Ponad 6000 opiekunów medycznych uzyskało nowe kompetencje

Ponad 6,3 tysięcy opiekunów ukończyło kurs kwalifikacyjny organizowany przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Uczestnicy projektu uzupełnili wiedzę i uzyskali nowe kompetencje w pracy z pacjentami, u których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej, w szczególności COVID-19. Opiekunowie rozszerzyli swoje umiejętności o m.in.: pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawanie leków poprzez iniekcję czy też opiekę nad osobami z demencją.

Kurs dla opiekunów medycznych został zorganizowany w ramach projektu: „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”. W wyniku udziału w kursie opiekunowie medyczni, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu przed 01.09.2021 r. (na podstawie tzw. „starej” podstawy programowej kształcenia), zdobyli kompetencje w zakresie kwalifikacji MED.14.

W trakcie kursu opiekunowie medyczni zrealizowali część teoretyczną (140 godzin dydaktycznych), w formie wykładów udostępnionych na platformie e-learningowej, organizowaną przez CMKP oraz część praktyczną (120 godzin dydaktycznych) realizowaną w jednostkach wyłonionych w procedurze zamówień publicznych przez Ministerstwo Zdrowia.

Uczestnicy projektu skorzystali także z innych form wsparcia:

  • bezpłatnych skryptów w formie online opracowanych przez CMKP,
  • bezpłatnych webinarów z wybranych zagadnień omawianych na kursie organizowanym przez CMKP,
  • dofinansowania do zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie kursu,
  • dofinansowania do zakupu tabletu na potrzeby realizacji części e-learningowej kursu
    i korzystania ze skryptu online i cyfrowego repozytorium wiedzy,
  • dofinansowania kosztów podróży i noclegów w czasie realizacji części praktycznej kursu.

Dodatkowo opiekunowie medyczni otrzymali roczny dostęp do internetowej bazy medycznej,  poszerzającej program kursu o tematykę z zakresu: pielęgniarstwa, żywienia i dietetyki, fizjoterapii, psychologii oraz chorób zakaźnych i epidemiologii. Opiekunowie medyczni uzyskali również dostęp do repozytorium z e-bookami: elektronicznymi książkami, podręcznikami w ww. obszarach tematycznych. Ponad 1200 opiekunów wzięło udział w webinariach.

Dzięki uzupełniającym się formom wsparcia tj. dostępie do cyfrowych zasobów wiedzy i możliwości skorzystania z nich na mobilnym urządzeniu opiekunowie zyskali narzędzie pozwalające na rozwój ich kompetencji cyfrowych i poszerzenie wiedzy.

Aktualności

Neurosurgical Atlas – dostęp testowy

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do Neurosurgical Atlas. Test jest aktywny od 10 czerwca do 09 lipca 2024. Atlas neurochirurgiczny, najbardziej wszechstronne i wiarygodne źródło informacji technicznych dla neurochirurgii. Atlas prezentuje zaawansowane techniki neurochirurgiczne opracowane przez czołowych chirurgów poprzez najbardziej kompletną kolekcję multimediów, w tym: Ponad 1000 filmów operacyjnych z narracją, w których najlepsi chirurdzy wykonują […]

11.06.2024
Więcej
Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej