Podpisanie listu intencyjnego ze Szpitalem Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza

26 sierpnia 2022 r. prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Pani Małgorzata Stachurska-Turos, dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie podpisali list intencyjny dotyczący współpracy CMKP oraz Szpitala, w ramach której powstanie Katedra Dermatologii Dziecięcej CMKP.

List zakłada podjęcie współpracy ze Szpitalem Dziecięcym dotyczącej kształcenia podyplomowego lekarzy i innych osób wykonujących zawody mające zastosowanie w dziedzinach pediatrycznych. Dzięki temu poszerzy się baza dydaktyczna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nasza uczelnia ma już prawie 80 klinik, w których udzielane są najwyższej jakości świadczenia zdrowotne, ale także prowadzona jest specjalistyczna medyczna dydaktyka podyplomowa.

Współpraca pomiędzy CMKP i Szpitalem Dziecięcym zakłada m.in.: zaangażowanie pracowników szpitala w proces podyplomowego kształcenia lekarzy, w szczególności, w obszarze wiedzy medycznej dotyczącej pediatrii w różnych specjalnościach. Dzięki współpracy możliwy będzie także rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami medycznymi i dydaktycznymi, w szczególności poprzez wymianę pracowników, wspólne inicjatywy profilaktyczne, medyczne i dydaktyczne, służące poprawie jakości świadczeń zdrowotnych i dydaktyki medycznej.

dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. oraz dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Pani Małgorzata Stachurska-Turos podpisujący list intencyjny przy stole
Aktualności

Granty szkoleniowe w ramach projektu POWER1

Szanowni Państwo Pula środków przeznaczonych na jednorazowe wsparcie w postaci grantów szkoleniowych na płatne formy samokształcenia  w ramach projektu POWER1 została wyczerpana. Niemniej nie wstrzymujemy naboru – wszystkie wnioski, które wpłyną do CMKP po 06.02.2023 r. zostaną skierowane na listę rezerwową. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, CMKP będzie je sukcesywnie rozpatrywać wg kolejności wpływu. https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/otrzymaj-grant-szkoleniowy-na-platne-formy-samoksztalcenia

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 6 lutego 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Jolanty Kolasy. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu modelu edukacyjnego „W trosce o słabe serce” na poziom wiedzy o chorobie i rozwój zachowań samoopieki w grupie chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową. Promotorem pracy jest dr […]

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Nowe programy specjalizacji – postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził pierwszą część nowych programów specjalizacji, które będą obowiązywały lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r. Programy znajdują się w zakładce Lekarze i lekarze dentyści. Wykaz dziedzin, których program specjalizacji został zatwierdzony: Alergologia Audiologia i foniatria Balneologia i medycyna […]

02.02.2023
Więcej