Dofinansowanie na wsparcie kształcenia podyplomowego lekarzy w wybranych dziedzinach priorytetowych

Projekt pn. „Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)” został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. W ramach projektu zostanie zorganizowanych m.in.: 2500 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych. Ok. 8000 lekarzy – realizujących jedną z dwunastu specjalizacji priorytetowych – otrzyma wsparcie w kształceniu podyplomowym.

W projekcie będą mogli wziąć udział lekarze realizujący jedną z 12 specjalizacji priorytetowych:

 1. choroby wewnętrzne,
 2. medycyna rodzinna,
 3. chirurgia ogólna,
 4. pediatria,
 5. geriatria,
 6. psychiatria,
 7. psychiatria dzieci i młodzieży,
 8. onkologia kliniczna,
 9. chirurgia onkologiczna,
 10. radioterapia onkologiczna,
 11. patomorfologia,
 12. hematologia.

Projekt będzie realizowany w latach 2024-2029 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Realizować go będzie CMKP we współpracy z jednostkami uprawnionymi do szkolenia specjalizacyjnego. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi ponad 135 mln zł.

Celem projektu będzie organizacja ok. 2500 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych zgodnie z programami specjalizacji, w liczbie i rozmieszczeniu gwarantującym pełną dostępność do kursów. Wsparcie obejmie także dofinansowanie kosztów wyżywienia, podróży i noclegu ponoszonych przez lekarzy związanych z ich udziałem w obowiązkowych kursach stacjonarnych oraz obowiązkowych stażach specjalizacyjnych, które są realizowane poza miejscem zamieszkania.

Ponadto dla uczestników projektu, zostanie przeprowadzonych ok. 50 kursów z zakresu komunikacji oraz wykonywania wybranych specjalistycznych procedur medycznych lub diagnostycznych. Będą także dofinansowane koszty związane z udziałem lekarzy-uczestników projektu w krajowych i zagranicznych konferencjach szkoleniowych, typu INTERNA Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich lub coroczny Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Projektu FERS1 będą publikowane na specjalnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu między CMKP a Ministrem Zdrowia.

Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

W CMKP odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu HYPIEND

W dniach 17-18 czerwca br. w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach międzynarodowego projektu HYPIEND „Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axis in sensitive population” finansowanego w ramach projektu HORIZON. Konsorcjum składa się z 14 partnerów z ośmiu europejskich krajów. Po stronie CMKP w projekt […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 17.06.2024

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Opali z Kliniki Okulistyki CMKP. Doktorantka jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na śródbłonek rogówki w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, promotorem pomocniczym natomiast dr n. […]

17.06.2024
Więcej