Operacja laparoskopii u płodu z otwartym rozszczepem kręgosłupa

W Klinice Perinatologii, Położnictwa i Neonatologii CMKP w Szpitalu Bielańskim odbyła się pierwsza wewnątrzmaciczna operacja laparoskopii (fetoskopia) u płodu z otwartym rozszczepem kręgosłupa. Obecnie Szpital Bielański w Warszawie jest jedynym miejscem w Polsce, w którym takie zabiegi wykonywane są w pełni laparoskopowo, bez otwierania powłok brzusznych kobiety.

Otwarty rozszczep kręgosłupa u płodu to wada rozwojowa, w której stwierdza się ubytek w obrębie kręgosłupa oraz innych tkanek chroniących delikatny rdzeń kręgowy. Tkanka nerwowa jest narażona na działanie płynu owodniowego, jak również na bezpośredni uraz podczas poruszania się płodu. W kolejnych tygodniach ciąży rdzeń kręgowy ulega coraz większemu uszkodzeniu, co może skutkować nieodwracalnym porażeniem kończyn dolnych oraz utratą kontroli nad oddawaniem moczu i stolca. Konsekwencją wady kręgosłupa jest również rozwój wodogłowia, które dodatkowo pogarsza rokowanie dla dziecka. Operacja w okresie prenatalnym ma na celu zatrzymanie tego procesu, co przy odpowiedniej rehabilitacji po porodzie daje szansę na to, iż dziecko będzie chodziło i rozwijało się prawidłowo.

W Szpitalu Bielańskim pacjentki z  rozpoznanym rozszczepem kręgosłupa konsultuje interdyscyplinarny zespół ekspertów, w którego skład wchodzą zarówno specjaliści medycyny matczyno-płodowej, jak i neurochirurgii.

Operowana pacjentka była w 25. tygodniu ciąży. Zabieg przebiegł bez powikłań. Zarówno mama, jak i dziecko czują się dobrze. Dzięki temu, że nasz zespół operował laparoskopowo pacjenci zostali już wypisani do domu. Nasz oddział jest pionierem w laparoskopii wewnątrzmacicznej w ciąży oraz u pacjentek z endometriozą, mięśniakami macicy i nowotworami ginekologicznymi. Obecnie obserwujemy dalszy przebieg ciąży i liczymy na szczęśliwe rozwiązanie!

Każdy sukces terapii wewnątrzmacicznej w ciąży jest efektem pracy całego zespołu i nie sposób wymienić wszystkich, którzy się do niego przyczynił: lekarzy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, zespołu instrumentariuszek i położnych. Wszyscy trzymamy kciuki za mamę i małego pacjenta!

Zabieg wykonywali pracownicy Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Neonatologii CMKP kierowanej przez profesor Katarzynę Kosińską-Kaczyńską i Klinicznego Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Bielańskiego kierowanego przez dr n. med. Filipa Dąbrowskiego.

Operator: dr. n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha (perinatolog),
Asysta: dr n. med. Beata Rebizant (perinatolog), dr n. med. Tymon Skadorwa (neurochirurg dziecięcy)
Instrumentacja: mgr Katarzyna Rachwał, Katarzyna Dąbrowska
O komfort i bezpieczeństwo Pacjentki w trakcie operacji dbał zespół anestezjologiczny w składzie: dr Jan Markowski, mgr Mariusz Adamiak, mgr Grażyna Morawska-Obidzińska.

Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej