Pięciu ekspertów CMKP panelistami IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Pięciu pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jest prelegentami IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Nasi eksperci brali udział w dyskusjach na temat: kształcenia kadr medycznych, zespołu sercowo-nerkowo-metabolicznego jako przykładu współwystępowania chorób przewlekłych, a także wykorzystania robotów medycznych w polskich placówkach zdrowia oraz prezentowali perspektywę młodych lekarzy na zmiany potrzebne w ochronie zdrowia.

W ponad 50 sesjach biorą udział wybitni specjaliści, reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego.

Pierwszego dnia Kongresu 7 marca prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wziął udział w panelu dotyczącym „Kształcenia lekarzy i kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia”. Natomiast Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP był panelistą w dyskusji na temat „Jakość w ochronie zdrowia” oraz „Wyzwania organizacyjne i technologiczne placówek medycznych”.

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP oraz prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP wzięli udział w debacie: „Kaskada problemów zdrowotnych – zespół sercowo-nerkowo-metaboliczny jako przykład współwystępowania chorób przewlekłych”.

Prof. CMKP Piotr Kryst, kierownik II Kliniki Urologii CMKP, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Bielańskiego w Warszawie mówił na temat wykorzystania robotów medycznych – operacyjnych, rehabilitacyjnych i ortopedycznych – w polskich placówkach ochrony zdrowia.

Lek. Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP brał udział w dyskusji na temat: „Co trawi system ochrony zdrowia? Perspektywa młodych medyków”.

Drugiego dnia Kongresu prof. Ryszard Gellert, weźmie udział w dwóch panelach: „Jak zaangażować personel pielęgniarski w naprawę systemu ochrony zdrowia?” oraz o „Współpracy między zawodami medycznymi”.  Prof. Piotr Jankowski będzie panelistą debaty„ Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla systemu”.

Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych CMKP na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych reprezentowali: Janusz Świeczkowski-Feiz, Robert Kupis, Agnieszka Ronczoszek, Jakub Dąbrowski i Zuzanna Chmielowiec.

 

Aktualności

Opublikowano ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1404 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim. W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3210 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu było dostępnnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim. Ostateczne listy […]

16.04.2024
Więcej
Aktualności

VII Warszawskie Spotkanie Endokrynologiczne

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Warszawskim Spotkaniu Endokrynologicznym, które 13 kwietnia odbyło się  w Aula Magna CMKP. Wydarzenie w formie hybrydowej było organizowane przez warszawskie oddziały: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Gospodarzem spotkania był prof. Wojciech Zgliczyński. Podczas […]

15.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinarium poświęcone bazie Embase

Szanowni Państwo, zapraszamy doktorantów i naukowców CMKP do udziału w webinarium poświęconemu bazie Embase i systematycznym przeglądom literatury pt. Perfekcyjne systematic review. Jak baza Embase wspiera badania naukowe i systematyczne przeglądy literatury w zakresie nauk bio-medycznych. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 i poprowadzone zostanie w języku polskim. Prowadzącym będzie p. […]

11.04.2024
Więcej