Nasi eksperci na Kongresie Szczyt Zdrowie

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Jarosław Pinkas, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP wzięli udział w 11. edycji Kongresu Szczyt Zdrowie, który 13 czerwca 2023 roku odbył się w Warszawie, w Centrum Dydaktycznym WUM.

Kongres Szczyt Zdrowie gromadzi grono ekspertów, decydentów i liderów branży zdrowotnej. Prof. Ryszard Gellert wziął udział w debacie na temat kadr medycznych pt.: Bez ludzi nie ma systemu ochrony zdrowia. Jak wspierać zawody medyczne w dobie kryzysu kadrowego.

Rozmówcy podkreślali, że wszystkim zależy na podnoszeniu jakości kadr medycznych, a do tego konieczne jest ciągłe kształcenie się. Szczególną rolę w systemie edukacji zajmuje CMKP, które odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku CMKP organizuje blisko 1400 kursów, czyli ponad połowę kursów specjalizacyjnych realizowanych w naszym kraju. W 2022 roku uczestniczyło w nich niemal 40 tys. kursantów.

– Kształcenie podyplomowe jest w Polsce dobrze zorganizowane, ale jeśli są gdzieś problemy, to najczęściej wynikają z tego, że lekarze nie mogą realizować szkolenia specjalizacyjnego, bo jest np.: za mało lekarzy w szpitalu i są oni „niezastąpieni” w danej placówce – mówił prof. Ryszard Gellert. – Jednak mówiąc o sytuacji kadr medycznych nie powinniśmy się ograniczać tylko do tego, jak wykształcić lekarza z dyplomem, ale jak wykształcić lekarza specjalistę.

Prof. Ryszard Gellert przypomniał, że CMKP akredytuje także jednostki prowadzące szkolenia specjalizacyjne. W pierwszym kwartale 2023 r. zostały opublikowane nowe programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, tak więc jednostki posiadające akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz do prowadzenia staży kierunkowych, mają obowiązek weryfikacji akredytacji w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia nowych programów.

Jesteśmy w trakcie procesu weryfikacji związanej z nowym systemem akredytacji – podał prof. Ryszard Gellert. – Akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w tym nowym systemie może otrzymać tylko jednostka, która spełnia określone wymagania wyznaczone w nowych programach specjalizacji, które tworzyły zespoły ekspertów pod kierownictwem konsultantów krajowych.

Podkreślił również, że w trakcie nowej akredytacji zespoły ekspertów, powołane przez dyrektora CMKP, weryfikują informacje podawane przez jednostki, które teraz prowadzą specjalizacje na podstawie dotychczas obowiązujących programów specjalizacji.

Prof. Jarosław Pinkas i dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP brali udział w dyskusji na temat: Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy. Eksperci rozmawiali także na temat: rozszerzania i przyspieszania dostępu do diagnostyki, implementacji i finansowaniu najnowocześniejszych terapii, modernizacji infrastruktury medycznej, a także o promowaniu innowacyjności w sektorze ochrony zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono edukacji zdrowotnej pracowników i pracodawców oraz zdrowiu psychicznemu Polaków.

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej