Ponad 6000 opiekunów medycznych uzyskało nowe kompetencje

Ponad 6,3 tysięcy opiekunów ukończyło kurs kwalifikacyjny organizowany przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Uczestnicy projektu uzupełnili wiedzę i uzyskali nowe kompetencje w pracy z pacjentami, u których istnieje podejrzenie choroby zakaźnej, w szczególności COVID-19. Opiekunowie rozszerzyli swoje umiejętności o m.in.: pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawanie leków poprzez iniekcję czy też opiekę nad osobami z demencją.

Kurs dla opiekunów medycznych został zorganizowany w ramach projektu: „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”. W wyniku udziału w kursie opiekunowie medyczni, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu przed 01.09.2021 r. (na podstawie tzw. „starej” podstawy programowej kształcenia), zdobyli kompetencje w zakresie kwalifikacji MED.14.

W trakcie kursu opiekunowie medyczni zrealizowali część teoretyczną (140 godzin dydaktycznych), w formie wykładów udostępnionych na platformie e-learningowej, organizowaną przez CMKP oraz część praktyczną (120 godzin dydaktycznych) realizowaną w jednostkach wyłonionych w procedurze zamówień publicznych przez Ministerstwo Zdrowia.

Uczestnicy projektu skorzystali także z innych form wsparcia:

  • bezpłatnych skryptów w formie online opracowanych przez CMKP,
  • bezpłatnych webinarów z wybranych zagadnień omawianych na kursie organizowanym przez CMKP,
  • dofinansowania do zakupu specjalistycznych podręczników wskazanych w programie kursu,
  • dofinansowania do zakupu tabletu na potrzeby realizacji części e-learningowej kursu
    i korzystania ze skryptu online i cyfrowego repozytorium wiedzy,
  • dofinansowania kosztów podróży i noclegów w czasie realizacji części praktycznej kursu.

Dodatkowo opiekunowie medyczni otrzymali roczny dostęp do internetowej bazy medycznej,  poszerzającej program kursu o tematykę z zakresu: pielęgniarstwa, żywienia i dietetyki, fizjoterapii, psychologii oraz chorób zakaźnych i epidemiologii. Opiekunowie medyczni uzyskali również dostęp do repozytorium z e-bookami: elektronicznymi książkami, podręcznikami w ww. obszarach tematycznych. Ponad 1200 opiekunów wzięło udział w webinariach.

Dzięki uzupełniającym się formom wsparcia tj. dostępie do cyfrowych zasobów wiedzy i możliwości skorzystania z nich na mobilnym urządzeniu opiekunowie zyskali narzędzie pozwalające na rozwój ich kompetencji cyfrowych i poszerzenie wiedzy.

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 22.02.2024

Miło nam poinformować, że 22 lutego 2024 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Wilka z Kliniki Onkologii CMKP. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Całościowa ocena geriatryczna i kardio-onkologiczna jako czynniki predykcyjne u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych octanemabirateronu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP. Promotorem […]

22.02.2024
Więcej
Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr. hab. n. med. Bohdana Lewartowskiego Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1974-1981 Kierownika Zakładu Fizjologii Klinicznej w latach 1967-1999 odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Nabożeństwo żałobne odbędzie się 23 lutego 2024 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. […]

21.02.2024
Więcej
Aktualności

Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego

Zapraszamy na Wiosenną Szkołę Prawa Medycznego, która odbędzie się online 2 marca 2024 roku. W tym roku tematem wiodącym jest przyszłość zawodu farmaceuty. Pierwszy blok wykładów będzie dotyczył udzielania świadczeń zdrowotnych w aptece. Doktor nauk prawnych, lekarz Iwona Wrześniewska-Wal omówi temat „Farmaceuta jako samodzielny zawód medyczny”. Ustawa o zawodzie farmaceuty z 2020 r. zmieniła rolę […]

19.02.2024
Więcej