II Forum Młodych Naukowców odbyło się w CMKP

Blisko 150 osób wzięło udział w II Forum Młodych Naukowców, które 15 czerwca 2024 r. odbyło się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. – To, że w jednym miejscu spotykają się przedstawiciele rożnych dziedzin związanych z medycyną, daje szansę na nowe projekty i ciekawe odkrycia – podkreślił prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Nowoczesna naukowa rozwija się właśnie poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z różnych obszarów nauki. Dzięki takim spotkaniom powstają unikatowe, przełomowe projekty.

Prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które zorganizowało wydarzenie, omówiła  umiejętności, które młodzi naukowcy będą musieli mieć w przyszłości.

– Wymienia się 10 umiejętności, które będą kluczowe dla rozwoju nauki w przyszłości – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska. – Zaliczane są do nich: krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, znajomość nowych technologii, umiejętności współpracy interdyscylinarnej, kompetencje komunikacyjne, umiejętności przywódcze, odporność na stres i adaptacyjność, zarządzanie projektami, pisanie wniosków grantowych i pisanie prac naukowych.

Podkreśliła, że do kluczowych technologii przyszłości zalicza się: analizę danych BIG DATA, symulacje komputerowe i modelowanie, robotykę, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz AI i uczenie maszynowe.

– Collegium Iuvenum jest organem doradczym dyrektora CMKP, które powstało, by wspierać rozwój młodych naukowców w CMKP – przypomniała prof. Joanna Bogusławska. – Podejmujemy wiele działań, by wspierać rozwój ich działalności naukowej i  dydaktycznej m.in. poprzez: organizowanie szkoleń z pisania grantów, zarządzania projektami, wykorzystania sztucznej inteligencji w dydaktyce i nauce, ale także organizujemy cykl spotkań z ciekawymi ekspertami „Meet the Expert”.

Podkreślała, że w rozwoju nauki konieczna jest pasja, bo gdy trafimy na temat, który nas fascynuje, to pojawia się szansa na ciekawy projekt.

Podczas II Forum Młodych Naukowców odbyły się sesje wykładowe, prezentacje abstraktów, sesje plakatowe oraz moderowana dyskusja.

Prelegentami II Forum Młodych Naukowców byli:

Dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka-van der Pol – specjalistka w dziedzinie kardiologii, obecnie pracująca w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie Forum opowiedziała o nawiązywaniu współpracy międzynarodowej w rozwoju naukowym.

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – ekonomistka zdrowia, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Jej wystąpienie dotyczyło roli innowacji w systemie zdrowotnym.

Prof. dr hab. n. przyr. Maciej Żylicz – wybitny biochemik i biolog molekularny, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jego wykład był poświęcony finansowaniu nauki w Polsce, z naciskiem na możliwości wspierania młodych naukowców.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler – specjalista w biostatystyce i medycynie translacyjnej, prezes Agencji Badań Medycznych, dyrektor ds. Naukowo-Medycznych w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zaprezentował najnowsze badania dotyczące wolnokrążących mikroRNA jako biomarkerów w onkologii.

Dr hab. n. med. hab. Anna Wójcicka – lekarka, biotechnolożka i menadżerka innowacji, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi Fundację Wiedzieć Więcej, gdzie promuje prewencję i opiekę onkologiczną opartą na diagnostyce genetycznej. Temat jej wykładu brzmiał: „Aktywność mamy w genach – bo biologia to nie tylko badania naukowe”.

Aktualności

Utrudniony kontakt telefoniczny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji kontakt z pracownikami Biura Koordynacji Kształcenia oraz Działu Postępowań Kwalifikacyjnych w dniach 1-5 lipca będzie utrudniony. Prosimy kontaktować się mailowo. Z utrudnienia przepraszamy.

28.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich – 25.06.2024

Niezmiernie miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyły się aż trzy obrony rozpraw doktorskich. Lek. Dorota Kuryga z Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej CMKP jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zaburzenia oddychania podczas snu w przebiegu nagłych idiopatycznych deficytów funkcji ucha wewnętrznego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski. Lek. Agata Popielarz-Grygalewicz przedstawiła pracę […]

25.06.2024
Więcej
Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej