Prof. Piotr Jankowski współtworzył światową „mapę drogową” do walki z hipercholesterolemią

Prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP jest współautorem Mapy Drogowej Cholesterolu Światowej Federacji Serca. „Cholesterol Roadmap 2022” to ważny dokument dla klinicystów i decydentów wskazujący na skuteczne sposoby zapobiegania powikłaniom hipercholesterolemii.

Pomimo postępów w leczeniu, choroby układu krążenia nadal są główną przyczyną zgonów na świecie. Powodują ponad 17 milionów zgonów rocznie. Bardzo ważnym czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń jest podwyższone stężenie cholesterolu, które prowadzi do rozwoju miażdżycy. Blaszki miażdżycowe powodują zwężenie lub zablokowanie naczyń krwionośnych, a to ogranicza lub całkowicie blokuje przepływ krwi, prowadząc do poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

W Polsce za wysokie stężenie cholesterolu ma prawie 20 mln osób. U wielu z nich choroba jest nierozpoznana, a u części rozpoznana, ale leczenie nie jest podejmowane. Dlatego jedynie u niewielkiego odsetka Polaków osiągane jest zalecane stężenie cholesterolu. Dotyczy to też pacjentów najbardziej zagrożonych.

– Wiemy, że istnieje cała grupa chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym, do których zaliczamy między innymi: zawał serca, udar mózgu czy chorobę tętnic kończyn dolnych. Te schorzenia spowodowane są powstawaniem blaszek miażdżycowych i odkładaniem się lipoprotein w ścianach tętnic – mówi prof. Piotr Jankowski. – Z badania POLASPIRE wynika, że jedynie 16 proc. pacjentów po zawale serca osiąga stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli tzw. „złego” cholesterolu poniżej 55 mg/dl, czyli stężenia zalecanego przez ekspertów.

Prof. Jankowski podkreśla, że pacjenci z udokumentowaną miażdżycą są dużo bardziej narażeni na wystąpienie poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, dlatego na całym świecie szuka się nowych terapii i strategii, które pozwolą zapobiegać powikłaniom spowodowanym wysokim poziomem cholesterolu.

– Wiemy, że wdrażając różne strategie możemy skuteczne zmniejszyć skutki miażdżycy – podkreśla prof. Jankowski. – To dlatego Światowa Federacja Serca zaktualizowała „mapę drogową” określającą kierunki rozwoju krajowych polityk i wskazuje w niej, jak systemowo zapobiegać występowaniu powikłań hipercholesterolemii, by w ten sposób zapobiegać chorobom układu krążenia.

Dokument zawiera zalecane strategie związane z wdrażaniem polityki zdrowotnej związane m.in. ze zdrowym stylem życia i leczeniem farmakologicznym.

– Zdecydowanie przesuwamy punkt ciężkości na strategie obejmujące całe społeczeństwa, co pozwoli skutecznie zapobiegać występowaniu hipercholesterolemii i w ten sposób zmniejszać liczbę nowych zachorować na schorzenia serca i naczyń – podkreśla prof. Jankowski. – By utrzymać długofalowe efekty, nasze działania w pierwszej kolejności trzeba skierować do dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych – zaznacza.

Na stężenie cholesterolu LDL bardzo duży wpływ ma dieta i styl życia, dlatego w profilaktyce ważne są:

  • regularna aktywność fizyczna i unikanie długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej;
  • unikanie inhalacji dymu tytoniowego;
  • ograniczenie spożycia soli kuchennej;
  • zwiększenie spożycia produktów pochodzenia roślinnego;
  • ograniczenie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • utrzymywanie prawidłowej masy ciała (wskaźnik masy ciała 20-25 kg/m2).

„Cholesterol Roadmap 2022” zawiera też najważniejsze wskazówki dla osób podejmujących decyzje w systemie ochrony zdrowia, dotyczące edukacji pacjentów z hipercholesterolemią i jej powikłaniami, a także dostępności do nowoczesnej farmakoterapii, w tym terapii skojarzonej.

„Cholesterol Roadmap 2022” jest dostępna tutaj: WHF-Cholesterol-Roadmap-2022.pdf

 

Aktualności

Ponad 5 tysięcy lekarzy jesienią rozpocznie specjalizację

Po trzech etapach jesiennej rekrutacji na specjalizacje 5129 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 4134 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu po raz pierwszy odbył się trzeci etap, w wyniku którego przyznano dodatkowych 195 miejsc na rezydenturach w dziedzinach priorytetowych. Wszyscy lekarze zakwalifikowani i niezakwalifikowani od 30.11.2023 […]

30.11.2023
Więcej
Aktualności

Pracownicy CMKP wybrani do Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że 7 pracowników CMKP zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk, rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Do Komitetu Zdrowia Publicznego PAN zostali wybrani: prof. Jarosław Pinkas, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; prof. CMKP Urszula Religioni, Zakład Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP; Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób […]

29.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 28.11.2023

Miło nam poinformować, że 28 listopada 2023 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Słabika. Jako rozprawę przedstawił pracę pt. Wpływ oleaceiny na zahamowanie procesu starzenia komórek naczyniowych mięśni gładkich (VSMCs). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Naruszewicz, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Małgorzata Zaremba. Gratulujemy! Lorem ipsum dolor sit […]

29.11.2023
Więcej