Kursy dla elektroradiologów będą odbywać się w godzinach popołudniowych

Zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe kursy online podnoszące kwalifikacje zawodowe elektroradiologów. Kursy rozpoczynają się 24 kwietnia i potrwają do 30 czerwca br. Nowością jest to, że będą realizowane w godzinach popołudniowych. W ramach kursu możliwe jest uzyskanie 16 punktów edukacyjnych oraz dofinansowanie w wysokości do 400 zł na zakup specjalistycznych podręczników.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • bezpłatny udział w kursie online;
 • 16 pkt edukacyjnych;
 • dostęp online do materiałów szkoleniowych;
 • dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie szkolenia do kwoty 400 zł na osobę;
 • po zdaniu testu otrzymuje zaświadczenie.

Kursy rozpoczynają się 24 kwietnia i potrwają do 30 czerwca. Do wyboru są 2 warianty:

Wariant I

pon. 15.30-18.45
wtorek 15.30-20.45
środa 17.30 – 20.30

Wariant II

śr. 16.15-20.45
czw. 17.00-22.00
pt. 16.15-20.00

Elektroradiolodzy w trakcie szkoleń m.in.:

 • dowiedzą się na czym polega diagnostyka obrazowa w chorobach zakaźnych;
 • poznają szczegóły oceny radiologicznej obrazów diagnostycznych u pacjentów w trakcie i po przebyciu choroby zakaźnej;
 • nauczą się jak radzić sobie ze stresem zawodowym występującym u elektroradiologów związanym z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych;
 • na konkretnych przypadkach będą się uczyć jak rozpoznawać chorobę zakaźną w obrazach radiologicznych.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia rekrutacyjne należy przesyłać do Biura Projektu Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem „REACT 02/2022”.

Należy dostarczyć:

 1. Formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa;
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. Dokument poświadczający przynależność do grupy docelowej projektu (kopia dyplomu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia, z dopisanym oświadczaniem kandydata o zgodność kopii z oryginałem);
 4. Oświadczenie o zatrudnieniu.

Wzory dokumentów, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej:

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

Pod powyższym linkiem znajduje się również regulamin rekrutacyjny i program szkolenia.

Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia razem z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego realizuje kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych u pacjentów z chorobami zakaźnymi. Uczestnicy szkoleń mogą podnieść swoje kompetencje i umiejętności w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza związanych z chorobą COVID-19. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś VII. Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, działanie: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Aktualności

Dwoje pracowników CMKP zostało powołanych do Naczelnej Komisji Bioetycznej przy ABM

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP zostali 31 maja br. powołani przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych. Kadencja trwa cztery lata. – Przed członkami komisji ogromne wyzwanie – stworzenie standardu wydawania zgód i […]

31.05.2023
Więcej
Aktualności

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku pamięci prof. Haliny Szwarc

Z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Haliny Szwarc, patronki i założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku od ponad 45 lat działającego przy CMKP, 30 maja pod tablicą pamiątkową kwiaty złożyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz uczelni. W uroczystościach udział wzięli: syn prof. Haliny Szwarc – prof. Andrzej Szwarc razem z żoną Ewą Karpińską, prof. Wojciech Bik, zastępca […]

30.05.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Jarosław Pinkas i prof. Marcin Kurzyna gośćmi programu „Nie taka prosta historia: Bogowie”

Prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz prof. Marcin Kurzyna, kierownik Katedry i Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP byli gośćmi programu „Nie taka prosta historia: Bogowie” wyemitowanego 27 maja w TVP Historia. Autorzy programu „Nie taka prosta historia: Bogowie” sprawdzają, ile prawdy historycznej jest w filmach oraz serialach, opowiadających o […]

29.05.2023
Więcej