Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych

Trwa Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych zorganizowana przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Gospodarzami konferencji są Zbigniew Piotrowski, Z-ca. Dyrektora ds. Operacyjnych oraz Katarzyna Tomaszewska, Kwestor CMKP. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prof. Ryszard Gellert dyrektor CMKP. Opowiedział o historii i początkach kształcenia specjalizacyjnego aż po dzień dzisiejszy.

Wiodącym tematem obrad są zamówienia publiczne w uczelniach wyższych. W swoim wystąpieniu czołowy polski ekspert Łukasz Czaban przedstawił wybrane czynności stanowiące delikt naruszający dyscyplinę finansów publicznych przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mówił również o przygotowywaniu umów, ustalaniu wartości zamówienia oraz o konflikcie interesów i odpowiedzialności karnej.

Następnie Łukasz Wojdyła, Inspektor Ochrony Danych i Pełnomocnik CMKP ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wojskowych i Obrony Cywilnej, omówił rolę i zadania inspektora ochrony danych oraz decyzyjność i odpowiedzialność uczelni wobec możliwości obowiązków związanych z realizacją jej misji i zadań.

Po owocnych obradach goście odwiedzą nowoczesne centrum kulturalno-edukacyjne „Karolin”, gdzie przewodnikiem po świecie folkloru będzie Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Sala obrad z uczestnikami konferencji kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej