Prof. Ryszard Gellert: W CMKP powołałem Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w trakcie I Forum Ochrony Zdrowia ogłosił, że powołał Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych. Przewodniczącym Rady został Janusz Świeczkowski-Feiz, student VI roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który otrzymał nagrodę Forum Ochrony Zdrowia w kategorii „Młody Lider”.

–  Powołałem Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych, bo chcemy lepiej poznać potrzeby i oczekiwania studentów ostatnich lat studiów medycznych, stażystów oraz lekarzy, którzy ukończyli specjalizację  – mówił prof. Ryszard Gellert. – Rada będzie niezależna. Ma sygnalizować dyrektorowi CMKP obszary w kształceniu podyplomowym, które według młodych lekarzy, wymagają zmian. Liczę na to, że Rada będzie także proponować rozwiązania bieżące i strategiczne oraz innowacje kluczowe do wprowadzenia w systemie kształcenia podyplomowego w Polsce.

Prace Rady skoncentrowane będą na rozpoznawaniu możliwości i barier w rozwoju zawodowym młodych lekarzy.

– Działania Rady będą uwzględniać deklarowane potrzeby i oczekiwania wobec kształcenia podyplomowego studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz młodych medyków – podkreśla Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych. – Zestawione zostaną ze sobą opinie osób na różnych etapach kształcenia: studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego, stażystów oraz lekarzy, którzy szkolenie specjalizacyjne dopiero co ukończyli, co pozwoli na obiektywną ocenę aktualnej sytuacji. Dzięki tak szerokiemu gronu odbiorców, żadna grupa wiekowa nie zostanie wykluczona z możliwości wypowiedzenia na temat zmiany systemu edukacji podyplomowej w Polsce – dodaje.

I Forum Ochrony Zdrowia odbyło się 19-20 czerwca w Wąsowie koło Poznania pod hasłem: Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia. Dyrektor CMKP wziął udział w panelu dotyczącym wyzwań w edukacji medycznej. Forum jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w zakresie ochrony zdrowia. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Prof. Ryszard Gellert, minister Piotr Bromber oraz kilku innych ekspertów siedzących podczas debaty na I Forum Ochrony Zdrowia w Wąsowie
Janusz Świeczkowski-Feiz odbierający z rąk ministra Piotra Brombera nagrodę Forum Ochrony Zdrowia w kategorii „Młody Lider"
Aktualności

Prof. CMKP Sebastian Szmit kierownikiem grupy badawczej ds. zakrzepicy

Prof. CMKP Sebastian Szmit, kierownik Zakładu Kardioonkologii CMKP będzie kierował grupą badawczą do spraw zakrzepicy. Wspólnie z zespołem kardiologów i hematologów będzie analizował aspekty ryzyka prozakrzepowego oraz możliwości profilaktyki pierwotnej oraz leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych tętniczych i żylnych w onkologii klinicznej. Rada do spraw Kardio-Onkologii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego stworzyła 6 nowych grup badawczych. Gratulujemy! Więcej informacji: […]

29.02.2024
Więcej
Aktualności

Dziś upływa termin składania wniosków w wiosennym naborze na specjalizacje

Zgodnie z art. 16 c ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – 28 lutego upływa termin składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji. Od 1 marca urzędy wojewódzkie przeprowadzą ocenę formalną wniosków. Listy rankingowe zostaną opublikowane w Systemie Monitorowania Kształcenia do 7 kwietnia br. W tym postępowaniu jest dostępnych 4208 miejsc w trybie rezydenckim […]

28.02.2024
Więcej
Aktualności

Powołanie przedstawicieli CMKP na przewodniczących sekcji w PTLO

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO) powołał: prof. dr. hab. Wojciecha Bika na przewodniczącego Sekcji Badań Podstawowych oraz prof. CMKP Alinę Kuryłowicz na przewodniczącą Sekcji Dietetyki. Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych CMKP – prorektor został przewodniczącym Sekcji Badań Podstawowych Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Prof. Bik jest także kierownikiem Zakładu Neuroendokrynologii […]

26.02.2024
Więcej