Początek roku akademickiego w Szkole Zdrowia Publicznego

20 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego  2022/2023 w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. W wydarzeniu uczestniczył prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP, prof. Jarosław Pinkas, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego, prodziekani: prof. Janusz Ostrowski i dr Wojciech Stefan Zgliczyński, zespół szkoły oraz zaproszeni goście.

Prof. Ryszard Gellert i prof. Jarosław Pinkas otworzyli galerię zdjęć dyrektorów Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Profesor Gellert pogratulował zespołowi sukcesów w minionym roku akademickim:

– Gratuluję Państwu dynamicznego rozwoju. W ewaluacji działalności naukowej Szkoła Zdrowia Publicznego otrzymała kategorię A w dyscyplinie nauk o zdrowiu. Dzięki temu CMKP może nadawać stopnie naukowe w nowej dyscyplinie – powiedział.

Następnie dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego w wystąpieniu inauguracyjnym omówił osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne z ubiegłego roku oraz zapowiedział, jakie wyzwania czekają w nowym roku akademickim.

– Nasz zespół liczy już 46 pracowników – mówił prof. Jarosław Pinkas. – Dołączają do nas nowe osoby, które go wzmocnią. Mamy już 10 zakładów, w tym roku rozpoczną działalność trzy nowe: Zakład Szkolenia Biegłych, Zakład Pielęgniarstwa i Zakład Komunikacji Medycznej.

Prof. Pinkas dodał, że Szkoła Zdrowia Publicznego liczy ok. 3,2 tysiąca słuchaczy.

– Działamy na rzecz całego CMKP – podkreślał prof. Pinkas. – W tym roku będziemy dalej się rozwijać. Jestem dumny z tego, że wchodzimy na coraz wyższy poziom naszych możliwości.

Prof. Piotr Gerber z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, twórca kilku polskich szpitali, wygłosił wykład na temat wyzwań, jakie wiążą się z modernizacją starych budynków szpitalnych.

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej