Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych

Trwa Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych zorganizowana przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Gospodarzami konferencji są Zbigniew Piotrowski, Z-ca. Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Katarzyna Tomaszewska, Kwestor CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prof. Ryszard Gellert dyrektor CMKP. Opowiedział o historii i początkach kształcenia specjalizacyjnego aż po dzień dzisiejszy.

Wiodącym tematem obrad są zamówienia publiczne w uczelniach wyższych. W swoim wystąpieniu czołowy polski ekspert Łukasz Czaban przedstawił wybrane czynności stanowiące delikt naruszający dyscyplinę finansów publicznych przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mówił również o przygotowywaniu umów, ustalaniu wartości zamówienia oraz o konflikcie interesów i odpowiedzialności karnej.

Następnie Łukasz Wojdyła, Inspektor Ochrony Danych i Pełnomocnik CMKP ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wojskowych i Obrony Cywilnej, omówił rolę i zadania inspektora ochrony danych oraz decyzyjność i odpowiedzialność uczelni wobec możliwości obowiązków związanych z realizacją jej misji i zadań.

Po owocnych obradach goście odwiedzą nowoczesne centrum kulturalno-edukacyjne „Karolin”, gdzie przewodnikiem po świecie folkloru będzie Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Sala obrad z uczestnikami konferencji kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej