Prof. Piotr Jankowski współtworzył światową „mapę drogową” do walki z hipercholesterolemią

Prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP jest współautorem Mapy Drogowej Cholesterolu Światowej Federacji Serca. „Cholesterol Roadmap 2022” to ważny dokument dla klinicystów i decydentów wskazujący na skuteczne sposoby zapobiegania powikłaniom hipercholesterolemii.

Pomimo postępów w leczeniu, choroby układu krążenia nadal są główną przyczyną zgonów na świecie. Powodują ponad 17 milionów zgonów rocznie. Bardzo ważnym czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń jest podwyższone stężenie cholesterolu, które prowadzi do rozwoju miażdżycy. Blaszki miażdżycowe powodują zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych, a to ogranicza lub całkowicie blokuje przepływ krwi, prowadząc do poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

W Polsce za wysokie stężenie cholesterolu ma prawie 20 mln osób. U wielu z nich choroba jest nierozpoznana, a u części rozpoznana, ale leczenie nie jest podejmowane. Dlatego jedynie u niewielkiego odsetka Polaków osiągane jest zalecane stężenie cholesterolu. Dotyczy to też pacjentów najbardziej zagrożonych.

– Wiemy, że istnieje cała grupa chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym, do których zaliczamy między innymi: zawał serca, udar mózgu czy chorobę tętnic kończyn dolnych. Te schorzenia spowodowane są powstawaniem blaszek miażdżycowych i odkładaniem się lipoprotein w ścianach tętnic – mówi prof. Piotr Jankowski. – Z badania POLASPIRE wynika, że jedynie 16 proc. pacjentów po zawale serca osiąga stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli tzw. „złego” cholesterolu poniżej 55 mg/dl, czyli stężenia zalecanego przez ekspertów.

Prof. Jankowski podkreśla, że pacjenci z udokumentowaną miażdżycą są dużo bardziej narażeni na wystąpienie poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, dlatego na całym świecie szuka się nowych terapii i strategii, które pozwolą zapobiegać powikłaniom spowodowanym wysokim poziomem cholesterolu.

– Wiemy, że wdrażając różne strategie możemy skuteczne zmniejszyć skutki miażdżycy – podkreśla prof. Jankowski. – To dlatego Światowa Federacja Serca zaktualizowała „mapę drogową” określającą kierunki rozwoju krajowych polityk i wskazuje w niej, jak systemowo zapobiegać występowaniu powikłań hipercholesterolemii, by w ten sposób zapobiegać chorobom układu krążenia.

Dokument zawiera zalecane strategie związane z wdrażaniem polityki zdrowotnej związane m.in. ze zdrowym stylem życia i leczeniem farmakologicznym.

– Zdecydowanie przesuwamy punkt ciężkości na strategie obejmujące całe społeczeństwa, co pozwoli skutecznie zapobiegać występowaniu hipercholesterolemii i w ten sposób zmniejszać liczbę nowych zachorować na schorzenia serca i naczyń – podkreśla prof. Jankowski. – By utrzymać długofalowe efekty, nasze działania w pierwszej kolejności trzeba skierować do dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych – zaznacza.

Na stężenie cholesterolu LDL bardzo duży wpływ ma dieta i styl życia, dlatego w profilaktyce ważne są:

  • regularna aktywność fizyczna i unikanie długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej;
  • unikanie inhalacji dymu tytoniowego;
  • ograniczenie spożycia soli kuchennej;
  • zwiększenie spożycia produktów pochodzenia roślinnego;
  • ograniczenie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • utrzymywanie prawidłowej masy ciała (wskaźnik masy ciała 20-25 kg/m2).

„Cholesterol Roadmap 2022” zawiera też najważniejsze wskazówki dla osób podejmujących decyzje w systemie ochrony zdrowia, dotyczące edukacji pacjentów z hipercholesterolemią i jej powikłaniami, a także dostępności do nowoczesnej farmakoterapii, w tym terapii skojarzonej.

„Cholesterol Roadmap 2022” jest dostępna tutaj: WHF-Cholesterol-Roadmap-2022.pdf

 

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej