Nasi eksperci na Kongresie Szczyt Zdrowie

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Jarosław Pinkas, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP wzięli udział w 11. edycji Kongresu Szczyt Zdrowie, który 13 czerwca 2023 roku odbył się w Warszawie, w Centrum Dydaktycznym WUM.

Kongres Szczyt Zdrowie gromadzi grono ekspertów, decydentów i liderów branży zdrowotnej. Prof. Ryszard Gellert wziął udział w debacie na temat kadr medycznych pt.: Bez ludzi nie ma systemu ochrony zdrowia. Jak wspierać zawody medyczne w dobie kryzysu kadrowego.

Rozmówcy podkreślali, że wszystkim zależy na podnoszeniu jakości kadr medycznych, a do tego konieczne jest ciągłe kształcenie się. Szczególną rolę w systemie edukacji zajmuje CMKP, które odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku CMKP organizuje blisko 1400 kursów, czyli ponad połowę kursów specjalizacyjnych realizowanych w naszym kraju. W 2022 roku uczestniczyło w nich niemal 40 tys. kursantów.

– Kształcenie podyplomowe jest w Polsce dobrze zorganizowane, ale jeśli są gdzieś problemy, to najczęściej wynikają z tego, że lekarze nie mogą realizować szkolenia specjalizacyjnego, bo jest np.: za mało lekarzy w szpitalu i są oni „niezastąpieni” w danej placówce – mówił prof. Ryszard Gellert. – Jednak mówiąc o sytuacji kadr medycznych nie powinniśmy się ograniczać tylko do tego, jak wykształcić lekarza z dyplomem, ale jak wykształcić lekarza specjalistę.

Prof. Ryszard Gellert przypomniał, że CMKP akredytuje także jednostki prowadzące szkolenia specjalizacyjne. W pierwszym kwartale 2023 r. zostały opublikowane nowe programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, tak więc jednostki posiadające akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego oraz do prowadzenia staży kierunkowych, mają obowiązek weryfikacji akredytacji w ciągu 12 miesięcy od dnia ogłoszenia nowych programów.

Jesteśmy w trakcie procesu weryfikacji związanej z nowym systemem akredytacji – podał prof. Ryszard Gellert. – Akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w tym nowym systemie może otrzymać tylko jednostka, która spełnia określone wymagania wyznaczone w nowych programach specjalizacji, które tworzyły zespoły ekspertów pod kierownictwem konsultantów krajowych.

Podkreślił również, że w trakcie nowej akredytacji zespoły ekspertów, powołane przez dyrektora CMKP, weryfikują informacje podawane przez jednostki, które teraz prowadzą specjalizacje na podstawie dotychczas obowiązujących programów specjalizacji.

Prof. Jarosław Pinkas i dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP brali udział w dyskusji na temat: Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy. Eksperci rozmawiali także na temat: rozszerzania i przyspieszania dostępu do diagnostyki, implementacji i finansowaniu najnowocześniejszych terapii, modernizacji infrastruktury medycznej, a także o promowaniu innowacyjności w sektorze ochrony zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono edukacji zdrowotnej pracowników i pracodawców oraz zdrowiu psychicznemu Polaków.

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej