Operacja laparoskopii u płodu z otwartym rozszczepem kręgosłupa

W Klinice Perinatologii, Położnictwa i Neonatologii CMKP w Szpitalu Bielańskim odbyła się pierwsza wewnątrzmaciczna operacja laparoskopii (fetoskopia) u płodu z otwartym rozszczepem kręgosłupa. Obecnie Szpital Bielański w Warszawie jest jedynym miejscem w Polsce, w którym takie zabiegi wykonywane są w pełni laparoskopowo, bez otwierania powłok brzusznych kobiety.

Otwarty rozszczep kręgosłupa u płodu to wada rozwojowa, w której stwierdza się ubytek w obrębie kręgosłupa oraz innych tkanek chroniących delikatny rdzeń kręgowy. Tkanka nerwowa jest narażona na działanie płynu owodniowego, jak również na bezpośredni uraz podczas poruszania się płodu. W kolejnych tygodniach ciąży rdzeń kręgowy ulega coraz większemu uszkodzeniu, co może skutkować nieodwracalnym porażeniem kończyn dolnych oraz utratą kontroli nad oddawaniem moczu i stolca. Konsekwencją wady kręgosłupa jest również rozwój wodogłowia, które dodatkowo pogarsza rokowanie dla dziecka. Operacja w okresie prenatalnym ma na celu zatrzymanie tego procesu, co przy odpowiedniej rehabilitacji po porodzie daje szansę na to, iż dziecko będzie chodziło i rozwijało się prawidłowo.

W Szpitalu Bielańskim pacjentki z  rozpoznanym rozszczepem kręgosłupa konsultuje interdyscyplinarny zespół ekspertów, w którego skład wchodzą zarówno specjaliści medycyny matczyno-płodowej, jak i neurochirurgii.

Operowana pacjentka była w 25. tygodniu ciąży. Zabieg przebiegł bez powikłań. Zarówno mama, jak i dziecko czują się dobrze. Dzięki temu, że nasz zespół operował laparoskopowo pacjenci zostali już wypisani do domu. Nasz oddział jest pionierem w laparoskopii wewnątrzmacicznej w ciąży oraz u pacjentek z endometriozą, mięśniakami macicy i nowotworami ginekologicznymi. Obecnie obserwujemy dalszy przebieg ciąży i liczymy na szczęśliwe rozwiązanie!

Każdy sukces terapii wewnątrzmacicznej w ciąży jest efektem pracy całego zespołu i nie sposób wymienić wszystkich, którzy się do niego przyczynił: lekarzy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, zespołu instrumentariuszek i położnych. Wszyscy trzymamy kciuki za mamę i małego pacjenta!

Zabieg wykonywali pracownicy Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Neonatologii CMKP kierowanej przez profesor Katarzynę Kosińską-Kaczyńską i Klinicznego Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Bielańskiego kierowanego przez dr n. med. Filipa Dąbrowskiego.

Operator: dr. n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha (perinatolog),
Asysta: dr n. med. Beata Rebizant (perinatolog), dr n. med. Tymon Skadorwa (neurochirurg dziecięcy)
Instrumentacja: mgr Katarzyna Rachwał, Katarzyna Dąbrowska
O komfort i bezpieczeństwo Pacjentki w trakcie operacji dbał zespół anestezjologiczny w składzie: dr Jan Markowski, mgr Mariusz Adamiak, mgr Grażyna Morawska-Obidzińska.

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej