CMKP współtworzy Sieć Centrów Symulacji Endoskopowej

14 grudnia została podpisana umowa z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na dofinansowanie projektu dotyczącego standaryzacji szkoleń doskonalących lekarzy specjalistów z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w wybranych dziedzinach medycyny. Dzięki współpracy międzynarodowej zostaną wypracowane nowatorskie rozwiązania informatyczne w ramach rozszerzonej Sieci Centrów Symulacji Endoskopowej.

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora CMKP ds. dydaktycznych i naukowych-prorektor, prof. Michał Pirożyński, kierownik Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP oraz dr Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich podpisali umowę w trakcie obchodów 15-lecia Centrum Projektów Europejskich.

Dofinansowany zostanie projekt pn.: „Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekarzy specjalistów w wybranych specjalizacjach zabiegowych ze szczególnym wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań informatycznych”, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Partnerem ponadnarodowym jest Uniwersytet w Tilburgu w Holandii.

Pięć lat temu w CMKP utworzyliśmy Centrum Symulacji Endoskopowej. Realizowany w nim był projekt unijny „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych w punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych”. W ramach tego przedsięwzięcia otworzyliśmy dwa Regionalne Centra Symulacji Endoskopowej: jedno w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a drugie w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W ramach projektu zrealizowano 384 kursy dla ponad 260 lekarzy w trakcie specjalizacji oraz 24 szkolenia dla 85 przyszłych instruktorów zabiegów endoskopowych.

– Nowy projekt jest kontynuacją pierwszego, ale zostanie rozszerzony – mówił prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP-prorektor. – Dzięki wprowadzeniu techniki symulacji medycznej do kształcenia lekarzy w Polsce, możemy lepiej specjalistów przygotować do wykonywania tego zawodu. Mówi się, że symulator to „pacjent cierpliwy”. Z drugiej strony symulator wiernie odzwierciedla rzeczywiste sytuacje, dzięki czemu lekarze uczą się działać pod presją czasu.

Prof. Michał Pirożyński, kierownik Centrum Alergologii, Pulmunologii, Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji CMKP podkreślał, że dzięki realizacji pierwszego projektu dotyczącego wykorzystania technik symulacji w kształceniu specjalistycznym lekarzy, Polska stała się pierwszym krajem w Europie, który stworzył kompleksowy program nauczania i oceny wszystkich endoskopowych i laparoskopowych procedur zabiegowych.

Nowy projekt, na realizację którego dziś została podpisana umowa, został oszacowany na 35 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia m.in.: ponad 450 lekarzy specjalistów w wybranych dziedzinach zabiegowych medycyny będzie mogło nabyć lub podnieść swoje umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi oraz przeszkolimy 22 instruktorów zabiegów endoskopowych i instruktorów symulacji prowadzących szkolenia symulacyjne z zakresu umiejętności zabiegowych.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do końca czerwca 2027 r.

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej