Kolejne obrony w CMKP

Miło nam poinformować, że 27 czerwca 2023 r., odbyły się dwie obrony rozpraw doktorskich.

Mgr Kuba Sękowski z Zakładu Zdrowia Populacyjnego SZP CMKP jako rozprawę przedstawił pracę pt. Cukrzyca w Polsce – aktualne problemy: świadomość społeczna na temat cukrzycy, charakterystyka pacjentów hospitalizowanych z powodu cukrzycy oraz wpływ pandemii COVID-19 na sytuację pacjentów w Polsce. Promotorem jest prof. CMKP Mateusz Jankowski.

Lek. Maciej Kogut z Kliniki Ortopedii CMKP bronił pracy pt. Ocena użyteczności zmodyfikowanego, modularnego trzpienia rewizyjnego typu Zeymullera w aseptycznych oraz poinfekcyjnych realoplastykach stawu biodrowego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński, promotorem pomocniczym natomiast dr hab. n. med. Jerzy Białecki, prof. CMKP.

Doktorant wraz z komisją egzaminacyjną po obronie rozprawy doktorskiej
Doktorant wraz z komisją egzaminacyjną po obronie rozprawy doktorskiej
Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej