Nagrody Ministra Zdrowia dla trojga pracowników CMKP

Troje pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego otrzymało z rąk wiceministra Piotra Brombera nagrody Ministra Zdrowia. Nagrodę za całokształt dorobku w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej otrzymał prof. CMKP Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP. Nagrodę indywidualną w zakresie działalności dydaktycznej za wkład w rozwój szkolenia w dziedzinie laryngologii i otolaryngologii otrzymała prof. CMKP Karolina Dżaman, kierownik Kliniki Otolaryngologii CMKP. Natomiast nagrodę indywidualną w zakresie działalności naukowej za współautorstwo opracowania rekomendacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kardioonkologii otrzymał prof. CMKP Sebastian Szmit, kierownik Zakładu Kardioonkologii CMKP.

Prof. CMKP Mirosław Ząbek jest wybitnym specjalistą w dziedzinie neurochirurgii, który realizuje się jako lekarz, nauczyciel akademicki CMKP i naukowiec. W zakresie działalności naukowej prowadzi pionierskie badania międzynarodowe nad wdrożeniem metod terapeutycznych leczenia patologii mózgu, w  tym w szczególności leczenia chirurgicznego choroby Parkinsona, operacji tętniaków mózgu, terapii genowej mózgu oraz małoinwazyjnych operacji mózgu.  Jest autorem z tego zakresu ponad 170 prac naukowych oraz 119 doniesień zjazdowych. Jest również redaktorem i współredaktorem wielu książek poświęconych szeroko rozumianej problematyce neurochirurgii dedykowanych studentom oraz promotorem prac doktorskich oraz recenzentem wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych, jak również  opiekunem specjalizantów w dziedzinie neurochirurgii.

Prof. CMKP Mirosław Ząbek jest także twórcą pierwszego w Europie Centrum Terapii Genowej Mózgu,  w którym wykonał wiele unikalnych w Europie i na świecie infuzji genowych, ponadto jako pierwszy wprowadził w Polsce system robotyczny w chirurgii kręgosłupa. Jako pierwszy w Europie przeprowadził również operację terapii genowej mózgu w chorobie Huntingtona – ciężkiej, postępującej i śmiertelnej chorobie, polegającej na postępującej demencji i ruchach mimowolnych. Prof. CMKP Ząbek jest także zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu „Złoty Skalpel 2023” za projekt​ „Innowacyjne leczenie choroby Parkinsona, drżenia samoistnego, choroby Huntingtona i demencji”.

Prof. CMKP Sebastian Szmit jest współautorem trzech publikacji naukowych – pierwszych, historycznych rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących kardio-onkologii, rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Hematologii dotyczących stosowania leków przeciwzakrzepowych oraz przeciwpłytkowych u chorych na nowotwory, którzy doświadczają małopłytkowości i są narażeni na zagrażające życiu krwawienia. Prof. CMKP Sebastian Szmit jest także współautorem stanowiska Międzynarodowego Towarzystwa Kardio-Onkologii dotyczącego powikłań sercowo-naczyniowych radioterapii onkologicznej. Prace mają charakter ekspercki. Zostały opublikowane w renomowanych naukowych czasopismach międzynarodowych. Stanowią rozszerzenie wiedzy naukowej w dziedzinie kardiologii, hematologii, onkologii klinicznej i radioterapii.

Prof. CMKP Karolina Dżaman w ramach CMKP skupia się na dydaktyce skierowanej do lekarzy w trakcie specjalizacji. Pani Profesor jest promotorem, jak i recenzentem prac magisterskich, licencjackich, jak i przewodów doktorskich. Przygotowany przez prof. CMKP Karolinę Dżaman program szkolenia w zakresie diagnostyki olfaktometrycznej i gustometrycznej, złożony zarówno z wykładów, jak i ćwiczeń rozwinął badania węchu i smaku w polskiej laryngologii.

Szczególną wagę w ramach swoich zajęć dydaktycznych prof. CMKP Karolina Dżaman przywiązuje do edukacji lekarzy w działaniach profilaktycznych nowotworów głowy i szyi. W tym celu wprowadziła do Kliniki Otolaryngologii CMKP najnowsze techniki diagnostyki zmian przednowotworowych krtani i gardła z wykorzystaniem technik NBI (ang. Narrow Band Imaging). Od ponad 10 lat bierze udział w Europejskim Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, w trakcie którego spotyka się z pacjentami i lekarzami, edukując ich w zakresie czynników ryzyka tych nowotworów. Prof. CMKP Karolina Dżaman prowadzi także dydaktykę w zakresie leczenia chirurgicznego chorób głowy i szyi, zarówno w trakcie warsztatów cadaverowych, jak i na sali operacyjnej w trakcie live surgery. Ponadto jest również współautorką blisko 100 publikacji naukowych, w tym 10 rozdziałów książkowych w podręcznikach akademickich.

 

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej