Pracownicy CMKP na Kongresie „Zdrowie Polaków”

Pracownicy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wzięli udział w Kongresie „Zdrowie Polaków”. Nasi eksperci moderowali panele dotyczące kształcenia kadr medycznych i zaufania do szczepień ochronnych, ale także wypowiadali się na tematy związane m.in.: ze zdrowiem publicznym, potrzebami polskiej kardiologii.

Wysoka średnia wieku polskich lekarzy, braki kadrowe w podmiotach leczniczych, ale także zmieniający się standard kształcenia i upraktycznianie studiów na kierunku lekarskim – to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone w trakcie IV debaty plenarnej uczelni medycznych pt.:  Jak optymalnie kształcić w zawodach medycznych. Panel moderował prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Natomiast prof. Jarosław Pinkas, Dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego poprowadził debatę plenarną poświęconą projektowi Prezydenta RP pt.: Zdrowe życie oraz panel dyskusyjny pt.: Wzrost zaufania do szczepień ochronnych. Ponadto prof. Jarosław Pinkas wziął także udział w dyskusji pt.: Zdrowie pracowników – niedoceniany punkt wyjścia do działań profilaktycznych.

Prof. Teresa Jackowska, krajowa konsultant ds. pediatrii, ale także kierownik Kliniki Pediatrii CMKP, wypowiadała się w panelu dotyczącym programu szczepień ochronnych i planowanych zmian w realizacji kalendarza szczepień.

Prof. Irena Walecka- Herniczek, kierownik Kliniki Dermatologii CMKP, była ekspertem w rozmowie na temat Interdyscyplinarnego spojrzenia na proces zapalny w chorobach immunizacyjnych.

Prof. Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP, wziął udział w panelu dotyczącym Dekalogu niezaspokojonych potrzeb polskiej kardiologii.

Panel pod patronatem Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk na temat Profilaktyki i innowacji w neurologii moderowała prof. Urszula Fiszer, kierownik Kliniki Neurologii i Egiptologii CMKP. Pani profesor wygłosiła także wykład pt. Udział czynników naczyniopochodnych w patogenezie chorób neurozwyrodnieniowych.

Dr Daniel Śliż, adiunkt Szkoły Zdrowia Publicznego reprezentował CMKP w trakcie debaty dotyczącej edukacji prozdrowotnej.

4 mężczyzn siedzących przy stole podczas debaty na temat zdrowia Polaków

Od lewej: prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP, prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; dr hab. Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego; dr Piotr Kusznieruk, rektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej