Kolejny etap wiosennego naboru na szkolenia specjalizacyjne

Zakończył się etap składania wniosków w wiosennym naborze na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne. W postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3339 wniosków: w tym 2415 w trybie rezydenckim i 924 w trybie pozarezydenckim.  W tym postępowaniu jest dostępnych 4 178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim.

Lekarze i lekarze dentyści składali, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny do dyrektora CMKP za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru.  W każdym wniosku można wskazać aż 15 wariantów wyboru (należy wskazać dziedzinę medycyny, województwo i tryb odbywania specjalizacji). Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać nie więcej niż 3 jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne jako miejsce odbywania szkolenia.

Wojewoda w ramach postępowania kwalifikacyjnego ma czas do 31 marca, by ocenić pod kątem formalnym wnioski i przyporządkować im uzyskaną procentową liczbę punktów. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br. W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz musi potwierdzić – za pomocą SMK – przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z odstąpieniem lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronie CMKP.

Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej