Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 10 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Anny Żuk z Kliniki Kardiologii CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Wpływ zabiegu ablacji podłoża migotania przedsionków na regulację autonomiczną serca prowadzoną przez baroreceptory . Porównanie krioablacji balonowej z ablacją prądem o częstotliwości radiowej. Promotorem pracy jest dr hab. n .med. Jakub Baran, prof. CMKP, promotorem pomocniczym zaś dr n. med. Roman Piotrowski.
 
Serdecznie gratulujemy!
Doktorantka wraz z panią Dyrektor Szkoły Kształcenia Doktorantów, Promotorem oraz promotorem pomocniczym po obronie rozprawy doktorskiej
Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej