Operacja laparoskopii u płodu z otwartym rozszczepem kręgosłupa

W Klinice Perinatologii, Położnictwa i Neonatologii CMKP w Szpitalu Bielańskim odbyła się pierwsza wewnątrzmaciczna operacja laparoskopii (fetoskopia) u płodu z otwartym rozszczepem kręgosłupa. Obecnie Szpital Bielański w Warszawie jest jedynym miejscem w Polsce, w którym takie zabiegi wykonywane są w pełni laparoskopowo, bez otwierania powłok brzusznych kobiety.

Otwarty rozszczep kręgosłupa u płodu to wada rozwojowa, w której stwierdza się ubytek w obrębie kręgosłupa oraz innych tkanek chroniących delikatny rdzeń kręgowy. Tkanka nerwowa jest narażona na działanie płynu owodniowego, jak również na bezpośredni uraz podczas poruszania się płodu. W kolejnych tygodniach ciąży rdzeń kręgowy ulega coraz większemu uszkodzeniu, co może skutkować nieodwracalnym porażeniem kończyn dolnych oraz utratą kontroli nad oddawaniem moczu i stolca. Konsekwencją wady kręgosłupa jest również rozwój wodogłowia, które dodatkowo pogarsza rokowanie dla dziecka. Operacja w okresie prenatalnym ma na celu zatrzymanie tego procesu, co przy odpowiedniej rehabilitacji po porodzie daje szansę na to, iż dziecko będzie chodziło i rozwijało się prawidłowo.

W Szpitalu Bielańskim pacjentki z  rozpoznanym rozszczepem kręgosłupa konsultuje interdyscyplinarny zespół ekspertów, w którego skład wchodzą zarówno specjaliści medycyny matczyno-płodowej, jak i neurochirurgii.

Operowana pacjentka była w 25. tygodniu ciąży. Zabieg przebiegł bez powikłań. Zarówno mama, jak i dziecko czują się dobrze. Dzięki temu, że nasz zespół operował laparoskopowo pacjenci zostali już wypisani do domu. Nasz oddział jest pionierem w laparoskopii wewnątrzmacicznej w ciąży oraz u pacjentek z endometriozą, mięśniakami macicy i nowotworami ginekologicznymi. Obecnie obserwujemy dalszy przebieg ciąży i liczymy na szczęśliwe rozwiązanie!

Każdy sukces terapii wewnątrzmacicznej w ciąży jest efektem pracy całego zespołu i nie sposób wymienić wszystkich, którzy się do niego przyczynił: lekarzy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, zespołu instrumentariuszek i położnych. Wszyscy trzymamy kciuki za mamę i małego pacjenta!

Zabieg wykonywali pracownicy Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Neonatologii CMKP kierowanej przez profesor Katarzynę Kosińską-Kaczyńską i Klinicznego Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Bielańskiego kierowanego przez dr n. med. Filipa Dąbrowskiego.

Operator: dr. n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha (perinatolog),
Asysta: dr n. med. Beata Rebizant (perinatolog), dr n. med. Tymon Skadorwa (neurochirurg dziecięcy)
Instrumentacja: mgr Katarzyna Rachwał, Katarzyna Dąbrowska
O komfort i bezpieczeństwo Pacjentki w trakcie operacji dbał zespół anestezjologiczny w składzie: dr Jan Markowski, mgr Mariusz Adamiak, mgr Grażyna Morawska-Obidzińska.

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej