Podpisanie listu intencyjnego ze Szpitalem Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza

26 sierpnia 2022 r. prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Pani Małgorzata Stachurska-Turos, dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie podpisali list intencyjny dotyczący współpracy CMKP oraz Szpitala, w ramach której powstanie Katedra Dermatologii Dziecięcej CMKP.

List zakłada podjęcie współpracy ze Szpitalem Dziecięcym dotyczącej kształcenia podyplomowego lekarzy i innych osób wykonujących zawody mające zastosowanie w dziedzinach pediatrycznych. Dzięki temu poszerzy się baza dydaktyczna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nasza uczelnia ma już prawie 80 klinik, w których udzielane są najwyższej jakości świadczenia zdrowotne, ale także prowadzona jest specjalistyczna medyczna dydaktyka podyplomowa.

Współpraca pomiędzy CMKP i Szpitalem Dziecięcym zakłada m.in.: zaangażowanie pracowników szpitala w proces podyplomowego kształcenia lekarzy, w szczególności, w obszarze wiedzy medycznej dotyczącej pediatrii w różnych specjalnościach. Dzięki współpracy możliwy będzie także rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami medycznymi i dydaktycznymi, w szczególności poprzez wymianę pracowników, wspólne inicjatywy profilaktyczne, medyczne i dydaktyczne, służące poprawie jakości świadczeń zdrowotnych i dydaktyki medycznej.

dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. oraz dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie Pani Małgorzata Stachurska-Turos podpisujący list intencyjny przy stole
Aktualności

Opublikowano ostateczne wyniki wiosennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 2171 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 1404 – w ramach rezydentury i 767 – w trybie pozarezydenckim. W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3210 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu było dostępnnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim i 9927 miejsc w trybie pozarezydenckim. Ostateczne listy […]

16.04.2024
Więcej
Aktualności

VII Warszawskie Spotkanie Endokrynologiczne

Blisko 350 osób wzięło udział w VII Warszawskim Spotkaniu Endokrynologicznym, które 13 kwietnia odbyło się  w Aula Magna CMKP. Wydarzenie w formie hybrydowej było organizowane przez warszawskie oddziały: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. Gospodarzem spotkania był prof. Wojciech Zgliczyński. Podczas […]

15.04.2024
Więcej
Aktualności

Webinarium poświęcone bazie Embase

Szanowni Państwo, zapraszamy doktorantów i naukowców CMKP do udziału w webinarium poświęconemu bazie Embase i systematycznym przeglądom literatury pt. Perfekcyjne systematic review. Jak baza Embase wspiera badania naukowe i systematyczne przeglądy literatury w zakresie nauk bio-medycznych. Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:00 i poprowadzone zostanie w języku polskim. Prowadzącym będzie p. […]

11.04.2024
Więcej