Podpisanie listu intencyjnego ze Szpitalem Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza

26 sierpnia 2022 r. prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Pani Małgorzata Stachurska-Turos, dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie podpisali list intencyjny dotyczący współpracy CMKP oraz Szpitala, w ramach której powstanie Katedra Dermatologii Dziecięcej CMKP.

List zakłada podjęcie współpracy ze Szpitalem Dziecięcym dotyczącej kształcenia podyplomowego lekarzy i innych osób wykonujących zawody mające zastosowanie w dziedzinach pediatrycznych. Dzięki temu poszerzy się baza dydaktyczna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nasza uczelnia ma już prawie 80 klinik, w których udzielane są najwyższej jakości świadczenia zdrowotne, ale także prowadzona jest specjalistyczna medyczna dydaktyka podyplomowa.

Współpraca pomiędzy CMKP i Szpitalem Dziecięcym zakłada m.in.: zaangażowanie pracowników szpitala w proces podyplomowego kształcenia lekarzy, w szczególności, w obszarze wiedzy medycznej dotyczącej pediatrii w różnych specjalnościach. Dzięki współpracy możliwy będzie także rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami medycznymi i dydaktycznymi, w szczególności poprzez wymianę pracowników, wspólne inicjatywy profilaktyczne, medyczne i dydaktyczne, służące poprawie jakości świadczeń zdrowotnych i dydaktyki medycznej.

dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. oraz dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Pani Małgorzata Stachurska-Turos podpisujący list intencyjny przy stole
Aktualności

Rozpoczął się Kongres Medycyny Stylu Życia

30 września rozpoczął się 3. Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia pod hasłem: Ewolucja. Jego współorganizatorem jest Zakład Medycyny Stylu Życia CMKP. Wydarzenie potrwa trzy dni. – Jest mi bardzo miło, że medycyna stylu życia prężnie rozwija się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – mówi prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Większość problemów zdrowotnych jest następstwem złego stylu życia. Jeszcze 70 lat […]

30.09.2022
Więcej
Aktualności

Dwie nagrody w kategorii „Innowacje w szpitalu” dla klinik CMKP

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP jest laureatem konkursu „Bezpieczny szpital przyszłości – Inspiracje 2021”. Kapituła konkursu w kategorii „Innowacje w szpitalu” doceniła projekt: Wdrożenie metod terapii wewnątrzmacicznej w Szpitalu Bielańskim w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych. W finale konkursu znalazł się także projekt: Neuromodulacja u chorych dotkniętych nadaktywnością pęcherza moczowego realizowany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym CMKP im. prof. Orłowskiego.  Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego oraz dr n. med. […]

29.09.2022
Więcej
Aktualności

Komunikaty MZ dotyczące szkolenia specjalizacyjnego

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat w sprawie dokumentowania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dokumentowania-sredniej-ocen-ktora-nalezy-wpisac-na-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego oraz komunikat w sprawie sposobu zmiany we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wyniku LEK/LDEK po uzyskaniu wyniku z sesji egzaminacyjnej jesień 2022 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-sposobu-zmiany-we-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-wyniku-lekldek-po-uzyskaniu-wyniku-z-sesji-egzaminacyjnej-jesien-2022-r Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

28.09.2022
Więcej