Collegium Iuvenum – CMKP wspiera młodych naukowców

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego powstało Collegium Iuvenum, czyli forum wymiany doświadczeń dla prawie 200 młodych naukowców zatrudnionych w CMKP. Collegium Iuvenum ma pomóc integrować pracowników na wczesnym etapie kariery, ale także zachęcić ich i wspierać w podejmowaniu nowych przedsięwzięć badawczych i naukowych.

Collegium Iuvenum zostało utworzone 23 stycznie 2023 r. zarządzeniem dyrektora CMKP prof. Ryszarda Gellerta. Jest to organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora CMKP, który ma za zadanie stworzenie inkubatora młodych kadr CMKP. Do Collegium Iuvenum mogą należeć pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy CMKP do 45 roku życia (do 5 lat po habilitacji).

– Collegium Iuvenum powstało, by stworzyć młodym naukowcom optymalne warunki do rozwoju w ramach działalności naukowej, dydaktycznej oraz zarządzania badaniami naukowymi – podaje prof. CMKP Joanna Bogusławska, przewodnicząca Collegium Iuvenum. – Zależy nam, by w ten sposób wspierać rozwój młodych kadr CMKP. Chcemy skupić się na tym, by rozpoznać bariery, które hamują ich w rozwoju naukowym i pomóc je wyeliminować. Jednym z wyzwań, jakie stoją przed Collegium Iuvenum jest intensyfikacja współpracy pomiędzy zakładami teoretycznymi a klinikami, aby wzmacniać interdyscyplinarność prowadzonych badań, a poprzez to wpisywać się w międzynarodowy nurt badawczy i zwiększać konkurencyjność w zdobywaniu grantów na finansowanie projektów badawczych.

Prof. CMKP Joanna Bogusławska wymienia, że Collegium Iuvenum oprócz aktywizacji i integracji pracowników na wczesnym etapie kariery, planuje organizować warsztaty, seminaria i konferencje dotyczące m.in.: mechanizmów finansowania nauki, zarządzania projektami, metodologii badań naukowych, komunikacji naukowej, sztuki prezentacji i publikowania prac naukowych, jak również badań translacyjnych, transferu technologii i popularyzacji nauki oraz zasad etycznych w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej. Collegium luvenum tworzą: przewodnicząca – prof. CMKP Joanna Bogusławska; prof. CMKP Michał Ciebiera, prof. CMKP Szymon Darocha, prof. CMKP Diana Massalska, prof. CMKP Sławomir Poletajew, prof. CMKP Urszula Religioni, prof. CMKP Tomasz Skirecki, dr Anna Litwiniuk i dr Dorota Sys.

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej