Dr Ewelina Kowalewska w gronie finalistów programu stypendialnego Tygodnika „Polityka”

Dr Ewelina Kowalewska z Kliniki Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego otrzymała nagrodę finałową w ramach nagród naukowych tygodnika „Polityka”. Została nominowana w kategorii nauki społeczne.

Dr Ewelina Kowalewska jako pierwsza w Polsce oraz jako jedna z pierwszych na świecie zajmuje się badaniem kompulsywnych zachowań seksualnych u kobiet. Kieruje grantem Preludium Narodowego Centrum Nauki mającym na celu poznanie mechanizmów leżących u podłoża tego problemu od strony psychologicznej, społecznej oraz neuronalnej. Badania dr Kowalewskiej wskazują przede wszystkim na różnice we wzorcach funkcjonowania seksualnego pomiędzy kobietami a mężczyznami przejawiającymi kompulsywne zachowania seksualne.

– U mężczyzn dominuje nadmierna konsumpcja pornografii oraz masturbacja, z kolei u kobiet angażowanie się w przygodne kontakty seksualne – mówi dr Ewelina Kowalewska. – W przypadku kobiet powraca również kwestia mniejszego przyzwolenia na tego typu problem ze strony społeczeństwa.

Dr Kowalewska jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, między innymi w „World Psychiatry”, „Journal of Sexual Medicine” oraz „Journal of Behavioral Addictions”. Od czterech lat jest również członkinią International Society for the Study of Behavioral Addictions.

Tygodnik „Polityka” już po raz 22. przyznał nagrody naukowe. Z blisko 300 zgłoszeń Kapituła Profesorska, w której zasiadają uczeni o najwyższej pozycji w świecie polskiej nauki wyłoniła 15 tegorocznych finalistek i finalistów. Następnie Kapituła Społeczna, złożona z osób znanych ze swej nieprzeciętnej obywatelskiej aktywności i osiągnięć zawodowych, biznesowych, artystycznych, spośród tego grona wyłoniła pięcioro laureatów nagród naukowych, do których trafiły stypendia naukowe po 15 tys. zł. Nagrodą dodatkową dla nich jest wywiad na łamach tygodnika „Polityka”. Pozostała dziesiątka otrzymała nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Oto zdobywcy stypendiów w poszczególnych kategoriach nauk:

NAUKI HUMANISTYCZNE: dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

NAUKI SPOŁECZNE: dr hab. Joanna Rak, prof. UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

NAUKI O ŻYCIU: dr n. med. i n. o zdr. Mateusz Spałek, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

NAUKI ŚCISŁE: dr inż. Małgorzata K. Włodarczyk-Biegun, Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

NAUKI TECHNICZNE: dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

Nagrody finałowe w ramach nagród naukowych „Polityki” otrzymali: dr Jakub Ciążela z Instytutu Nauk Geologicznych PAN; dr Paweł Korpal z Wydziału Anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, profesor na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;  dr hab. Krzysztof Jachymski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;  dr inż. Klaudia Kosek z Instytutu Oceanologii PAN; dr hab. inż. Maria Kurańska, profesor na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej;  dr Ewelina Kowalewska z Kliniki Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; dr Krzysztof Miler z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN; dr inż. arch. Anna Miśniakiewicz z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej;  dr n. med. Jan Krzysztof Nowak z I Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Serdeczne gratulacje.

dr Ewelina Kowaleska podczas prezentacji o tytule: Compulsive Sexual Behavior Disorder among women - current knowledge and future challenges
Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej