Podpisanie listu intencyjnego ze Szpitalem Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza

26 sierpnia 2022 r. prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Pani Małgorzata Stachurska-Turos, dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie podpisali list intencyjny dotyczący współpracy CMKP oraz Szpitala, w ramach której powstanie Katedra Dermatologii Dziecięcej CMKP.

List zakłada podjęcie współpracy ze Szpitalem Dziecięcym dotyczącej kształcenia podyplomowego lekarzy i innych osób wykonujących zawody mające zastosowanie w dziedzinach pediatrycznych. Dzięki temu poszerzy się baza dydaktyczna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nasza uczelnia ma już prawie 80 klinik, w których udzielane są najwyższej jakości świadczenia zdrowotne, ale także prowadzona jest specjalistyczna medyczna dydaktyka podyplomowa.

Współpraca pomiędzy CMKP i Szpitalem Dziecięcym zakłada m.in.: zaangażowanie pracowników szpitala w proces podyplomowego kształcenia lekarzy, w szczególności, w obszarze wiedzy medycznej dotyczącej pediatrii w różnych specjalnościach. Dzięki współpracy możliwy będzie także rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami medycznymi i dydaktycznymi, w szczególności poprzez wymianę pracowników, wspólne inicjatywy profilaktyczne, medyczne i dydaktyczne, służące poprawie jakości świadczeń zdrowotnych i dydaktyki medycznej.

dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. oraz dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Pani Małgorzata Stachurska-Turos podpisujący list intencyjny przy stole
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Zapraszamy na spotkanie naukowe Meet The Expert

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie naukowe: „Meet the Expert” organizowane wspólnie przez Collegium Iuvenum i Centrum Badań Translacyjnych. Gościem specjalnym będzie dr Jan Witowski, lekarz i naukowiec, który rewolucjonizuje dziedzinę medycznego obrazowania i diagnostyki nowotworów. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się  jak prace dr. Jana Witowskiego wpływają na rozwój medycyny! Program spotkania naukowego: 14:00 – 14:02 […]

21.09.2023
Więcej