Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 21 lutego 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Frączka z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Korelacja obrazu klinicznego ze zmianami strukturalnymi mózgowia ocenianymi w wysokoteslowym systemie MR u chorych na postać rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, a promotorem pomocniczym dr hab. n. med. Katarzyna Sklinda, prof. CMKP.

Serdecznie gratulujemy!

Doktorant lek. Michał Frączek po obronie rozprawy doktorskiej wraz z promotorem oraz dyrektor Szkoły Kształcenia Doktorantów
Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej