Pracownicy CMKP na konferencji KRAUM o nowoczesnej edukacji medycznej

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju naukowego i innowacji, prodziekan Szkoły Nauk Medycznych oraz prof. CMKP Michał Mączewski, dyrektor Szkoły Nauk Medycznych wzięli udział w konferencji KRAUM „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”.

Konferencja „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” odbyła się 21 kwietnia 2023 r. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wydarzenie organizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, środowisk akademickich, izb, towarzystw oraz organizacji pacjenckich. Poruszana tematyka dotyczyła standardów kształcenia, udziału nowych technologii, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu, a także wyzwań związanych z komunikacją. Podsumowaniem konferencji będą rekomendacje przygotowane przez KRAUM.

Prof. CMKP Michał Mączewski bierze udział w pracach grupy głównej, która ma opracować rekomendacje KRAUM odnośnie kształcenia w zawodach medycznych. Prof. Agnieszka Piekiełko-Witkowska reprezentuje CMKP w komitecie naukowym Konferencji KRAUM.

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej