć powstał także słowniczek ukraińsko-polski, w którym znalazły się wybrane zwroty oraz wyrażenia z poszczególnych dziedzin medycyny. Został on zamieszczony na platformie med-learning.cmkp.edu.pl. Kurs z listą słówek jest dostępny do pobrania w formie pdf wraz z ćwiczeniami utrwalającymi. Dostęp do ćwiczeń dla osób, które nie mają konta, wymaga rejestracji. Wszyscy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie „Język polski dla medyków z Ukrainy” będą mieli dostęp do słowniczka bez konieczności rejestracji.

CMKP odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku organizujemy ponad 1500 kursów specjalizacyjnych. To ponad połowa wszystkich kursów realizowanych w kraju. CMKP także akredytuje jednostki szkolące i prowadzi rejestr medyków odbywających specjalizację. Odpowiada za doskonalenie podyplomowe nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale także farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. CMKP organizuje kursy stacjonarne, ale także na platformie e-learningowej w formie wykładów offline i online. Kompetencje kadr medycznych i dydaktycznych doskonalimy w dwóch szpitalach klinicznych CMKP (SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie i SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku), dla których Centrum Medyczne jest organem założycielskim, jak i na bazie obcej w ponad 80 klinikach zlokalizowanych w warszawskich szpitalach m.in.: Szpitalu Bielańskim, Bródnowskim, Grochowskim, Narodowym Instytucie Onkologii i Centrum Zdrowia Dziecka.

Aktualności

W CMKP odbyło się Forum Młodych Naukowców

Ponad 100 osób wzięło udział w I Forum Młodych Naukowców, które w sobotę 3 czerwca odbyło się w zmodernizowanej, multimedialnej Aula Magna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wydarzenie przygotowało Collegium Iuvenum, czyli forum wymiany doświadczeń działające w CMKP, do którego należy już ponad 200 młodych naukowców zatrudnionych w naszej uczelni. Collegium Iuvenum (CI), czyli organ doradczy […]

05.06.2023
Więcej
Aktualności

Dwoje pracowników CMKP zostało powołanych do Naczelnej Komisji Bioetycznej przy ABM

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP zostali 31 maja br. powołani przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych. Kadencja trwa cztery lata. – Przed członkami komisji ogromne wyzwanie – stworzenie standardu wydawania zgód i […]

31.05.2023
Więcej
Aktualności

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku pamięci prof. Haliny Szwarc

Z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Haliny Szwarc, patronki i założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku od ponad 45 lat działającego przy CMKP, 30 maja pod tablicą pamiątkową kwiaty złożyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz uczelni. W uroczystościach udział wzięli: syn prof. Haliny Szwarc – prof. Andrzej Szwarc razem z żoną Ewą Karpińską, prof. Wojciech Bik, zastępca […]

30.05.2023
Więcej