Pierwsze obrony rozpraw doktorskich w 2023 roku

Z przyjemnością informujemy, że 19 stycznia odbyły się obrony rozpraw doktorskich lek. Bartosza Pacewskiego z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP oraz lek. Katarzyny Białowolskiej z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP. 

Lek. Pacewski jako rozprawę przedstawił pracę pt. Optymalizacja wymiarów tętniaka aorty brzusznej i tętnic biodrowych u chorych z krętością tych naczyń i zakwalifikowanych do leczenia stentgraftem, której promotorem jest dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP, a promotorem pomocniczym dr n. med. Piotr Słowiński.

Lek. Białowolska natomiast przedstawiła pracę pt. Analiza porównawcza skuteczności i bezpieczeństwa stosowania dwóch schematów dawkowania hiperbarycznej bupiwakainy w znieczuleniu podpajęczynówkowym do porodu operacyjnego w aspekcie rozwoju protokołów ulepszonej opieki okołooperacyjnej. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP, promotorem pomocniczym zaś dr n. med. Bartosz Horosz. 

Serdecznie gratulujemy!

Doktorant lek. Bartosz Pacewski wraz z promotorem oraz promotorem pomocniczym stojący na uczelni w garniturach oraz z pracą dyplomową
Doktorantka lek. Katarzyna Białowolska wraz ze swoją panią promotor oraz promotorem pomocniczym, a także dziekanem szkoły nauk medycznych po obronie
Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej