Pracownicy CMKP laureatami konkursu „Perspektywy Medycyny”

W 3. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” nagrodę w kategorii nowoczesna edukacja medyczna otrzymał prof. Michał Pirożyński, kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii, Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji CMKP. W kategorii profilaktyka zdrowotna został wyróżniony prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. W kategorii telemedycyna i usługi e-zdrowia wyróżnienie otrzymał prof. Dariusz Kosior, kierownik Katedry Medycyny Sportowej CMKP, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Gerontokardiologii SPSK im. CMKP SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

Nagrody i wyróżnienia w 3. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” przyznano laureatom podczas konferencji „One Health – Jedno Zdrowie” odbywającej się 25 marca w Senacie. W trakcie tej konferencji przedstawiono także 15 rekomendacji wynikających z Kongresu Zdrowie Polaków, który odbył się w listopadzie 2023 r.
13. rekomendację dotyczącą kształcenia kadr medycznych przedstawił prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP.

Kapituła konkursu „Perspektywy Medycyny” przyznała nagrodę prof. Michałowi Pirożyńskiemu za standaryzację szkoleń doskonalących lekarzy specjalistów z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w wybranych dziedzinach medycyny.

Prof. Piotr Jankowski otrzymał wyróżnienie za stworzenie i kierowanie jedyną w Polsce Kliniką Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, która holistycznie zajmuje się m.in. osobami w podeszłym wieku z chorobami układu krążenia oraz ich starzejącymi się sercami.

Prof. Dariusz Kosior otrzymał wyróżnienie, jako członek zespołu, za projekt „InsightWise by Affexy – platforma wspierająca pracę psychologów i psychiatrów poprzez asystę diagnostyczną w POZ”.  

Więcej informacji https://kongres-zdrowiepolakow.pl/

Laureaci konkursu „Perspektywy Medycyny”
konkursu „Perspektywy Medycyny”
Aktualności

Opublikowano ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1404 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim. W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3210 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu było dostępnnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim. Ostateczne listy […]

16.04.2024
Więcej
Aktualności

VII Warszawskie Spotkanie Endokrynologiczne

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Warszawskim Spotkaniu Endokrynologicznym, które 13 kwietnia odbyło się  w Aula Magna CMKP. Wydarzenie w formie hybrydowej było organizowane przez warszawskie oddziały: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Gospodarzem spotkania był prof. Wojciech Zgliczyński. Podczas […]

15.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinarium poświęcone bazie Embase

Szanowni Państwo, zapraszamy doktorantów i naukowców CMKP do udziału w webinarium poświęconemu bazie Embase i systematycznym przeglądom literatury pt. Perfekcyjne systematic review. Jak baza Embase wspiera badania naukowe i systematyczne przeglądy literatury w zakresie nauk bio-medycznych. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 i poprowadzone zostanie w języku polskim. Prowadzącym będzie p. […]

11.04.2024
Więcej