Pięciu ekspertów CMKP panelistami IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Pięciu pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jest prelegentami IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Nasi eksperci brali udział w dyskusjach na temat: kształcenia kadr medycznych, zespołu sercowo-nerkowo-metabolicznego jako przykładu współwystępowania chorób przewlekłych, a także wykorzystania robotów medycznych w polskich placówkach zdrowia oraz prezentowali perspektywę młodych lekarzy na zmiany potrzebne w ochronie zdrowia.

W ponad 50 sesjach biorą udział wybitni specjaliści, reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego.

Pierwszego dnia Kongresu 7 marca prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wziął udział w panelu dotyczącym „Kształcenia lekarzy i kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia”. Natomiast Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP był panelistą w dyskusji na temat „Jakość w ochronie zdrowia” oraz „Wyzwania organizacyjne i technologiczne placówek medycznych”.

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP oraz prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP wzięli udział w debacie: „Kaskada problemów zdrowotnych – zespół sercowo-nerkowo-metaboliczny jako przykład współwystępowania chorób przewlekłych”.

Prof. CMKP Piotr Kryst, kierownik II Kliniki Urologii CMKP, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Bielańskiego w Warszawie mówił na temat wykorzystania robotów medycznych – operacyjnych, rehabilitacyjnych i ortopedycznych – w polskich placówkach ochrony zdrowia.

Lek. Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP brał udział w dyskusji na temat: „Co trawi system ochrony zdrowia? Perspektywa młodych medyków”.

Drugiego dnia Kongresu prof. Ryszard Gellert, weźmie udział w dwóch panelach: „Jak zaangażować personel pielęgniarski w naprawę systemu ochrony zdrowia?” oraz o „Współpracy między zawodami medycznymi”.  Prof. Piotr Jankowski będzie panelistą debaty„ Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla systemu”.

Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych reprezentowali: Janusz Świeczkowski-Feiz, Robert Kupis, Agnieszka Ronczoszek, Jakub Dąbrowski i Zuzanna Chmielowiec.

 

Aktualności

Utrudniony kontakt telefoniczny

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą lokalizacji kontakt z pracownikami Biura Koordynacji Kształcenia oraz Działu Postępowań Kwalifikacyjnych w dniach 1-5 lipca będzie utrudniony. Prosimy kontaktować się mailowo. Z utrudnienia przepraszamy.

28.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich – 25.06.2024

Niezmiernie miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyły się aż trzy obrony rozpraw doktorskich. Lek. Dorota Kuryga z Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej CMKP jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zaburzenia oddychania podczas snu w przebiegu nagłych idiopatycznych deficytów funkcji ucha wewnętrznego. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski. Lek. Agata Popielarz-Grygalewicz przedstawiła pracę […]

25.06.2024
Więcej
Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej