Opublikowano wyniki pierwszego etapu jesiennego naboru na specjalizacje

W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 7027 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsca w trybie rezydenckim i 10 118 miejsc w trybie pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji.

W ramach pierwszego etapu rekrutacji 5438 osób zostało zakwalifikowanych na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 4326 – w ramach rezydentury i 1112 – w trybie pozarezydenckim. Już w pierwszym etapie postępowania w trybie rezydenckim zakwalifikowało się ponad 1100 lekarzy więcej niż w jesiennym postępowaniu w ubiegłym roku.

Dziś w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) zostały opublikowane listy rankingowe lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne).

Na etapie weryfikacji wniosków przez urzędy wojewódzkie lekarze mogli zgłaszać zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni ewentualne błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji nie będą mogły być podstawą weryfikacji postępowania konkursowego.

W jednym wniosku lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o specjalizację mógł dokonać maksymalnie 15 wyborów wskazując dziedzinę, województwo i tryb (rezydencki lub pozarezydencki). Do każdego wariantu wyboru lekarz mógł wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki.

Dziedziny, które były najbardziej popularne wśród lekarzy (biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków w trybie rezydenckim z uwzględnieniem specjalizacji podanej przy pierwszym wyborze):

Lp dziedzina liczba złożonych wniosków
1 Radiologia i diagnostyka obrazowa 434
2 Dermatologia i wenerologia 392
3 Psychiatria 321
4 Anestezjologia i intensywna terapia 320
5 Endokrynologia 311
6 Pediatria 300
7 Medycyna rodzinna 291
8 Kardiologia 272
9 Położnictwo i ginekologia 253
10 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 236
11 Ortodoncja 236
12 Okulistyka 210
13 Choroby wewnętrzne 194
14 Chirurgia stomatologiczna 191
15 Neurologia 159

 

Dziedziny priorytetowe, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród lekarzy w tym postępowaniu (biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków w trybie rezydenckim z uwzględnieniem specjalizacji podanej przy pierwszym wyborze):

Lp dziedzina liczba złożonych wniosków
1 Psychiatria 321
2 Anestezjologia i intensywna terapia 320
3 Pediatria 300
4 Medycyna rodzinna 291
5 Choroby wewnętrzne 194
6 Neurologia 159
7 Chirurgia ogólna 155
8 Psychiatria dzieci i młodzieży 85
9 Stomatologia dziecięca 47
10 Neonatologia 41
11 Onkologia kliniczna 39
12 Chirurgia dziecięca 36
13 Hematologia 31
14 Medycyna ratunkowa 27
15 Patomorfologia 26

 

Ważne: ulega zmianie termin potwierdzania przyjęcia wskazanego wariantu za pomocą SMK.

Zgodnie z nowymi przepisami, w terminie 5 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanej specjalizacji. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego. Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie może być uwzględniany w drugim etapie postępowania.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 5 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne, w dniu następnym po zakończeniu terminu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego.

Przypominamy, że od jesiennego postępowania kwalifikacyjnego 2023 r. może odbyć się dodatkowy, trzeci etap postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku, gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, minister zdrowia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku stosowna informacja będzie opublikowana na stronie internetowej CMKP. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych (lista dziedzin https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002814/O/D20222814.pdf).

Więcej informacji i szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego jesień 2023 https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne

 

 

 

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej