Gramy dla WOŚP

W niedzielę, 30 stycznia odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Przejrzyj na oczy”. Celem tegorocznej zbiórki jest zakup specjalistycznego sprzętu, który zapewni najwyższe standardy w diagnostyce i leczeniu wzroku u dzieci. CMKP też gra!

Dzień roboczy z neurochirurgiem prof. Mirosławem Ząbkiem, kierownikiem Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego .

Zwycięzca aukcji weźmie m. in. udział w przygotowaniu do operacji za pomocą unikatowego noża Gamma, obserwować będzie na monitach przebieg operacji wewnątrznaczyniowych mózgu, gdzie za pomocą rożnych implantów zamykane będą tętniaki i inne wady naczyń mózgowych. Korzystając z unikatowych technik naprowadzania na cel w mózgu za pomocą neuronawigacji będzie mógł wziąć udział w przygotowaniu i planowaniu operacji. W czasie tej prezentacji będzie możliwość zadawania pytań, a prof. M. Ząbek komentować będzie poszczególne etapy operacji.

Dzień roboczy odbędzie się w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim i Centrum Gamma Knife w Warszawie.

Aktualności

Granty szkoleniowe w ramach projektu POWER1

Szanowni Państwo Pula środków przeznaczonych na jednorazowe wsparcie w postaci grantów szkoleniowych na płatne formy samokształcenia  w ramach projektu POWER1 została wyczerpana. Niemniej nie wstrzymujemy naboru – wszystkie wnioski, które wpłyną do CMKP po 06.02.2023 r. zostaną skierowane na listę rezerwową. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, CMKP będzie je sukcesywnie rozpatrywać wg kolejności wpływu. https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/otrzymaj-grant-szkoleniowy-na-platne-formy-samoksztalcenia

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 6 lutego 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Jolanty Kolasy. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu modelu edukacyjnego „W trosce o słabe serce” na poziom wiedzy o chorobie i rozwój zachowań samoopieki w grupie chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową. Promotorem pracy jest dr […]

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Nowe programy specjalizacji – postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził pierwszą część nowych programów specjalizacji, które będą obowiązywały lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r. Programy znajdują się w zakładce Lekarze i lekarze dentyści. Wykaz dziedzin, których program specjalizacji został zatwierdzony: Alergologia Audiologia i foniatria Balneologia i medycyna […]

02.02.2023
Więcej