Kolejny etap wiosennego naboru na szkolenia specjalizacyjne

Zakończył się etap składania wniosków w wiosennym naborze na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne. W postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3339 wniosków: w tym 2415 w trybie rezydenckim i 924 w trybie pozarezydenckim.  W tym postępowaniu jest dostępnych 4 178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim.

Lekarze i lekarze dentyści składali, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny do dyrektora CMKP za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru.  W każdym wniosku można wskazać aż 15 wariantów wyboru (należy wskazać dziedzinę medycyny, województwo i tryb odbywania specjalizacji). Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać nie więcej niż 3 jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne jako miejsce odbywania szkolenia.

Wojewoda w ramach postępowania kwalifikacyjnego ma czas do 31 marca, by ocenić pod kątem formalnym wnioski i przyporządkować im uzyskaną procentową liczbę punktów. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br. W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz musi potwierdzić – za pomocą SMK – przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z odstąpieniem lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronie CMKP.

Aktualności

Zapraszamy na spotkanie naukowe Meet The Expert

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie naukowe: „Meet the Expert” organizowane wspólnie przez Collegium Iuvenum i Centrum Badań Translacyjnych. Gościem specjalnym będzie dr Jan Witowski, lekarz i naukowiec, który rewolucjonizuje dziedzinę medycznego obrazowania i diagnostyki nowotworów. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się  jak prace dr. Jana Witowskiego wpływają na rozwój medycyny! Program spotkania naukowego: 14:00 – 14:02 […]

21.09.2023
Więcej
Aktualności

W CMKP trwa Kongres Medycyny Stylu Życia

15 września rozpoczął się 4. Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia pod hasłem: Continuum. Jego współorganizatorem jest Zakład Medycyny Stylu Życia CMKP. Wydarzenie potrwa trzy dni. List prof. Ryszard Gellerta, dyrektora CMKP do uczestników przeczytał prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. – Jestem dumny z tego, […]

15.09.2023
Więcej
Aktualności

XI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Zapraszamy na bezpłatne badania laryngologiczne w Klinice Otolaryngologii CMKP. Na badanie nie potrzeba skierowania, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Klinika Otolaryngologii CMKP bierze aktywny udział w Europejskim Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Program powstał w oparciu o wytyczne Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi oraz EHNS (European Head & Neck Society) i jest […]

14.09.2023
Więcej