Collegium Iuvenum – CMKP wspiera młodych naukowców

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego powstało Collegium Iuvenum, czyli forum wymiany doświadczeń dla prawie 200 młodych naukowców zatrudnionych w CMKP. Collegium Iuvenum ma pomóc integrować pracowników na wczesnym etapie kariery, ale także zachęcić ich i wspierać w podejmowaniu nowych przedsięwzięć badawczych i naukowych.

Collegium Iuvenum zostało utworzone 23 stycznie 2023 r. zarządzeniem dyrektora CMKP prof. Ryszarda Gellerta. Jest to organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora CMKP, który ma za zadanie stworzenie inkubatora młodych kadr CMKP. Do Collegium Iuvenum mogą należeć pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy CMKP do 45 roku życia (do 5 lat po habilitacji).

– Collegium Iuvenum powstało, by stworzyć młodym naukowcom optymalne warunki do rozwoju w ramach działalności naukowej, dydaktycznej oraz zarządzania badaniami naukowymi – podaje prof. CMKP Joanna Bogusławska, przewodnicząca Collegium Iuvenum. – Zależy nam, by w ten sposób wspierać rozwój młodych kadr CMKP. Chcemy skupić się na tym, by rozpoznać bariery, które hamują ich w rozwoju naukowym i pomóc je wyeliminować. Jednym z wyzwań, jakie stoją przed Collegium Iuvenum jest intensyfikacja współpracy pomiędzy zakładami teoretycznymi a klinikami, aby wzmacniać interdyscyplinarność prowadzonych badań, a poprzez to wpisywać się w międzynarodowy nurt badawczy i zwiększać konkurencyjność w zdobywaniu grantów na finansowanie projektów badawczych.

Prof. CMKP Joanna Bogusławska wymienia, że Collegium Iuvenum oprócz aktywizacji i integracji pracowników na wczesnym etapie kariery, planuje organizować warsztaty, seminaria i konferencje dotyczące m.in.: mechanizmów finansowania nauki, zarządzania projektami, metodologii badań naukowych, komunikacji naukowej, sztuki prezentacji i publikowania prac naukowych, jak również badań translacyjnych, transferu technologii i popularyzacji nauki oraz zasad etycznych w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej. Collegium luvenum tworzą: przewodnicząca – prof. CMKP Joanna Bogusławska; prof. CMKP Michał Ciebiera, prof. CMKP Szymon Darocha, prof. CMKP Diana Massalska, prof. CMKP Sławomir Poletajew, prof. CMKP Urszula Religioni, prof. CMKP Tomasz Skirecki, dr Anna Litwiniuk i dr Dorota Sys.

Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej