Prof. CMKP Michał Ciebiera zajął drugie miejsce w konkursie „Supertalenty w Medycynie”

Dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP, p.o. kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP zajął drugie miejsce w konkursie „Supertalenty w Medycynie”. Zwycięzcą dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu został prof. Mateusz Hołda, kardiomorfolog związany z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ideą konkursu organizowanego przez „Puls Medycyny” jest docenianie liderów młodego pokolenia medyków, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę. W konkursie rywalizują naukowcy przed 40. rokiem życia z ośrodków akademickich w całej Polsce. Jury, w skład którego weszli wybitni specjaliści z równych dziedzin medycyny, oceniało kandydatów w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody);
  • zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. charytatywną, związkową, w stowarzyszeniach);
  • perspektywy dalszego rozwoju i szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach.

Dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP ukończył studia medyczne na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest specjalistą położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, andrologiem klinicznym.

Ukończył również studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2015) oraz prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych w Akademii Leona Koźmińskiego (2016). Aktualnie studiuje na kierunku EMBA w ochronie zdrowia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Zawodowo związany z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Od 2020 jako profesor uczelniany w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP, a od 2023 r. jako p.o. kierownika tej kliniki. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2017 r., a w 2019 r. – stopień doktora habilitowanego.

W badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach z zakresu patofizjologii, ginekologii i endokrynologii. Badania dotyczą często dużych populacji i mają na celu optymalizację diagnostyki i oferowanych terapii w takich chorobach jak mięśniaki macicy czy endometrioza. Odbył zagraniczny staż naukowy w Uniwersytecie Illinois w Chicago. Od marca 2023 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego periodyku naukowego „Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders”.

Lista osób nagrodzonych Rozstrzygnęliśmy konkurs Supertalenty w Medycynie 2023 – Puls Medycyny – pulsmedycyny.pl

Gratulujemy!

Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej