Prof. Ryszard Gellert: W CMKP powołałem Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w trakcie I Forum Ochrony Zdrowia ogłosił, że powołał Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych. Przewodniczącym Rady został Janusz Świeczkowski-Feiz, student VI roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który otrzymał nagrodę Forum Ochrony Zdrowia w kategorii „Młody Lider”.

–  Powołałem Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych, bo chcemy lepiej poznać potrzeby i oczekiwania studentów ostatnich lat studiów medycznych, stażystów oraz lekarzy, którzy ukończyli specjalizację  – mówił prof. Ryszard Gellert. – Rada będzie niezależna. Ma sygnalizować dyrektorowi CMKP obszary w kształceniu podyplomowym, które według młodych lekarzy, wymagają zmian. Liczę na to, że Rada będzie także proponować rozwiązania bieżące i strategiczne oraz innowacje kluczowe do wprowadzenia w systemie kształcenia podyplomowego w Polsce.

Prace Rady skoncentrowane będą na rozpoznawaniu możliwości i barier w rozwoju zawodowym młodych lekarzy.

– Działania Rady będą uwzględniać deklarowane potrzeby i oczekiwania wobec kształcenia podyplomowego studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz młodych medyków – podkreśla Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych. – Zestawione zostaną ze sobą opinie osób na różnych etapach kształcenia: studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego, stażystów oraz lekarzy, którzy szkolenie specjalizacyjne dopiero co ukończyli, co pozwoli na obiektywną ocenę aktualnej sytuacji. Dzięki tak szerokiemu gronu odbiorców, żadna grupa wiekowa nie zostanie wykluczona z możliwości wypowiedzenia na temat zmiany systemu edukacji podyplomowej w Polsce – dodaje.

I Forum Ochrony Zdrowia odbyło się 19-20 czerwca w Wąsowie koło Poznania pod hasłem: Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia. Dyrektor CMKP wziął udział w panelu dotyczącym wyzwań w edukacji medycznej. Forum jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w zakresie ochrony zdrowia. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Prof. Ryszard Gellert, minister Piotr Bromber oraz kilku innych ekspertów siedzących podczas debaty na I Forum Ochrony Zdrowia w Wąsowie
Janusz Świeczkowski-Feiz odbierający z rąk ministra Piotra Brombera nagrodę Forum Ochrony Zdrowia w kategorii „Młody Lider"
Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji

Do 2 października został wydłużony termin do kiedy lekarze mogą składać wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w jesiennej sesji. W tym postępowaniu jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim. To ponad 2 tysiące więcej miejsc rezydenckich niż w ubiegłorocznej jesiennej rekrutacji. Z uwagi na fakt, że koniec terminu na złożenie […]

26.09.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej