CMKP rozpoczyna kurs z organizacji ochrony zdrowia dla medyków spoza Polski

Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Światową Organizacją Zdrowia, organizuje kurs e-learningowy „Organizacja ochrony zdrowia w Polsce” skierowany do pracowników medycznych z zagranicy, głównie z Ukrainy. Kurs rozpoczyna się 9 stycznia 2023. Ze szkolenia będzie mógł skorzystać personel medyczny, który pracuje lub będzie pracować w polskich przychodniach czy szpitalach.

Do tej pory lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni z państw spoza Unii Europejskiej złożyli do ministra zdrowia ponad 7 tysięcy wniosków o zatrudnienie w oparciu o tryb uproszczony.

– Po 24 lutego 2022 r. przyjechało z Ukrainy do Polski bardzo dużo personelu medycznego, dlatego uruchamiając kursy chcemy im pomóc poznać polski system opieki zdrowotnej – mówi prof. CMKP Mateusz Jankowski z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, koordynator tego projektu. – Kurs stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania wynikające z migracji kadr medycznych w związku z sytuacją geopolityczną. Zidentyfikowano dwie kluczowe bariery uniemożliwiające aktywizacją zawodową medyków z Ukrainy: barierę językową oraz systemową związaną z brakiem znajomości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Prof. CMKP Jankowski dodaje, że kurs ma dostarczyć informacje dotyczące organizacji ochrony zdrowia w Polsce niezbędne do realizacji świadczeń medycznych przez przedstawicieli zawodów medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Polską.

Kurs będzie dostępny bezpłatnie online przez 12 miesięcy na platformie internetowej w formie wykładów-video prowadzonych po polsku z napisami w języku ukraińskim. Każdy zarejestrowany uczestnik kursu uzyska certyfikat. Kurs finansowany jest ze środków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

– Wśród wykładowców kursu znajdują się prawnicy, lekarze, ale także specjaliści zdrowia publicznego – wymienia prof. CMKP Jankowski. – Wykłady wygłosili także przedstawiciele Centrum e-Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia jako instytucji partnerskich, aktywnie zaangażowanych we wsparcie medyków z Ukrainy.

Polskie prawo przewiduje uproszczone systemy zatrudniania personelu medycznego z państw spoza Unii Europejskiej od grudnia 2020 r. Jednakże, po 24 lutego 2022 r., gdy wybuchła wojna w Ukrainie, do Polski zaczęli masowo przyjeżdżać medycy zza wschodniej granicy.

Łącznie lekarze i lekarze dentyści – głównie obywatele Ukrainy – do ministra zdrowia złożyli ponad 5 tys. wniosków o wydanie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Jak dotąd wydano 3610 pozytywnych decyzji. Pielęgniarki i położne złożyły 1931 wniosków i wydano 1185 zgód, natomiast ratownicy medyczni złożyli 128 wniosków i wydano 73 decyzje.

CMKP w marcu 2022 r., tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, zorganizowało bezpłatne kursy języka polskiego dla medyków, którzy przyjechali do Polski. Była to wspólna inicjatywa Ministerstwa Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Kurs ukończyło 1461 osób. To głównie lekarze, dentyści, ale także pielęgniarki i ratownicy medyczni. Przedstawiciele zawodów medycznych uczyli się języka polskiego z uwzględnieniem specjalistycznego, medycznego słownictwa.

We współpracy z uczestnikami zajęć powstał także słowniczek ukraińsko-polski, w którym znalazły się wybrane zwroty oraz wyrażenia z poszczególnych dziedzin medycyny. Został on zamieszczony na platformie med-learning.cmkp.edu.pl. Kurs z listą słówek jest dostępny do pobrania w formie pdf wraz z ćwiczeniami utrwalającymi. Dostęp do ćwiczeń dla osób, które nie mają konta, wymaga rejestracji. Wszyscy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie „Język polski dla medyków z Ukrainy” będą mieli dostęp do słowniczka bez konieczności rejestracji.

CMKP odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku organizujemy ponad 1500 kursów specjalizacyjnych. To ponad połowa wszystkich kursów realizowanych w kraju. CMKP także akredytuje jednostki szkolące i prowadzi rejestr medyków odbywających specjalizację. Odpowiada za doskonalenie podyplomowe nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale także farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. CMKP organizuje kursy stacjonarne, ale także na platformie e-learningowej w formie wykładów offline i online. Kompetencje kadr medycznych i dydaktycznych doskonalimy w dwóch szpitalach klinicznych CMKP (SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie i SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku), dla których Centrum Medyczne jest organem założycielskim, jak i na bazie obcej w ponad 80 klinikach zlokalizowanych w warszawskich szpitalach m.in.: Szpitalu Bielańskim, Bródnowskim, Grochowskim, Narodowym Instytucie Onkologii i Centrum Zdrowia Dziecka.

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej