Pracownicy CMKP na 5. Kongresie Zdrowia Polaków

13 i 14 listopada 2023 r. Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbył się 5. Kongres Zdrowie Polaków. W debatach i panelach prowadzonych w trybie hybrydowym udział wzięli: prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP oraz prof. Urszula Fiszer, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP.

Pierwszego dnia Kongresu prof. Urszula Fiszer była moderatorem debaty: „Środowisko a choroby neurologiczne”.

Drugiego dnia wydarzenia prof. Ryszard Gellert moderował dwie debaty. Jedna – z udziałem rektorów uczelni medycznych kształcących na kierunku lekarskim – dotyczyła jakości kształcenia w obliczu nowo powstających wydziałów medycznych, a druga – w której wzięli udział dyrektorzy instytutów medycznych – ich roli w kształceniu kadr podyplomowym kadr medycznych.

Prof. Jarosław Pinkas wziął udział w  panelu dyskusyjnym, na którym rozmawiano o zdrowym starzeniu się pod hasłem „Moc pokolenia mocy”.

Transmisje z Kongresu Zdrowie Polaków: https://kongres-zdrowiepolakow.pl/

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej