Pracownicy dydaktyczno-naukowi CMKP panelistami podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

14-17 września 2022 r. w Lublinie odbyła się VII Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzięki temu, że w tym roku wydarzenie odbyło się w formie stacjonarnej, uczestnicy mieli okazję bezpośrednio wymienić się doświadczeniami podczas czterech dni konferencji.

Wśród szacownego grona ekspertów zaproszonych do udziału w konferencji wzięli udział pracownicy dydaktyczno-naukowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W panelu związanym z tematyką chorób pozapiramidowych, prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, zaprezentowała wykład o Drżeniu samoistnym – rozpoznanie podstawą skutecznej terapii. W sesji poświęconej padaczce dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP przedstawiła prezentację pt. Czy padaczka lekooporna jest zawsze lekooporna?, a dr hab. n. med. Ewa Nagańska wykład pt.: Leczenie stanu padaczkowego.

Prace zespołu Kliniki Neurologii i Egiptologii na temat. Diagnostyki migotania przedsionków przy użyciu mobilnego rejestratora elektrokardiograficznego w grupie chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu zaprezentowała dr n. med. Marta Leńska-Mieciek.

Przewodniczącym panelu dotyczącego neuroradiologii był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej, który wygłosił wykład na temat: Udar mózgu – od diagnostyki do terapii.

W sesji specjalnej poświęconej wyzwaniom w rozwoju nowych leków dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego, omówił Terapię genową mózgu.

Ekspertem, odbywającego się w trakcie konferencji Sympozjum Neurologii Rodzinnej, w sesji zatytułowanej Najczęstsze objawy neurologiczne w gabinecie lekarza rodzinnego, była dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP, kierownik Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pani profesor wygłosiła wykład pt.: Ból neuropatyczny praktyczne wskazówki  oraz uczestniczyła w debacie ekspertów Pacjent z bólem potrzebuje „rozluźnienia”.

 

Aktualności

W CMKP odbyło się Forum Młodych Naukowców

Ponad 100 osób wzięło udział w I Forum Młodych Naukowców, które w sobotę 3 czerwca odbyło się w zmodernizowanej, multimedialnej Aula Magna Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wydarzenie przygotowało Collegium Iuvenum, czyli forum wymiany doświadczeń działające w CMKP, do którego należy już ponad 200 młodych naukowców zatrudnionych w naszej uczelni. Collegium Iuvenum (CI), czyli organ doradczy […]

05.06.2023
Więcej
Aktualności

Dwoje pracowników CMKP zostało powołanych do Naczelnej Komisji Bioetycznej przy ABM

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP zostali 31 maja br. powołani przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań Klinicznych. Kadencja trwa cztery lata. – Przed członkami komisji ogromne wyzwanie – stworzenie standardu wydawania zgód i […]

31.05.2023
Więcej
Aktualności

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ku pamięci prof. Haliny Szwarc

Z okazji 100. rocznicy urodzin prof. Haliny Szwarc, patronki i założycielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku od ponad 45 lat działającego przy CMKP, 30 maja pod tablicą pamiątkową kwiaty złożyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz uczelni. W uroczystościach udział wzięli: syn prof. Haliny Szwarc – prof. Andrzej Szwarc razem z żoną Ewą Karpińską, prof. Wojciech Bik, zastępca […]

30.05.2023
Więcej