Pracownicy CMKP panelistami XVIII Forum Rynku Zdrowia

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wziął udział w debacie „Kształcenie kadr medycznych w Polsce” prowadzonej podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia. W sesji dotyczącej dostępności terapii w dermatologii udział wzięła prof. CMKP Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii CMKP w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. Natomiast prof. CMKP Alina Kuryłowicz z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP wypowiadała się na temat programu KOS-BAR.

W panelu dotyczącym kształcenia kadr medycznych wiceminister zdrowia Piotr Bromber przypomniał, że w tym roku na kierunkach lekarskich rozpoczęła naukę rekordowa liczba studentów. Będzie ich blisko 10 tysięcy.

– Warto przypomnieć, że w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada obecnie nie 2,4 lekarza, a 3,3. Tak wynika ze zweryfikowanych danych – mówił Piotr Bromber, wiceminister zdrowia. –  W ostatnich latach zwiększyliśmy miejsca na kierunkach lekarskich o ponad 3 tysiące. W 2015 roku było 15 uczelni posiadających kierunek lekarski, a teraz mamy ich 24. Dzięki temu liczba lekarzy w Polsce będzie nadal rosnąć.

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego podkreślał, że zapotrzebowanie na kadrę medyczną zmienia się w czasie i jest wypadkową wielu różnych potrzeb.

– Jedna sprawa to potrzeby systemu, druga to możliwości kształcenia – podał prof. Ryszard Gellert. – Dziś trudno powiedzieć dokładnie, czy potrzeba nam 60 czy 80 tysięcy lekarzy. Gdy lekarze będą mieć więcej pracy administracyjnej, będziemy potrzebowali ich więcej. Na pewno, pomimo zwiększenia liczby miejsc na kierunku lekarskim, miejsc specjalizacyjnych wystarczy dla wszystkich, którzy skończą studia.

Wiceminister Bromber podał, że w ramach dbania o jakość kształcenia prowadzonych jest wiele działań np.: powołano zespół do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wprowadzanych jest 40 umiejętności, które lekarz musi zdobyć w trakcie studiów, aktualizowane są programy specjalizacji i ma być położony większy nacisk na naukę w centrach symulacji.

– Nie mam mowy, żeby jakość kształcenia miała się pogorszyć, wręcz przeciwnie, ona będzie coraz wyższa – podkreślał Bromber.

Prof. Gellert dodał, że CMKP wprowadza kursy z kompetencji miękkich, by poprawić komunikację między członkami zespołu medycznego.

– Dziś, by zapewnić jak najlepsze leczenie, zgodne z najnowszą wiedzą medyczną, chorym musi zajmować się zespół fachowców, którzy muszą umieć ze sobą współpracować – podkreśla prof. Gellert.

Dyrektor CMKP podał, że z badań wynika, że młodzi ludzie nie chcą wyjeżdżać z kraju, ale chcą się realizować w pracy. – Nieszczęście polega na tym, że większość wybiera tylko kilka dziedzin – mówi prof. Gellert. – Ogromnie ważne jest, by przyjąć za pewnik, że ludzie chcą się uczyć tego, co jest ciekawe.  

W debacie prowadzonej przez Klarę Klinger z „Dziennika Gazety Prawnej” udział wzięli także: prof. Halina Podbielska, przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Biomedyczna z Politechniki Wrocławskiej, dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Bożena Szymańska, pełnomocnik zarządu ds. farmaceutycznych DOZ S.A., Paweł Doczekalski, przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej.

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej