Kolejny etap wiosennego naboru na szkolenia specjalizacyjne

Zakończył się etap składania wniosków w wiosennym naborze na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne. W postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3339 wniosków: w tym 2415 w trybie rezydenckim i 924 w trybie pozarezydenckim.  W tym postępowaniu jest dostępnych 4 178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim.

Lekarze i lekarze dentyści składali, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny do dyrektora CMKP za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na pierwszy wariant wyboru.  W każdym wniosku można wskazać aż 15 wariantów wyboru (należy wskazać dziedzinę medycyny, województwo i tryb odbywania specjalizacji). Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać nie więcej niż 3 jednostki prowadzące szkolenie specjalizacyjne jako miejsce odbywania szkolenia.

Wojewoda w ramach postępowania kwalifikacyjnego ma czas do 31 marca, by ocenić pod kątem formalnym wnioski i przyporządkować im uzyskaną procentową liczbę punktów. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia br. W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz musi potwierdzić – za pomocą SMK – przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z odstąpieniem lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronie CMKP.

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej