Prof. Ryszard Gellert: W CMKP powołałem Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w trakcie I Forum Ochrony Zdrowia ogłosił, że powołał Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych. Przewodniczącym Rady został Janusz Świeczkowski-Feiz, student VI roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który otrzymał nagrodę Forum Ochrony Zdrowia w kategorii „Młody Lider”.

–  Powołałem Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych, bo chcemy lepiej poznać potrzeby i oczekiwania studentów ostatnich lat studiów medycznych, stażystów oraz lekarzy, którzy ukończyli specjalizację  – mówił prof. Ryszard Gellert. – Rada będzie niezależna. Ma sygnalizować dyrektorowi CMKP obszary w kształceniu podyplomowym, które według młodych lekarzy, wymagają zmian. Liczę na to, że Rada będzie także proponować rozwiązania bieżące i strategiczne oraz innowacje kluczowe do wprowadzenia w systemie kształcenia podyplomowego w Polsce.

Prace Rady skoncentrowane będą na rozpoznawaniu możliwości i barier w rozwoju zawodowym młodych lekarzy.

– Działania Rady będą uwzględniać deklarowane potrzeby i oczekiwania wobec kształcenia podyplomowego studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz młodych medyków – podkreśla Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych. – Zestawione zostaną ze sobą opinie osób na różnych etapach kształcenia: studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego, stażystów oraz lekarzy, którzy szkolenie specjalizacyjne dopiero co ukończyli, co pozwoli na obiektywną ocenę aktualnej sytuacji. Dzięki tak szerokiemu gronu odbiorców, żadna grupa wiekowa nie zostanie wykluczona z możliwości wypowiedzenia na temat zmiany systemu edukacji podyplomowej w Polsce – dodaje.

I Forum Ochrony Zdrowia odbyło się 19-20 czerwca w Wąsowie koło Poznania pod hasłem: Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia. Dyrektor CMKP wziął udział w panelu dotyczącym wyzwań w edukacji medycznej. Forum jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w zakresie ochrony zdrowia. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Prof. Ryszard Gellert, minister Piotr Bromber oraz kilku innych ekspertów siedzących podczas debaty na I Forum Ochrony Zdrowia w Wąsowie
Janusz Świeczkowski-Feiz odbierający z rąk ministra Piotra Brombera nagrodę Forum Ochrony Zdrowia w kategorii „Młody Lider"
Aktualności

Laboratorium o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa biologicznego w CMKP

18 czerwca 2024 r. w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP zostało otwarte nowoczesne laboratorium klasy bezpieczeństwa BSL-2. Laboratorium jest częścią Pracowni Badań Funkcjonalnych Mikrobioty, kierowanej przez prof. CMKP Joannę Bogusławską. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą m.in.: komory laminarne II klasy bezpieczeństwa. Ma także oddzielny system wentylacji tak, by oddzielić pracownię od zewnętrznego […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

W CMKP odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu HYPIEND

W dniach 17-18 czerwca br. w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach międzynarodowego projektu HYPIEND „Understanding and preventing the impact of endocrine disruptors on the hypothalamus-pituitary axis in sensitive population” finansowanego w ramach projektu HORIZON. Konsorcjum składa się z 14 partnerów z ośmiu europejskich krajów. Po stronie CMKP w projekt […]

18.06.2024
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 17.06.2024

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Aleksandry Opali z Kliniki Okulistyki CMKP. Doktorantka jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ocena wpływu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na śródbłonek rogówki w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, promotorem pomocniczym natomiast dr n. […]

17.06.2024
Więcej