Pracownicy dydaktyczno-naukowi CMKP panelistami podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

14-17 września 2022 r. w Lublinie odbyła się VII Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzięki temu, że w tym roku wydarzenie odbyło się w formie stacjonarnej, uczestnicy mieli okazję bezpośrednio wymienić się doświadczeniami podczas czterech dni konferencji.

Wśród szacownego grona ekspertów zaproszonych do udziału w konferencji wzięli udział pracownicy dydaktyczno-naukowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W panelu związanym z tematyką chorób pozapiramidowych, prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, zaprezentowała wykład o Drżeniu samoistnym – rozpoznanie podstawą skutecznej terapii. W sesji poświęconej padaczce dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP przedstawiła prezentację pt. Czy padaczka lekooporna jest zawsze lekooporna?, a dr hab. n. med. Ewa Nagańska wykład pt.: Leczenie stanu padaczkowego.

Prace zespołu Kliniki Neurologii i Egiptologii na temat. Diagnostyki migotania przedsionków przy użyciu mobilnego rejestratora elektrokardiograficznego w grupie chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu zaprezentowała dr n. med. Marta Leńska-Mieciek.

Przewodniczącym panelu dotyczącego neuroradiologii był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej, który wygłosił wykład na temat: Udar mózgu – od diagnostyki do terapii.

W sesji specjalnej poświęconej wyzwaniom w rozwoju nowych leków dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego, omówił Terapię genową mózgu.

Ekspertem, odbywającego się w trakcie konferencji Sympozjum Neurologii Rodzinnej, w sesji zatytułowanej Najczęstsze objawy neurologiczne w gabinecie lekarza rodzinnego, była dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP, kierownik Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pani profesor wygłosiła wykład pt.: Ból neuropatyczny praktyczne wskazówki  oraz uczestniczyła w debacie ekspertów Pacjent z bólem potrzebuje „rozluźnienia”.

 

Aktualności

Rozpoczął się Kongres Medycyny Stylu Życia

30 września rozpoczął się 3. Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia pod hasłem: Ewolucja. Jego współorganizatorem jest Zakład Medycyny Stylu Życia CMKP. Wydarzenie potrwa trzy dni. – Jest mi bardzo miło, że medycyna stylu życia prężnie rozwija się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – mówi prof. Ryszard Gellert, dyrektor CMKP. – Większość problemów zdrowotnych jest następstwem złego stylu życia. Jeszcze 70 lat […]

30.09.2022
Więcej
Aktualności

Dwie nagrody w kategorii „Innowacje w szpitalu” dla klinik CMKP

Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP jest laureatem konkursu „Bezpieczny szpital przyszłości – Inspiracje 2021”. Kapituła konkursu w kategorii „Innowacje w szpitalu” doceniła projekt: Wdrożenie metod terapii wewnątrzmacicznej w Szpitalu Bielańskim w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych. W finale konkursu znalazł się także projekt: Neuromodulacja u chorych dotkniętych nadaktywnością pęcherza moczowego realizowany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym CMKP im. prof. Orłowskiego.  Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego oraz dr n. med. […]

29.09.2022
Więcej
Aktualności

Komunikaty MZ dotyczące szkolenia specjalizacyjnego

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat w sprawie dokumentowania średniej ocen, którą należy wpisać na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-dokumentowania-sredniej-ocen-ktora-nalezy-wpisac-na-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego oraz komunikat w sprawie sposobu zmiany we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wyniku LEK/LDEK po uzyskaniu wyniku z sesji egzaminacyjnej jesień 2022 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-sposobu-zmiany-we-wniosku-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-wyniku-lekldek-po-uzyskaniu-wyniku-z-sesji-egzaminacyjnej-jesien-2022-r Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

28.09.2022
Więcej