Opublikowano wyniki jesiennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 4934 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 3939 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 7027 poprawnych formalnie wniosków.

W tym postępowaniu były dostępne 6262 miejsca w trybie rezydenckim i 10 118 miejsc w trybie pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały opublikowane w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne, w dniu następnym po zakończeniu terminu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w drugim etapie. Listy dostępne są tutaj https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne.

Dziedziny, w których najwięcej lekarzy otrzymało miejsce na rezydenturze (biorąc pod uwagę liczbę zaakceptowanych wniosków w trybie rezydenckim po dwóch etapach rekrutacji):

1 Medycyna rodzinna 402
2 Pediatria 276
3 Psychiatria 273
4 Choroby wewnętrzne 263
5 Anestezjologia i intensywna terapia 242
6 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 213
7 Położnictwo i ginekologia 212
8 Radiologia i diagnostyka obrazowa 188
9 Chirurgia ogólna 185
10 Neurologia 182
11 Kardiologia 179
12 Okulistyka 83
13 Choroby płuc 68
14 Otorynolaryngologia 62
15 Onkologia kliniczna 60

 

Dziedziny, w których najwięcej lekarzy otrzymało miejsce w trybie pozarezydenckim (biorąc pod uwagę liczbę zaakceptowanych wniosków w trybie pozarezydenckim po dwóch etapach rekrutacji):

1 Medycyna rodzinna 57
2 Kardiologia 52
3 Psychiatria 38
4 Chirurgia onkologiczna 35
5 Radiologia i diagnostyka obrazowa 35
6 Medycyna paliatywna 35
7 Medycyna pracy 35
8 Medycyna ratunkowa 34
9 Transplantologia kliniczna 31
10 Pediatria 29
11 Choroby płuc 28
12 Rehabilitacja medyczna 28
13 Diabetologia 27
14 Endokrynologia 25
15 Ginekologia onkologiczna 23

 

Liczba lekarzy, którzy potwierdzili przyjęcie wariantu w dziedzinach priorytetowych w jesiennym podstępowaniu w trybie rezydenckim:

lp dziedziny priorytetowe liczba potwierdzonych miejsc
1 Medycyna rodzinna 402
2 Pediatria 276
3 Psychiatria 273
4 Choroby wewnętrzne 263
5 Anestezjologia i intensywna terapia 242
6 Chirurgia ogólna 185
7 Neurologia 182
8 Onkologia kliniczna 60
9 Neonatologia 49
10 Psychiatria dzieci i młodzieży 39
11 Chirurgia dziecięca 38
12 Hematologia 38
13 Medycyna ratunkowa 31
14 Patomorfologia 30
15 Chirurgia onkologiczna 24
16 Radioterapia onkologiczna 24
17 Stomatologia dziecięca 24

 

Przypominamy, że od jesiennego postępowania kwalifikacyjnego 2023 r. może odbyć się dodatkowy, trzeci etap postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku, gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, minister zdrowia może – w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego – podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku stosowna informacja będzie opublikowana na stronie internetowej CMKP. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych.

Więcej informacji i szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego jesień 2023: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej