Pracownicy CMKP na konferencji KRAUM o nowoczesnej edukacji medycznej

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju naukowego i innowacji, prodziekan Szkoły Nauk Medycznych oraz prof. CMKP Michał Mączewski, dyrektor Szkoły Nauk Medycznych wzięli udział w konferencji KRAUM „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”.

Konferencja „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” odbyła się 21 kwietnia 2023 r. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wydarzenie organizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, środowisk akademickich, izb, towarzystw oraz organizacji pacjenckich. Poruszana tematyka dotyczyła standardów kształcenia, udziału nowych technologii, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu, a także wyzwań związanych z komunikacją. Podsumowaniem konferencji będą rekomendacje przygotowane przez KRAUM.

Prof. CMKP Michał Mączewski bierze udział w pracach grupy głównej, która ma opracować rekomendacje KRAUM odnośnie kształcenia w zawodach medycznych. Prof. Agnieszka Piekiełko-Witkowska reprezentuje CMKP w komitecie naukowym Konferencji KRAUM.

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej