Opublikowano wyniki pierwszego etapu jesiennego naboru na specjalizacje

W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 7027 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsca w trybie rezydenckim i 10 118 miejsc w trybie pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji.

W ramach pierwszego etapu rekrutacji 5438 osób zostało zakwalifikowanych na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 4326 – w ramach rezydentury i 1112 – w trybie pozarezydenckim. Już w pierwszym etapie postępowania w trybie rezydenckim zakwalifikowało się ponad 1100 lekarzy więcej niż w jesiennym postępowaniu w ubiegłym roku.

Dziś w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) zostały opublikowane listy rankingowe lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne).

Na etapie weryfikacji wniosków przez urzędy wojewódzkie lekarze mogli zgłaszać zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w terminie 2 dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni ewentualne błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji nie będą mogły być podstawą weryfikacji postępowania konkursowego.

W jednym wniosku lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o specjalizację mógł dokonać maksymalnie 15 wyborów wskazując dziedzinę, województwo i tryb (rezydencki lub pozarezydencki). Do każdego wariantu wyboru lekarz mógł wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki.

Dziedziny, które były najbardziej popularne wśród lekarzy (biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków w trybie rezydenckim z uwzględnieniem specjalizacji podanej przy pierwszym wyborze):

Lp dziedzina liczba złożonych wniosków
1 Radiologia i diagnostyka obrazowa 434
2 Dermatologia i wenerologia 392
3 Psychiatria 321
4 Anestezjologia i intensywna terapia 320
5 Endokrynologia 311
6 Pediatria 300
7 Medycyna rodzinna 291
8 Kardiologia 272
9 Położnictwo i ginekologia 253
10 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 236
11 Ortodoncja 236
12 Okulistyka 210
13 Choroby wewnętrzne 194
14 Chirurgia stomatologiczna 191
15 Neurologia 159

 

Dziedziny priorytetowe, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród lekarzy w tym postępowaniu (biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków w trybie rezydenckim z uwzględnieniem specjalizacji podanej przy pierwszym wyborze):

Lp dziedzina liczba złożonych wniosków
1 Psychiatria 321
2 Anestezjologia i intensywna terapia 320
3 Pediatria 300
4 Medycyna rodzinna 291
5 Choroby wewnętrzne 194
6 Neurologia 159
7 Chirurgia ogólna 155
8 Psychiatria dzieci i młodzieży 85
9 Stomatologia dziecięca 47
10 Neonatologia 41
11 Onkologia kliniczna 39
12 Chirurgia dziecięca 36
13 Hematologia 31
14 Medycyna ratunkowa 27
15 Patomorfologia 26

 

Ważne: ulega zmianie termin potwierdzania przyjęcia wskazanego wariantu za pomocą SMK.

Zgodnie z nowymi przepisami, w terminie 5 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanej specjalizacji. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego. Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie może być uwzględniany w drugim etapie postępowania.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie 5 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne, w dniu następnym po zakończeniu terminu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego.

Przypominamy, że od jesiennego postępowania kwalifikacyjnego 2023 r. może odbyć się dodatkowy, trzeci etap postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku, gdy po ogłoszeniu ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca rezydenckie, minister zdrowia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku stosowna informacja będzie opublikowana na stronie internetowej CMKP. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyznawane wyłącznie miejsca rezydenckie w priorytetowych dziedzinach medycyny w ramach wolnych miejsc szkoleniowych (lista dziedzin https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002814/O/D20222814.pdf).

Więcej informacji i szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego jesień 2023 https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne

 

 

 

Aktualności

Dzień Otwarty Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Centrum Symulacji Endoskopowej CMKP (CSE), organizowany w ramach obchodów 20-lecia Polski w UE podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich! Kiedy? 10 maja 2024, od 9:00 do 15:00 Gdzie? Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa W programie przygotowaliśmy poniższe atrakcje: Tematyczne odprowadzanie: nasi instruktorzy zaprezentują CSE, umożliwiając przyjrzenie się bliżej […]

24.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinar poświęcony bazie EmBiology

Serdecznie zapraszamy na webinar poświęcony bazie EmBiology. W trakcie tego webinaru uczestnicy będą mogli dowiedzieć się między innymi: Jak stronniczość może wpływać na wyszukiwanie literatury? W jaki sposób można znaleźć kluczowe dane biologiczne w opublikowanej literaturze bez konieczności spędzania wielu godzin na czytaniu artykułów? Webinar odbędzie się 2 maja o godzinie 16:00 polskiego czasu. Zapisy […]

24.04.2024
Więcej
Aktualności

Zostanie przeprowadzony dodatkowy etap wiosennego postępowania kwalifikacyjnego

Minister Zdrowia podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne. Trzeci etap został uruchomiony 22 kwietnia 2024 r. w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK). Na miejsca rezydenckie w dziedzinach priorytetowych zostało w nim zakwalifikowanych 116 lekarzy. W dodatkowym etapie postępowania kwalifikacyjnego biorą udział lekarze niezakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, […]

23.04.2024
Więcej