Opublikowano wyniki jesiennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 4934 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 3939 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 7027 poprawnych formalnie wniosków.

W tym postępowaniu były dostępne 6262 miejsca w trybie rezydenckim i 10 118 miejsc w trybie pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały opublikowane w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne, w dniu następnym po zakończeniu terminu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w drugim etapie. Listy dostępne są tutaj https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne.

Dziedziny, w których najwięcej lekarzy otrzymało miejsce na rezydenturze (biorąc pod uwagę liczbę zaakceptowanych wniosków w trybie rezydenckim po dwóch etapach rekrutacji):

1 Medycyna rodzinna 402
2 Pediatria 276
3 Psychiatria 273
4 Choroby wewnętrzne 263
5 Anestezjologia i intensywna terapia 242
6 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 213
7 Położnictwo i ginekologia 212
8 Radiologia i diagnostyka obrazowa 188
9 Chirurgia ogólna 185
10 Neurologia 182
11 Kardiologia 179
12 Okulistyka 83
13 Choroby płuc 68
14 Otorynolaryngologia 62
15 Onkologia kliniczna 60

 

Dziedziny, w których najwięcej lekarzy otrzymało miejsce w trybie pozarezydenckim (biorąc pod uwagę liczbę zaakceptowanych wniosków w trybie pozarezydenckim po dwóch etapach rekrutacji):

1 Medycyna rodzinna 57
2 Kardiologia 52
3 Psychiatria 38
4 Chirurgia onkologiczna 35
5 Radiologia i diagnostyka obrazowa 35
6 Medycyna paliatywna 35
7 Medycyna pracy 35
8 Medycyna ratunkowa 34
9 Transplantologia kliniczna 31
10 Pediatria 29
11 Choroby płuc 28
12 Rehabilitacja medyczna 28
13 Diabetologia 27
14 Endokrynologia 25
15 Ginekologia onkologiczna 23

 

Liczba lekarzy, którzy potwierdzili przyjęcie wariantu w dziedzinach priorytetowych w jesiennym podstępowaniu w trybie rezydenckim:

lp dziedziny priorytetowe liczba potwierdzonych miejsc
1 Medycyna rodzinna 402
2 Pediatria 276
3 Psychiatria 273
4 Choroby wewnętrzne 263
5 Anestezjologia i intensywna terapia 242
6 Chirurgia ogólna 185
7 Neurologia 182
8 Onkologia kliniczna 60
9 Neonatologia 49
10 Psychiatria dzieci i młodzieży 39
11 Chirurgia dziecięca 38
12 Hematologia 38
13 Medycyna ratunkowa 31
14 Patomorfologia 30
15 Chirurgia onkologiczna 24
16 Radioterapia onkologiczna 24
17 Stomatologia dziecięca 24

 

Przypominamy, że od jesiennego postępowania kwalifikacyjnego 2023 r. może odbyć się dodatkowy, trzeci etap postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku, gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, minister zdrowia może – w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego – podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku stosowna informacja będzie opublikowana na stronie internetowej CMKP. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych.

Więcej informacji i szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego jesień 2023: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej