Nagrody Ministra Zdrowia dla trojga pracowników CMKP

Troje pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego otrzymało z rąk wiceministra Piotra Brombera nagrody Ministra Zdrowia. Nagrodę za całokształt dorobku w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej otrzymał prof. CMKP Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP. Nagrodę indywidualną w zakresie działalności dydaktycznej za wkład w rozwój szkolenia w dziedzinie laryngologii i otolaryngologii otrzymała prof. CMKP Karolina Dżaman, kierownik Kliniki Otolaryngologii CMKP. Natomiast nagrodę indywidualną w zakresie działalności naukowej za współautorstwo opracowania rekomendacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kardioonkologii otrzymał prof. CMKP Sebastian Szmit, kierownik Zakładu Kardioonkologii CMKP.

Prof. CMKP Mirosław Ząbek jest wybitnym specjalistą w dziedzinie neurochirurgii, który realizuje się jako lekarz, nauczyciel akademicki CMKP i naukowiec. W zakresie działalności naukowej prowadzi pionierskie badania międzynarodowe nad wdrożeniem metod terapeutycznych leczenia patologii mózgu, w  tym w szczególności leczenia chirurgicznego choroby Parkinsona, operacji tętniaków mózgu, terapii genowej mózgu oraz małoinwazyjnych operacji mózgu.  Jest autorem z tego zakresu ponad 170 prac naukowych oraz 119 doniesień zjazdowych. Jest również redaktorem i współredaktorem wielu książek poświęconych szeroko rozumianej problematyce neurochirurgii dedykowanych studentom oraz promotorem prac doktorskich oraz recenzentem wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych, jak również  opiekunem specjalizantów w dziedzinie neurochirurgii.

Prof. CMKP Mirosław Ząbek jest także twórcą pierwszego w Europie Centrum Terapii Genowej Mózgu,  w którym wykonał wiele unikalnych w Europie i na świecie infuzji genowych, ponadto jako pierwszy wprowadził w Polsce system robotyczny w chirurgii kręgosłupa. Jako pierwszy w Europie przeprowadził również operację terapii genowej mózgu w chorobie Huntingtona – ciężkiej, postępującej i śmiertelnej chorobie, polegającej na postępującej demencji i ruchach mimowolnych. Prof. CMKP Ząbek jest także zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu „Złoty Skalpel 2023” za projekt​ „Innowacyjne leczenie choroby Parkinsona, drżenia samoistnego, choroby Huntingtona i demencji”.

Prof. CMKP Sebastian Szmit jest współautorem trzech publikacji naukowych – pierwszych, historycznych rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących kardio-onkologii, rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Hematologii dotyczących stosowania leków przeciwzakrzepowych oraz przeciwpłytkowych u chorych na nowotwory, którzy doświadczają małopłytkowości i są narażeni na zagrażające życiu krwawienia. Prof. CMKP Sebastian Szmit jest także współautorem stanowiska Międzynarodowego Towarzystwa Kardio-Onkologii dotyczącego powikłań sercowo-naczyniowych radioterapii onkologicznej. Prace mają charakter ekspercki. Zostały opublikowane w renomowanych naukowych czasopismach międzynarodowych. Stanowią rozszerzenie wiedzy naukowej w dziedzinie kardiologii, hematologii, onkologii klinicznej i radioterapii.

Prof. CMKP Karolina Dżaman w ramach CMKP skupia się na dydaktyce skierowanej do lekarzy w trakcie specjalizacji. Pani Profesor jest promotorem, jak i recenzentem prac magisterskich, licencjackich, jak i przewodów doktorskich. Przygotowany przez prof. CMKP Karolinę Dżaman program szkolenia w zakresie diagnostyki olfaktometrycznej i gustometrycznej, złożony zarówno z wykładów, jak i ćwiczeń rozwinął badania węchu i smaku w polskiej laryngologii.

Szczególną wagę w ramach swoich zajęć dydaktycznych prof. CMKP Karolina Dżaman przywiązuje do edukacji lekarzy w działaniach profilaktycznych nowotworów głowy i szyi. W tym celu wprowadziła do Kliniki Otolaryngologii CMKP najnowsze techniki diagnostyki zmian przednowotworowych krtani i gardła z wykorzystaniem technik NBI (ang. Narrow Band Imaging). Od ponad 10 lat bierze udział w Europejskim Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, w trakcie którego spotyka się z pacjentami i lekarzami, edukując ich w zakresie czynników ryzyka tych nowotworów. Prof. CMKP Karolina Dżaman prowadzi także dydaktykę w zakresie leczenia chirurgicznego chorób głowy i szyi, zarówno w trakcie warsztatów cadaverowych, jak i na sali operacyjnej w trakcie live surgery. Ponadto jest również współautorką blisko 100 publikacji naukowych, w tym 10 rozdziałów książkowych w podręcznikach akademickich.

 

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej