Prof. Piotr Jankowski współtworzył światową „mapę drogową” do walki z hipercholesterolemią

Prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP jest współautorem Mapy Drogowej Cholesterolu Światowej Federacji Serca. „Cholesterol Roadmap 2022” to ważny dokument dla klinicystów i decydentów wskazujący na skuteczne sposoby zapobiegania powikłaniom hipercholesterolemii.

Pomimo postępów w leczeniu, choroby układu krążenia nadal są główną przyczyną zgonów na świecie. Powodują ponad 17 milionów zgonów rocznie. Bardzo ważnym czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń jest podwyższone stężenie cholesterolu, które prowadzi do rozwoju miażdżycy. Blaszki miażdżycowe powodują zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych, a to ogranicza lub całkowicie blokuje przepływ krwi, prowadząc do poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

W Polsce za wysokie stężenie cholesterolu ma prawie 20 mln osób. U wielu z nich choroba jest nierozpoznana, a u części rozpoznana, ale leczenie nie jest podejmowane. Dlatego jedynie u niewielkiego odsetka Polaków osiągane jest zalecane stężenie cholesterolu. Dotyczy to też pacjentów najbardziej zagrożonych.

– Wiemy, że istnieje cała grupa chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym, do których zaliczamy między innymi: zawał serca, udar mózgu czy chorobę tętnic kończyn dolnych. Te schorzenia spowodowane są powstawaniem blaszek miażdżycowych i odkładaniem się lipoprotein w ścianach tętnic – mówi prof. Piotr Jankowski. – Z badania POLASPIRE wynika, że jedynie 16 proc. pacjentów po zawale serca osiąga stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli tzw. „złego” cholesterolu poniżej 55 mg/dl, czyli stężenia zalecanego przez ekspertów.

Prof. Jankowski podkreśla, że pacjenci z udokumentowaną miażdżycą są dużo bardziej narażeni na wystąpienie poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, dlatego na całym świecie szuka się nowych terapii i strategii, które pozwolą zapobiegać powikłaniom spowodowanym wysokim poziomem cholesterolu.

– Wiemy, że wdrażając różne strategie możemy skuteczne zmniejszyć skutki miażdżycy – podkreśla prof. Jankowski. – To dlatego Światowa Federacja Serca zaktualizowała „mapę drogową” określającą kierunki rozwoju krajowych polityk i wskazuje w niej, jak systemowo zapobiegać występowaniu powikłań hipercholesterolemii, by w ten sposób zapobiegać chorobom układu krążenia.

Dokument zawiera zalecane strategie związane z wdrażaniem polityki zdrowotnej związane m.in. ze zdrowym stylem życia i leczeniem farmakologicznym.

– Zdecydowanie przesuwamy punkt ciężkości na strategie obejmujące całe społeczeństwa, co pozwoli skutecznie zapobiegać występowaniu hipercholesterolemii i w ten sposób zmniejszać liczbę nowych zachorować na schorzenia serca i naczyń – podkreśla prof. Jankowski. – By utrzymać długofalowe efekty, nasze działania w pierwszej kolejności trzeba skierować do dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych – zaznacza.

Na stężenie cholesterolu LDL bardzo duży wpływ ma dieta i styl życia, dlatego w profilaktyce ważne są:

  • regularna aktywność fizyczna i unikanie długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej;
  • unikanie inhalacji dymu tytoniowego;
  • ograniczenie spożycia soli kuchennej;
  • zwiększenie spożycia produktów pochodzenia roślinnego;
  • ograniczenie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • utrzymywanie prawidłowej masy ciała (wskaźnik masy ciała 20-25 kg/m2).

„Cholesterol Roadmap 2022” zawiera też najważniejsze wskazówki dla osób podejmujących decyzje w systemie ochrony zdrowia, dotyczące edukacji pacjentów z hipercholesterolemią i jej powikłaniami, a także dostępności do nowoczesnej farmakoterapii, w tym terapii skojarzonej.

„Cholesterol Roadmap 2022” jest dostępna tutaj: WHF-Cholesterol-Roadmap-2022.pdf

 

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej