Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 10 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Anny Żuk z Kliniki Kardiologii CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Wpływ zabiegu ablacji podłoża migotania przedsionków na regulację autonomiczną serca prowadzoną przez baroreceptory . Porównanie krioablacji balonowej z ablacją prądem o częstotliwości radiowej. Promotorem pracy jest dr hab. n .med. Jakub Baran, prof. CMKP, promotorem pomocniczym zaś dr n. med. Roman Piotrowski.
 
Serdecznie gratulujemy!
Doktorantka wraz z panią Dyrektor Szkoły Kształcenia Doktorantów, Promotorem oraz promotorem pomocniczym po obronie rozprawy doktorskiej
Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej