Pożegnanie

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
dr n. med. Mieczysława Błaszczyka

Dyrektora Naczelnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w latach 2007 – 2020
Autora wielu inicjatyw i działań na rzecz rozwoju naszego szpitala.
Znakomitego lekarza oraz człowieka.

Rodzinie Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 

Aktualności

Obrony doktorskie

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyły się obrony dwóch rozpraw doktorskich. Lek. Anna Kucharz jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. „Czynniki ryzyka adekwatnych interwencji kardiowertera defibrylatora ze szczególnym uwzględnieniem fragmentacji zespołu QRS”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski. Lek. Dagmara Gralak-Łachowska z Kliniki Kardiologii CMKP natomiast przedstawiła pracę pt. „Randomizowane badanie porównujące promieniowy (TRA) i łokciowy (TUA) dostęp […]

23.04.2021
Więcej
Aktualności

Wiosenne Spotkania Neonatologiczne

Zapraszamy na kolejne WIOSENNE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE, które w tym roku odbędą się w terminie 23-24 kwietnia, w formule online. Będziemy dyskutować o COVID-19, stworzymy forum dyskusyjne o pierwszych 14 dniach życia ELBW w naszych oddziałach intensywnej terapii. Zapytamy wykładowców, dlaczego w Polsce mamy tak dużą częstość BPD. Poruszymy wiele zagadnień z kręgu diagnostyki prenatalnej, schorzeń onkologicznych i zakaźnych matki oraz jej otyłości. Poruszymy niektóre problemy endokrynologiczne i neurologiczne noworodka. Konferencja […]

16.04.2021
Więcej