CMKP współtworzy Sieć Centrów Symulacji Endoskopowej

14 grudnia została podpisana umowa z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na dofinansowanie projektu dotyczącego standaryzacji szkoleń doskonalących lekarzy specjalistów z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w wybranych dziedzinach medycyny. Dzięki współpracy międzynarodowej zostaną wypracowane nowatorskie rozwiązania informatyczne w ramach rozszerzonej Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej.

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora CMKP ds. dydaktycznych i naukowych-prorektor, prof. Michał Pirożyński, kierownik Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP oraz dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich podpisali umowę w trakcie obchodów 15-lecia Centrum Projektów Europejskich.

Dofinansowany zostanie projekt pn.: „Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych ze szczególnym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań informatycznych”, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Partnerem ponadnarodowym jest Uniwersytet w Tilburgu w Holandii.

Pięć lat temu w CMKP utworzyliśmy Centrum Symulacji Endoskopowej. Realizowany w nim był projekt unijny „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych w punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”. W ramach tego przedsięwzięcia otworzyliśmy dwa Regionalne Centra Symulacji Endoskopowej: jedno w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a drugie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W ramach projektu zrealizowano 384 kursy dla ponad 260 lekarzy w trakcie specjalizacji oraz 24 szkolenia dla 85 przyszłych instruktorów zabiegów endoskopowych.

– Nowy projekt jest kontynuacją pierwszego, ale zostanie rozszerzony – mówił prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP-prorektor. – Dzięki wprowadzeniu techniki symulacji medycznej do kształcenia lekarzy w Polsce, możemy lepiej specjalistów przygotować do wykonywania tego zawodu. Mówi się, że symulator to „pacjent cierpliwy”. Z drugiej strony symulator wiernie odzwierciedla rzeczywiste sytuacje, dzięki czemu lekarze uczą się działać pod presją czasu.

Prof. Michał Pirożyński, kierownik Centrum Alergologii, Pulmunologii, Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji CMKP podkreślał, że dzięki realizacji pierwszego projektu dotyczącego wykorzystania technik symulacji w kształceniu specjalistycznym lekarzy, Polska stała się pierwszym krajem w Europie, który stworzył kompleksowy program nauczania i oceny wszystkich endoskopowych i laparoskopowych procedur zabiegowych.

Nowy projekt, na realizację którego dziś została podpisana umowa, został oszacowany na 35 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia m.in.: ponad 450 lekarzy specjalistów w wybranych dziedzinach zabiegowych medycyny będzie mogło nabyć lub podnieść swoje umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi oraz przeszkolimy 22 instruktorów zabiegów endoskopowych i instruktorów symulacji prowadzących szkolenia symulacyjne z zakresu umiejętności zabiegowych.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do końca czerwca 2027 r.

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej