Obrony w CMKP

Miło nam poinformować, że w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w CMKP odbyło się aż 5 obron rozpraw doktorskich. 

Lek. Krzysztof Barski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego CMKP jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. Wpływ BMI i przedoperacyjnej redukcji masy ciała na grubość ściany żołądka na podstawie analizy materiału histopatologicznego pacjentów po operacji rękawowej żołądka. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, natomiast promotorem pomocniczym dr n. med. Artur Binda.

Lek. Patryk Poniewierza z Centrum Medycznego Medicover bronił pracy pt. Analiza wieloletniej realizacji profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, której promotorem jest dr hab. n. med. Grzegorz Panek, prof. CMKP.

Mgr Krzysztof Płaciszewski z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA przedstawił pracę pt. Postawy Polaków wobec e-zdrowia i wykorzystania Internetu do celów medycznych. Promotorami pracy są: dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP oraz dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP.

Lek. Maciej Ratajczak z Kliniki Endokrynologii CMKP bronił pracy pt. Analiza roli ścieżek sygnałowych kinaz MAP i Pi3K/AKT w regulacji ekspresji białek oporności wielolekowej w raku tarczycy. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP, a promotorem pomocniczym dr n. med. Piotr Glinicki.

Lek. Ewa Szczepańska również z Kliniki Endokrynologii CMKP przedstawiła pracę pt. Stężenie czynnika wzrostu fibroblastrów 21-FGF21 w nadczynności i niedoczynności tarczycy: współzależność z zaburzeniami metabolicznymi. Promotorem jest dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP, promotorem pomocniczym zaś dr n. med. Piotr Glinicki.

Wszystkim doktorantom serdecznie gratulujemy!

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej