Nowy sprzęt dla Kliniki Chorób Kręgosłupa CMKP

Miło nam poinformować, że w ramach projektu POWER1 pt. Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju Klinikę Chorób Kręgosłupa CMKP wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny o wartości 1 198 950,00 PLN.

Zakupiono:

  • 300 szt. modeli kręgosłupa do nauki wszczepiania implantów
  • 5 uchwytów umożliwiających  zmiany kształtu modelu tak, aby imitować zadaną deformację kręgosłupa
  • 12 uchwytów dedykowanych do modeli całego kręgosłupa umożliwiających stabilne mocowanie  utrzymanie modelu kręgosłupa w jego prawidłowym anatomicznym kształcie oraz  dostęp tylnej powierzchni modelu analogiczny jak podczas tylnego dostępu operacyjnego do kręgosłupa
Prof. Marcin Tyrakowski z modelem kręgosłupa
Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

W CMKP odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu HYPIEND

W dniach 17-18 czerwca br. w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach międzynarodowego projektu HYPIEND „Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axis in sensitive population” finansowanego w ramach projektu HORIZON. Konsorcjum składa się z 14 partnerów z ośmiu europejskich krajów. Po stronie CMKP w projekt […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 17.06.2024

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Opali z Kliniki Okulistyki CMKP. Doktorantka jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na śródbłonek rogówki w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, promotorem pomocniczym natomiast dr n. […]

17.06.2024
Więcej