Nasi eksperci na Kongresie Szczyt Zdrowie

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Jarosław Pinkas, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP wzięli udział w 11. edycji Kongresu Szczyt Zdrowie, który 13 czerwca 2023 roku odbył się w Warszawie, w Centrum Dydaktycznym WUM.

Kongres Szczyt Zdrowie gromadzi grono ekspertów, decydentów i liderów branży zdrowotnej. Prof. Ryszard Gellert wziął udział w debacie na temat kadr medycznych pt.: Bez ludzi nie ma systemu ochrony zdrowia. Jak wspierać zawody medyczne w dobie kryzysu kadrowego.

Rozmówcy podkreślali, że wszystkim zależy na podnoszeniu jakości kadr medycznych, a do tego konieczne jest ciągłe kształcenie się. Szczególną rolę w systemie edukacji zajmuje CMKP, które odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku CMKP organizuje blisko 1400 kursów, czyli ponad połowę kursów specjalizacyjnych realizowanych w naszym kraju. W 2022 roku uczestniczyło w nich niemal 40 tys. kursantów.

– Kształcenie podyplomowe jest w Polsce dobrze zorganizowane, ale jeśli są gdzieś problemy, to najczęściej wynikają z tego, że lekarze nie mogą realizować szkolenia specjalizacyjnego, bo jest np.: za mało lekarzy w szpitalu i są oni „niezastąpieni” w danej placówce – mówił prof. Ryszard Gellert. – Jednak mówiąc o sytuacji kadr medycznych nie powinniśmy się ograniczać tylko do tego, jak wykształcić lekarza z dyplomem, ale jak wykształcić lekarza specjalistę.

Prof. Ryszard Gellert przypomniał, że CMKP akredytuje także jednostki prowadzące szkolenia specjalizacyjne. W pierwszym kwartale 2023 r. zostały opublikowane nowe programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, tak więc jednostki posiadające akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz do prowadzenia staży kierunkowych, mają obowiązek weryfikacji akredytacji w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia nowych programów.

Jesteśmy w trakcie procesu weryfikacji związanej z nowym systemem akredytacji – podał prof. Ryszard Gellert. – Akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w tym nowym systemie może otrzymać tylko jednostka, która spełnia określone wymagania wyznaczone w nowych programach specjalizacji, które tworzyły zespoły ekspertów pod kierownictwem konsultantów krajowych.

Podkreślił również, że w trakcie nowej akredytacji zespoły ekspertów, powołane przez dyrektora CMKP, weryfikują informacje podawane przez jednostki, które teraz prowadzą specjalizacje na podstawie dotychczas obowiązujących programów specjalizacji.

Prof. Jarosław Pinkas i dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP brali udział w dyskusji na temat: Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy. Eksperci rozmawiali także na temat: rozszerzania i przyspieszania dostępu do diagnostyki, implementacji i finansowaniu najnowocześniejszych terapii, modernizacji infrastruktury medycznej, a także o promowaniu innowacyjności w sektorze ochrony zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono edukacji zdrowotnej pracowników i pracodawców oraz zdrowiu psychicznemu Polaków.

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej