Konkurs Agencji Badań Medycznych

ABM ogłasza konkurs na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.

Celem konkursu ogłoszonego przez ABM jest dofinansowanie opracowania i realizacji autorskiego, innowacyjnego programu rocznych studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych jako narzędzia do poprawy efektywności kształcenia kadr medycznych i pokrewnych.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 11.07.2023 r. do 17.08.2023 r. do godziny 12:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie https://konkurs.abm.gov.pl/#/ Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: edukacyjne@abm.gov.pl

Główne założenia Konkursu

Realizacja opracowanego programu Studiów podyplomowych musi zakładać czas ich trwania na minimum 2 semestry obejmujące co najmniej 160 godzin dydaktycznych, przy czym dla studiów MBA minimum 350 godzin dydaktycznych i minimum 3 semestry.

Beneficjenci mogą zaproponować dowolne, innowacyjne studia z zakresu nauk biomedycznych, tym niemiej preferowanymi kierunkami Studiów podyplomowych są:

 • MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych;
 • Innowacje i komercjalizacja w ochronie zdrowia;
 • Rozwój leków i medycyna translacyjna;
 • Edukacja medyczna;
 • Zdrowie publiczne i zdrowie międzynarodowe;
 • Bioinformatyka

Podmioty uprawnione do składania Wniosków

 1. W przypadku składania Wniosku przez jeden podmiot:
 • uczelnia publiczna utworzona przez organ państwa, w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2022 poz. 574), która prowadzi kształcenie stacjonarne na minimum jednym z wymienionych kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), ratownictwo medyczne;
 • uczelnia niepubliczna działająca w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2022 poz. 574), która aktualnie prowadzi kształcenie na kierunku lekarskim (minimum roczne doświadczenie w realizacji studiów na kierunku lekarskim)
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2018 r. (Dz.U. 2021 poz. 77) o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
 1. W przypadku składania Wniosku przez co najmniej dwa podmioty, jednak nie więcej niż trzy:

Konsorcjum, przy czym Liderem konsorcjum mogą być jedynie podmioty wymienione powyżej, natomiast Konsorcjantami uczelnie publiczne utworzone przez organ państwa, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Czas realizacji Projektu

Maksymalny czas trwania Projektu powinien wynosić nie dłużej niż 4 lata, w tym od 1 do 3 kierunków Studiów podyplomowych, a w ramach danego kierunku Studiów od 1 do 5 edycji. Projekt musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r., ale nie później niż 1 października 2024 r.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs

Łączna alokacja konkursowa wynosi 30 mln PLN. Wysokość dofinansowania jednego Projektu wynosi maksymalnie 4,5 mln PLN, przy czym koszt jednego kierunku Studiów podyplomowych nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł, a koszt pojedynczej edycji Studiów podyplomowych nie może przekroczyć 500 000,00 zł, a w przypadku Studiów MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych –  850 000,00 zł.

 

 

Aktualności

Utrudniony kontakt telefoniczny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji kontakt z pracownikami Biura Koordynacji Kształcenia oraz Działu Postępowań Kwalifikacyjnych w dniach 1-5 lipca będzie utrudniony. Prosimy kontaktować się mailowo. Z utrudnienia przepraszamy.

28.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich – 25.06.2024

Niezmiernie miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyły się aż trzy obrony rozpraw doktorskich. Lek. Dorota Kuryga z Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej CMKP jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zaburzenia oddychania podczas snu w przebiegu nagłych idiopatycznych deficytów funkcji ucha wewnętrznego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski. Lek. Agata Popielarz-Grygalewicz przedstawiła pracę […]

25.06.2024
Więcej
Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej