Opublikowano ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1404 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim. W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3210 poprawnych formalnie wniosków.

W tym postępowaniu było dostępnnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały opublikowane w dniu następnym po zakończeniu terminu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w drugim etapie w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

W przypadku, gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, minister zdrowia może – w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego – podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku stosowna informacja będzie opublikowana na stronie internetowej CMKP. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych.

Dziedziny, w których najwięcej lekarzy otrzymało miejsce na rezydenturze (biorąc pod uwagę liczbę zaakceptowanych wniosków w trybie rezydenckim po dwóch etapach rekrutacji, bez dziedzin priorytetowych):

1 Radiologia i diagnostyka obrazowa 84
2 Położnictwo i ginekologia 81
3 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 76
4 Kardiologia 56
5 Okulistyka 42
6 Dermatologia i wenerologia 26
7 Stomatologia zachowawcza z endodoncją 23
8 Reumatologia 23
9 Endokrynologia 23
10 Urologia 23
11 Otorynolaryngologia 22
12 Protetyka stomatologiczna 18
13 Gastroenterologia 15
14 Diabetologia 15
15 Periodontologia 15
16 Choroby płuc 15

 

Dziedziny, w których najwięcej lekarzy otrzymało miejsce w trybie pozarezydenckim (biorąc pod uwagę liczbę zaakceptowanych wniosków w trybie pozarezydenckim po dwóch etapach rekrutacji, bez dziedzin priorytetowych):

1 Radiologia i diagnostyka obrazowa 48
2 Kardiologia 40
3 Okulistyka 33
4 Diabetologia 29
5 Gastroenterologia 25
6 Medycyna pracy 25
7 Transplantologia kliniczna 23
8 Reumatologia 22
9 Ginekologia onkologiczna 21
10 Choroby płuc 19
11 Endokrynologia 15
12 Nefrologia 14
13 Alergologia 13
14 Immunologia kliniczna 10
15 Chirurgia naczyniowa 10

 

Więcej informacji i szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2024 https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne

Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 13.05.2024

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Macieja Tyczyńskiego z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP.  Doktorant jako rozprawę przedstawił pracę pt. Analiza wybranych czynników rokowniczych w populacji kolejnych pacjentów poddawanych przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej z zastosowaniem stentu II generacji uwalniającego sirolimus Alex Plus: wyniki 4-letniej obserwacji. Promotorem pracy jest dr hab. […]

13.05.2024
Więcej
Aktualności

Dostęp testowy do czasopism New England Journal of Medicine

Od 13 maja 2024 roku zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do czasopism z grupy New England Journal of Medicine: NEJM (New England Journal of Medicine) NEJM Evidence NEJM AI Dostęp pod adresem: http://han.cmkp.edu.pl/han/ovidsp/ Bezpośredni dostęp do czasopism znajduje się w zakładce „Journals„, z której należy wybrać odpowiedni tytuł czasopisma (NEJM, NEJM Evidence, NEJM AI).

13.05.2024
Więcej