Kolejny etap wiosennego naboru na szkolenia specjalizacyjne

Zakończył się etap składania wniosków w wiosennym naborze na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne. W postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3339 wniosków: w tym 2415 w trybie rezydenckim i 924 w trybie pozarezydenckim.  W tym postępowaniu jest dostępnych 4 178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim.

Lekarze i lekarze dentyści składali, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny do dyrektora CMKP za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru.  W każdym wniosku można wskazać aż 15 wariantów wyboru (należy wskazać dziedzinę medycyny, województwo i tryb odbywania specjalizacji). Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać nie więcej niż 3 jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne jako miejsce odbywania szkolenia.

Wojewoda w ramach postępowania kwalifikacyjnego ma czas do 31 marca, by ocenić pod kątem formalnym wnioski i przyporządkować im uzyskaną procentową liczbę punktów. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br. W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz musi potwierdzić – za pomocą SMK – przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z odstąpieniem lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronie CMKP.

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej