Prof. CMKP Michał Ciebiera zajął drugie miejsce w konkursie „Supertalenty w Medycynie”

Dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP, p.o. kierownika II Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP zajął drugie miejsce w konkursie „Supertalenty w Medycynie”. Zwycięzcą dziesiątej, jubileuszowej edycji konkursu został prof. Mateusz Hołda, kardiomorfolog związany z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ideą konkursu organizowanego przez „Puls Medycyny” jest docenianie liderów młodego pokolenia medyków, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę. W konkursie rywalizują naukowcy przed 40. rokiem życia z ośrodków akademickich w całej Polsce. Jury, w skład którego weszli wybitni specjaliści z równych dziedzin medycyny, oceniało kandydatów w trzech kategoriach:

  • osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody);
  • zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. charytatywną, związkową, w stowarzyszeniach);
  • perspektywy dalszego rozwoju i szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach.

Dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP ukończył studia medyczne na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest specjalistą położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, andrologiem klinicznym.

Ukończył również studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2015) oraz prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych w Akademii Leona Koźmińskiego (2016). Aktualnie studiuje na kierunku EMBA w ochronie zdrowia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Zawodowo związany z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Od 2020 jako profesor uczelniany w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP, a od 2023 r. jako p.o. kierownika tej kliniki. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2017 r., a w 2019 r. – stopień doktora habilitowanego.

W badaniach naukowych skupia się na zagadnieniach z zakresu patofizjologii, ginekologii i endokrynologii. Badania dotyczą często dużych populacji i mają na celu optymalizację diagnostyki i oferowanych terapii w takich chorobach jak mięśniaki macicy czy endometrioza. Odbył zagraniczny staż naukowy w Uniwersytecie Illinois w Chicago. Od marca 2023 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego periodyku naukowego „Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders”.

Lista osób nagrodzonych Rozstrzygnęliśmy konkurs Supertalenty w Medycynie 2023 – Puls Medycyny – pulsmedycyny.pl

Gratulujemy!

Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

W CMKP odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu HYPIEND

W dniach 17-18 czerwca br. w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach międzynarodowego projektu HYPIEND „Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axis in sensitive population” finansowanego w ramach projektu HORIZON. Konsorcjum składa się z 14 partnerów z ośmiu europejskich krajów. Po stronie CMKP w projekt […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 17.06.2024

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Opali z Kliniki Okulistyki CMKP. Doktorantka jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na śródbłonek rogówki w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, promotorem pomocniczym natomiast dr n. […]

17.06.2024
Więcej