Pracownicy dydaktyczno-naukowi CMKP panelistami podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

14-17 września 2022 r. w Lublinie odbyła się VII Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzięki temu, że w tym roku wydarzenie odbyło się w formie stacjonarnej, uczestnicy mieli okazję bezpośrednio wymienić się doświadczeniami podczas czterech dni konferencji.

Wśród szacownego grona ekspertów zaproszonych do udziału w konferencji wzięli udział pracownicy dydaktyczno-naukowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W panelu związanym z tematyką chorób pozapiramidowych, prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, zaprezentowała wykład o Drżeniu samoistnym – rozpoznanie podstawą skutecznej terapii. W sesji poświęconej padaczce dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP przedstawiła prezentację pt. Czy padaczka lekooporna jest zawsze lekooporna?, a dr hab. n. med. Ewa Nagańska wykład pt.: Leczenie stanu padaczkowego.

Prace zespołu Kliniki Neurologii i Egiptologii na temat. Diagnostyki migotania przedsionków przy użyciu mobilnego rejestratora elektrokardiograficznego w grupie chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu zaprezentowała dr n. med. Marta Leńska-Mieciek.

Przewodniczącym panelu dotyczącego neuroradiologii był prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej, który wygłosił wykład na temat: Udar mózgu – od diagnostyki do terapii.

W sesji specjalnej poświęconej wyzwaniom w rozwoju nowych leków dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego, omówił Terapię genową mózgu.

Ekspertem, odbywającego się w trakcie konferencji Sympozjum Neurologii Rodzinnej, w sesji zatytułowanej Najczęstsze objawy neurologiczne w gabinecie lekarza rodzinnego, była dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP, kierownik Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pani profesor wygłosiła wykład pt.: Ból neuropatyczny praktyczne wskazówki  oraz uczestniczyła w debacie ekspertów Pacjent z bólem potrzebuje „rozluźnienia”.

 

Aktualności

Granty szkoleniowe w ramach projektu POWER1

Szanowni Państwo Pula środków przeznaczonych na jednorazowe wsparcie w postaci grantów szkoleniowych na płatne formy samokształcenia  w ramach projektu POWER1 została wyczerpana. Niemniej nie wstrzymujemy naboru – wszystkie wnioski, które wpłyną do CMKP po 06.02.2023 r. zostaną skierowane na listę rezerwową. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, CMKP będzie je sukcesywnie rozpatrywać wg kolejności wpływu. https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/otrzymaj-grant-szkoleniowy-na-platne-formy-samoksztalcenia

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 6 lutego 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Jolanty Kolasy. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu modelu edukacyjnego „W trosce o słabe serce” na poziom wiedzy o chorobie i rozwój zachowań samoopieki w grupie chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową. Promotorem pracy jest dr […]

06.02.2023
Więcej
Aktualności

Nowe programy specjalizacji – postępowanie kwalifikacyjne wiosna 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Zdrowia zatwierdził pierwszą część nowych programów specjalizacji, które będą obowiązywały lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r. Programy znajdują się w zakładce Lekarze i lekarze dentyści. Wykaz dziedzin, których program specjalizacji został zatwierdzony: Alergologia Audiologia i foniatria Balneologia i medycyna […]

02.02.2023
Więcej