Dwunastu pracowników CMKP laureatami plebiscytu Lista 100  

Miło nam zakomunikować, że 2. miejsce w plebiscycie Lista 100 wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie zajął prof. CMKP Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Kilkunastu innych pracowników CMKP znalazło się wśród wyróżnionych osób.  

W plebiscycie organizowanym przez „Puls Medycyny” wybrani zostali laureaci w dwóch kategoriach: Medycyna i System Ochrony Zdrowia. Wczoraj wręczono nagrody w obu kategoriach.  

Na Liście Stu 2023 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie znalazło się ośmiu pracowników CMKP: 

 1. prof. CMKP Mirosław Ząbek, specjalista w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP oraz Interwencyjnego Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, dyrektor Centrum Gamma Knife w Warszawie;
 2. prof. Robert Gil, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, intensywnej terapii, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP PIM MSWiA w Warszawie; prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 3. prof. Janina Stępińska, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Państwowy Instytut Badawczy, kierownik Zakładu Komunikacji Medycznej Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; przewodnicząca rady naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; członek Komitetu Naukowego (jako przedstawicielka Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego) World Heart Federation; przewodnicząca rady naukowej Naukowej Fundacji Polpharmy (do stycznia 2024 r.).
 4. prof. CMKP Sebastian Szmit, spec. chorób wewnętrznych, kardiologii i kardioonkologii, kierownik Zakładu Kardioonkologii CMKP Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
 5. prof. CMKP Michał F. Kamiński, spec. gastroenterologii; profesor w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP, kierownik Pracowni Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
 6. prof. Marcin Kurzyna, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; zastępca dyrektora ds. medycznych, kierownik Katedry i Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia (ECZ) Otwock, ordynator Oddziału Kardioangiologii ECZ; członek zarządu Grupy Roboczej ds. Krążenia Płucnego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego; koordynator Centrum Interwencyjnego Leczenia Zatorowości Płucnej PERT-CELZAT.
 7. prof. Jarosław Reguła, spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii; kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP; konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii.
 8. prof. Zbigniew Lew-Starowicz, spec. psychiatrii, psychoterapii i seksuologii; kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii.

https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2023-medycyna-1209895 

 

Na Liście Stu 2023 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia znaleźli się: 

 1. prof. Ryszard Gellert, spec. chorób wewnętrznych, nefrologii i medycyny rodzinnej; dyrektor CMKP; kierownik Kliniki Nefrologii, Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii; członek rad naukowych: Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Głównej Biblioteki Lekarskiej; prezes Federacji Polskich Towarzystw Medycznych.
 2. prof. Piotr Jankowski, spec. chorób wewnętrznych i kardiologii; kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w CMKP, zastępca dyrektora ds. medycznych Szpitala im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie; przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 3. prof. Ewa Lech-Marańda, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej; dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, kierownik Katedry i Klinika Hematologii i Transfuzjologii CMKP IHiT; konsultant krajowa w dziedzinie hematologii; członek: Krajowej Rady ds. Onkologii, Krajowej Rady Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Krajowej Rady Transplantacyjnej, Rady Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilie i Pokrewne Skazy Krwotoczne, Rady ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Rady ds. Chorób Rzadkich; zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów; wiceprezes Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych; członek Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków; zastępca redaktora naczelnego „Acta Haematologica Polonica”.
 4. prof. Jarosław Pinkas, spec. chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego; dyrektor (dziekan) Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, kierownik Zakładu Medycyny Stylu Życia CMKP; konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego; przewodniczący rady naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA; członek: Narodowej Rady Rozwoju ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, rad naukowych CMKP, NIZP-PZH, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2023-system-ochrony-zdrowia-1209896 

Aktualności

Opublikowano ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1404 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim. W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3210 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu było dostępnnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim. Ostateczne listy […]

16.04.2024
Więcej
Aktualności

VII Warszawskie Spotkanie Endokrynologiczne

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Warszawskim Spotkaniu Endokrynologicznym, które 13 kwietnia odbyło się  w Aula Magna CMKP. Wydarzenie w formie hybrydowej było organizowane przez warszawskie oddziały: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Gospodarzem spotkania był prof. Wojciech Zgliczyński. Podczas […]

15.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinarium poświęcone bazie Embase

Szanowni Państwo, zapraszamy doktorantów i naukowców CMKP do udziału w webinarium poświęconemu bazie Embase i systematycznym przeglądom literatury pt. Perfekcyjne systematic review. Jak baza Embase wspiera badania naukowe i systematyczne przeglądy literatury w zakresie nauk bio-medycznych. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 i poprowadzone zostanie w języku polskim. Prowadzącym będzie p. […]

11.04.2024
Więcej