Katedra i Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej CMKP otrzymała dofinansowanie

W II rundzie konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, Agencja Badań Medycznych przyznała dofinasowanie dla projektu prof. Ireny Waleckiej, kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej CMKP w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA.

Finansowanie jest przeznaczone na realizację projektu pt. Porównanie skuteczności leczenia chorych z twardziną układową z użyciem inhibitora SGLT2 dapagliflozyny do leczenia tocilizumabem: badanie randomizowane head-to-head. Celem badania jest porównanie skuteczności leczenia pacjentów z twardziną układową z użyciem inhibitora SGLT2 dapagliflozyny, jako nowatorskiej metody terapeutycznej do leczenia tocilizumabem.

– Twardzina układowa jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej  – mówi prof. Irena Walecka. – Twardzina układowa prowadzi do postępującego włóknienia skóry i tkanki podskórnej oraz  narządów wewnętrznych, co powoduje zaburzenia ich funkcjonowania. Twardzina układowa jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, co oznacza, że układ odpornościowy niszczy własne komórki i tkanki organizmu. U każdego pacjenta przebieg choroby jest inny i prowadzi do innych powikłań.

Prof. Walecka podkreśla, że zmiany skórne u chorych mogą obejmować dłonie, ramiona, uda, tułów. Na początku choroby często, prawie jednocześnie występują zmiany skórne, objawy naczyniowe i zmiany w narządach wewnętrznych takich jak: płuca, serce, nerki i przewód pokarmowy.

– W ramach projektu chcemy przetestować nową metodę terapeutyczną – mówi prof. Walecka. – Dotychczas nie jest znana patogeneza choroby, dlatego szuka się nowych możliwości leczenia dla pacjentów.

W II rundzie konkursu rekomendację do dofinansowania otrzymało 19 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 241 299 293,74 zł. CMKP otrzyma od Agencji Badań Medycznych na realizację tego projektu 13 286 346,00 zł.

 

Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

W CMKP odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu HYPIEND

W dniach 17-18 czerwca br. w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach międzynarodowego projektu HYPIEND „Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axis in sensitive population” finansowanego w ramach projektu HORIZON. Konsorcjum składa się z 14 partnerów z ośmiu europejskich krajów. Po stronie CMKP w projekt […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 17.06.2024

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Opali z Kliniki Okulistyki CMKP. Doktorantka jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na śródbłonek rogówki w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, promotorem pomocniczym natomiast dr n. […]

17.06.2024
Więcej