Konkurs Agencji Badań Medycznych

ABM ogłasza konkurs na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.

Celem konkursu ogłoszonego przez ABM jest dofinansowanie opracowania i realizacji autorskiego, innowacyjnego programu rocznych studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych jako narzędzia do poprawy efektywności kształcenia kadr medycznych i pokrewnych.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 11.07.2023 r. do 17.08.2023 r. do godziny 12:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie https://konkurs.abm.gov.pl/#/ Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: edukacyjne@abm.gov.pl

Główne założenia Konkursu

Realizacja opracowanego programu Studiów podyplomowych musi zakładać czas ich trwania na minimum 2 semestry obejmujące co najmniej 160 godzin dydaktycznych, przy czym dla studiów MBA minimum 350 godzin dydaktycznych i minimum 3 semestry.

Beneficjenci mogą zaproponować dowolne, innowacyjne studia z zakresu nauk biomedycznych, tym niemiej preferowanymi kierunkami Studiów podyplomowych są:

 • MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych;
 • Innowacje i komercjalizacja w ochronie zdrowia;
 • Rozwój leków i medycyna translacyjna;
 • Edukacja medyczna;
 • Zdrowie publiczne i zdrowie międzynarodowe;
 • Bioinformatyka

Podmioty uprawnione do składania Wniosków

 1. W przypadku składania Wniosku przez jeden podmiot:
 • uczelnia publiczna utworzona przez organ państwa, w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2022 poz. 574), która prowadzi kształcenie stacjonarne na minimum jednym z wymienionych kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), ratownictwo medyczne;
 • uczelnia niepubliczna działająca w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2022 poz. 574), która aktualnie prowadzi kształcenie na kierunku lekarskim (minimum roczne doświadczenie w realizacji studiów na kierunku lekarskim)
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2018 r. (Dz.U. 2021 poz. 77) o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
 1. W przypadku składania Wniosku przez co najmniej dwa podmioty, jednak nie więcej niż trzy:

Konsorcjum, przy czym Liderem konsorcjum mogą być jedynie podmioty wymienione powyżej, natomiast Konsorcjantami uczelnie publiczne utworzone przez organ państwa, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Czas realizacji Projektu

Maksymalny czas trwania Projektu powinien wynosić nie dłużej niż 4 lata, w tym od 1 do 3 kierunków Studiów podyplomowych, a w ramach danego kierunku Studiów od 1 do 5 edycji. Projekt musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r., ale nie później niż 1 października 2024 r.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs

Łączna alokacja konkursowa wynosi 30 mln PLN. Wysokość dofinansowania jednego Projektu wynosi maksymalnie 4,5 mln PLN, przy czym koszt jednego kierunku Studiów podyplomowych nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł, a koszt pojedynczej edycji Studiów podyplomowych nie może przekroczyć 500 000,00 zł, a w przypadku Studiów MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych –  850 000,00 zł.

 

 

Aktualności

Opublikowano ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1404 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim. W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3210 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu było dostępnnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim. Ostateczne listy […]

16.04.2024
Więcej
Aktualności

VII Warszawskie Spotkanie Endokrynologiczne

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Warszawskim Spotkaniu Endokrynologicznym, które 13 kwietnia odbyło się  w Aula Magna CMKP. Wydarzenie w formie hybrydowej było organizowane przez warszawskie oddziały: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Gospodarzem spotkania był prof. Wojciech Zgliczyński. Podczas […]

15.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinarium poświęcone bazie Embase

Szanowni Państwo, zapraszamy doktorantów i naukowców CMKP do udziału w webinarium poświęconemu bazie Embase i systematycznym przeglądom literatury pt. Perfekcyjne systematic review. Jak baza Embase wspiera badania naukowe i systematyczne przeglądy literatury w zakresie nauk bio-medycznych. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 i poprowadzone zostanie w języku polskim. Prowadzącym będzie p. […]

11.04.2024
Więcej