List Intencyjny

Miło nam poinformować, że 13 kwietnia 2017 r.  w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś oraz Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Ryszard Gellert podpisali List Intencyjny, inicjujący podjęcie przez obie uczelnie wspólnych działań zmierzających do powołania Mazowieckiego Centrum Edukacji Medycznej.

Podpisanie dokumentów odbyło się w obecności Pani prof. dr hab. Barbary Górnickiej Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM, prof. dr hab. Bolesława Samolińskiego Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM oraz
dr hab. Wojciecha Bika, prof. nadzw. w CMKP Zastępcy Dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prof. dr hab. Wojciecha Zgliczyńskiego Zastępcy Dyrektora ds. klinicznych CMKP i dr hab. Ewy Hennig, prof. nadzw. w CMKP Kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego.

Zgodnie z intencją obu uczelni planowana działalność Mazowieckiego Centrum Edukacji Medycznej skupiać się będzie wokół podyplomowego kształcenia kadr medycznych, poprzez realizację kursów doskonalących. Tym co ma wyróżniać MCEM ma być wyjątkowa i najwyższa jakość, fachowość, aktualność i pełen obiektywizm przekazywanej słuchaczom wiedzy medycznej. Gwarantem tych fundamentów nowoczesnego kształcenia medycznego, będzie znakomite zaplecze i unikatowa kadra naukowo-dydaktyczna, jaką od lat dysponują obie publiczne warszawskie uczelnie medyczne.

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

14 października br. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zainaugurowało nowy rok akademicki 2020/2021. Jest to pierwszy rok akademicki otwierający kolejną kadencję władz uczelni, przypadającą na lata 2020-2024. Uroczystości przewodniczył Dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Szczególny charakter tegorocznej inauguracji wyznaczyła nie tylko nadzwyczajna sytuacja epidemiczna w kraju, ale także zainicjowanie obchodów jubileuszowych 50-lecia Uczelni, przypadającego na rok 2021. Mimo ograniczonej liczby osób uczestniczących w inauguracji […]

15.10.2020
Więcej